CALENDAR FISCAL

MIERCURI 17 IULIE
Depunerea Situației eliberărilor pentru consum de tutun fin tăiat, destinat rulării în țigarete/alte tutunuri de fumat în luna ... anul ... - Anexa nr.4 din normele metodologice de aplicare a prevederilo ... [continuare]
STIRI

Titlu Contribuții sociale 2016: Cât plătim la anul pentru CAS, CASS și șomaj?
Data 21-12-2015 15:33
Sursa www.avocatnet.ro
Cotele contribuțiilor sociale pentru anul 2016 au fost stabilite odată cu publicarea, sâmbătă, a bugetului de stat și a celui de asigurări sociale în Monitorul Oficial.

Contribuții la pensii

Cotele de contributie de asigurări sociale pentru 2016 vor fi, potrivit bugetului asigurărilor sociale, aprobat prin Legea nr. 340/2015, publicată în Monitorul Oficial nr. 942 din 19 decembrie:

26,3% pentru condiții normale de muncă, din care 10,5% pentru contribuția individuală și 15,8% pentru contribuția datorată de angajator;
31,3% pentru condiții deosebite de muncă, din care 10,5% pentru contribuția individuală și 20,8% pentru contribuția datorată de angajator;
36,3% pentru condiții speciale de muncă și pentru alte condiții de muncă, din care 10,5% pentru contribuția individuală și 25,8% pentru contribuția datorată de angajator.
Legea mai stabileste că, în cota de contribuție individuală de asigurări sociale, este inclusă și cota de 5,1% aferentă fondurilor de pensii administrate privat, prevăzută de Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat. Vă reamintim că anul în acest an această cotă se situa la valoarea de 5% din CAS datorat de angajat.

"În anul 2016, pentru plata drepturilor la domiciliul beneficiarilor, cheltuielile pentru transmiterea și achitarea drepturilor finanțate din bugetul asigurărilor sociale de stat și a celor din bugetul asigurărilor pentru șomaj se stabilesc prin aplicarea coeficientului de 1% asupra sumelor plătite și se suportă din bugetul din care se finanțează dreptul respectiv", mai prevede actul normativ citat. Legea menține coeficientul la 1% din sumele plătite, cât a fost și anul acesta, precum și în 2014.

De asemenea, legea bugetului asigurărilor sociale mai stabilește că, în anul 2016, similar cu 2015, tariful pentru un talon de plată la domiciliul beneficiarilor, în situația in care aceștia au optat pentru plata în cont curent sau in cont de card, este de 2,15 lei și se suportă din bugetul din care se finanțează dreptul respectiv.

Șomaj

În ceea ce privește contribuțiile la șomaj, acestea sunt stabilite la nivelul de:

0,5% - contribuția datorată de angajatori;
0,5% - contribuția individuală.
De asemenea, angajatorii mai datorează o contribuție de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale, diferențiată în funcție de clasa de risc, cuprinsă între 0,15% - 0,85%, precum și o contributie de 0,25% pentru la Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale.

Totodată, prin legea bugetului de asigurări sociale pentru 2016, Guvernul a sistat și în acest acordarea de credite în condiții avantajoase și fonduri nerambursabile pentru crearea de locuri de muncă.

Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor de șomaj permitea, prin art. 86, ca, pentru înființarea și dezvoltarea de IMM-uri, unități corporatiste, asociații familiale sau PFA-uri care să creeze locuri de muncă, să poată fi acordate credite pentru investiții, pentru o perioadă de maxim 3 ani, cu o dobândă de 50% din dobânda de referință a Băncii Naționale a României. În cadrul acestei facilități, creditele se acordau pe baza unor studii de fezabilitate, proporțional cu numărul de locuri ce urmau să fie create.

De asemenea, tot pentru crearea de locuri de muncă, art. 86^1 din Legea șomajului prevedea chiar și acordarea de fonduri nerambursabile. Vizate de această măsură erau atât întreprinderile mici și mijlocii și unitățile cooperatiste (care să încadreze în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri pe care să îi mențină în activitate cel puțin 4 ani), cât și asociațiile familiale ori PFA înființate de șomeri.

"În anul 2016 nu se acordă credite în condiții avantajoase, respectiv fonduri nerambursabile prevăzute la art. 86 și 86^1 din Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare", stabilesc însă reglementările din Legea bugetului asigurarilor sociale pentru 2016.

Sănătate

În ceea ce privește CASS, Legea nr. 339/2015, referitoare la bugetul de stat pentru 2016, publicată în Monitorul Oficial nr. 941, din 19 decembrie menține nivelul contribuției la sănătate la nivelul din 2015, și anume:

5,5% pentru contribuția individuală;
5,2% pentru contribuția datorată de angajator
De asemenea, contribuția pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate este și ea aceeași ca anul până acum, de 0,85%.

Creste salariul mediu utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale

Legea bugetului asigurărilor sociale conceput pentru 2016 majorează cu peste 260 de lei câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat.

În timp ce in 2015 acest câștig salarial era 2.415 lei, în 2016, el va crește până la 2.681 lei.

În aceste condiții și cuantumul ajutorului de deces se va majora tot până la 2.681 lei, în cazul asiguratului sau pensionarului.

În schimb, in cazul unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului, ajutorul de deces va fi în 2016 de 1.341 de lei , față de 1.208 de lei, cât este în acest an.

Stiri
x 2 luni gratuite de evidenta contabila pentru societatile nou infiintate. Click pentru oferta de Tarife contabilitate
x