CALENDAR FISCAL
STIRI

Titlu Fiscul şterge penalităţile pentru că are nevoie de bani
Data 13-01-2016 15:54
Sursa www.romanialibera.ro
Persoanele fizice, dar şi companiile care au datorii vechi de până la 5 ani către Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) pot beneficia de anumite facilități dacă își achită sumele restante, plus o parte din dobânzile penalizatoare, după ce preşedintele Iohannis a promulgat legea.

Guvernul a aprobat, în luna octombrie, o ordonanţă care stabileşte posibilitatea de anulare a penalităţilor de întârziere, precum şi a unei cote de 54,2% din dobânzi pentru toţi contribuabilii persoane fizice şi juridice care au datorii la bugetul general consolidat, dacă îndeplinesc condiţiile impuse de lege. “Scopul acestei amnistii fiscale este de a colecta mai mulți bani la buget. Moralitatea unei astfel de măsuri este o altă discuție. Vorbim despre cei care au plătit la timp și care nu au beneficiat de nici o facilitate și cei care plătesc cu până la cinci ani întârziere și achită doar o parte din dobânzile penalizatoare”, spune Gabriel Sincu, director executiv EY.

Astfel, persoanele fizice şi firmele care aveau la 30 septembrie datorii la bugetul de stat vor fi scutite de penalităţile de întârziere dacă achită obligaţiile principale de plată până la 31 martie 2016. Totodată, acestea vor beneficia de amânarea la plată a obligaţiilor de plată accesorii, până la data soluţionării cererii de anulare a accesoriilor sau, în cazul în care nu se depune cererea de anulare a accesoriilor, până la 30 iunie 2016 inclusiv, pentru contribuabilii care notifică Fiscul.

În categoria obligaţiilor de plată accesorii vizate intră penalităţile de întârziere, o cotă de 54,2% din dobânzi şi o cotă de 77,1% din majorările de întârziere datorate de contribuabili până la data intrării în vigoare a unei legi din 2011 care modifica şi completa o ordonanţă privind Codul de Procedură Fiscală. Facilităţile se aplică obligaţiilor de plată principale restante la 30 septembrie 2015, inclusiv, celor principale declarate suplimentar de contribuabil prin declaraţie rectificativă prin care se corectează obligaţiile fiscale principale cu scadenţe anterioare datei de 30 septembrie 2015, inclusiv. Totodată, sunt valabile pentru obligaţiile de plată principale cu termene de plată până la 30 septembrie 2015, inclusiv, şi stinse până la această dată şi celor principale cuprinse în decizii de impunere emise urmare unei inspecţii fiscale în derulare la data intrării în vigoare a ordonanţei de urgenţă. Prevederile sunt aplicabile şi obligaţiilor de plată reprezentând TVA cu scadenţe de până la 30 septembrie şi care rezultă din înscrierea în rândurile de regularizări din decontul de TVA a taxei colectate prin care se corectează taxa pe valoarea adăugată cu scadenţe înainte de 30 septembrie. “Este vorba doar despre datoriile către ANAF. Administrațiile publice locale pot aplica aceleași măsuri, dar nu sunt obligate”, explică consultantul fiscal Adrian Bența.

Cum se procedează

Astfel, pentru a beneficia de amânarea la plată a accesoriilor, contribuabilii trebuie să depună la registratura ANAF sau a direcţiilor din MFP o notificare sau să o trimită prin poştă cu scrisoare recomandată şi cu confirmare de primire. Aceasta se soluţionează în cel mult cinci zile lucrătoare de la data înregistrării, prin emiterea unei decizii de amânare la plată a obligaţiilor de plată accesorii.În notificare, contribuabilul trebuie să specifice denumirea/numele şi prenumele acestuia, a/ale reprezentantului legal/reprezentantului fiscal/împuternicitului, dacă este cazul, domiciliul fiscal, codul de identificare fiscală, numărul de telefon/fax al acestora, adresa de e-mail, inclusiv datele de identificare pentru sediile secundare înregistrate fiscal, obiectul notificării, respectiv intenţia de a beneficia de anularea obligaţiilor de plată accesorii, data şi semnătura. În baza notificării, organul fiscal emite și comunică către contribuabil decizia de amânare la plată a obligațiilor accesorii, iar către instituțiile de credit sau către terți adrese de sistare temporară, totală sau parțială a executării silite.

Stiri
x