Get Adobe Flash player CALENDAR FISCAL

JOI 20 OCTOMBRIE
Depunerea Declaraţiei speciale de taxa pe valoarea adăugată pentru trimestrul precedent (sistem VOES)

MARTI 25 OCTOMBRIE
Depunerea Decontului special de taxa pe valoarea adăugată pentru luna precedentă Formular 301(format electronic)

Plata impozitului reţinut la sursă în luna precedentă

Efectuarea plăţii anticipate privind impozitul pe profit, aferentă trim. III 2015

Depunerea Declaraţiei privind obligaţiile de plată la bugetul de stat Formular 100 (format electronic)

Depunerea Declaraţiei privind distribuirea între asociaţi a veniturilor şi cheltuielilor aferente trimestrului precedent For ... [continuare]
x O luna gratuita de evidenta contabila pentru societatile nou infiintate. Click pentru oferta de Tarife contabilitate
x