CALENDAR FISCAL

MIERCURI 25 SEPTEMBRIE
Plata impozitului reținut la sursă în luna precedentă

Efectuarea plăților anticipate privind impozitul pe venit aferente trimestrului III 2017

Plata contribuției de asigurări sociale de sănătate, aferen ... [continuare]
VINERI 3 MAI
IANUARIE FEBRUARIE MARTIE APRILIE MAI IUNIE IULIE AUGUST SEPTEMBRIE OCTOMBRIE NOIEMBRIE DECEMBRIE
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31

OBLIGATIA CATEGORII DE CONTRIBUABILI BAZA LEGALA
VINERI 3

Depunerea Decontului privind accizele pentru anul precedent - Formularul 120

Operatorii economici plătitori de accize

Legea 227/2015 art.346 alin.(4) și art.445 lit.c)
OPANAF 3386/2016

Depunerea Decontului privind impozitul la țițeiul din producția internă pentru anul precedent - Formularul 130

Operatorii economici plătitori de impozit la țițeiul din producția internă

Legea 571/2003 art.219
OPANAF 1950/2012

x 2 luni gratuite de evidenta contabila pentru societatile nou infiintate. Click pentru oferta de Tarife contabilitate
x