CALENDAR FISCAL
STIRI

Titlu Impozitul pe venit agricol în 2016: Cine poate beneficia de reduceri și cine este complet scutit de la plată
Data 14-01-2016 15:46
Sursa agrointel.ro
Impozitul pe venit agricol este menținut și în 2016 și este stabilit pe baza normelor de venit, mai exact se calculează ca 16% din valoarea acestora şi nu pe venitul obţinut efectiv. Aceste norme sunt stabilite anual de autorităţi, în funcţie de categoria terenurilor şi de produsele cultivate.

Pentru 2016, Noul Cod Fiscal prevede că în anul fiscal curent, pentru veniturile realizate de persoanele fizice individual sau într-o formă de asociere, în cazul în care s-au înregistrat pierderi ca urmare a unor fenomene meteorologice nefavorabile ce pot fi asimilate dezastrelor naturale ca îngheţ, grindină, polei, ploaie abundentă, secetă şi inundaţii, precum şi a epizootiilor ce afectează peste 30% din suprafeţele destinate producţiei agricole vegetale/animalele deţinute, norma de venit se reduce proporţional cu pierderea respectivă.

Cum se face constatarea pagubelor

Constatarea pagubelor şi evaluarea pierderilor se fac la cererea persoanelor fizice/asocierilor fără personalitate juridică, care desfăşoară activităţi agricole pentru care venitul anual se stabileşte pe bază de norme de venit, de o comisie numită prin ordin al prefectului judeţului/municipiului Bucureşti, la propunerea directorului executiv al direcţiei agricole judeţene/municipiului Bucureşti, comisie formată pe plan local dintr-un reprezentant al primăriei, un specialist de la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, un delegat din partea Administraţiei Naţionale de Meteorologie, un specialist al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă şi un reprezentant al direcţiei generale regionale a finanţelor publice teritoriale din cadrul A.N.A.F.

Cine este scutit de impozit

Veniturile neimpozabile sunt cele obținute de cei care dețin un număr mic de hectare de teren, sub 2 hectare, sau animale, sub două capete la bovine, sub șase capete la porcine, sub 50 capete la ovine și sub 75 de familii la albine.

Nu se plătește impozit pentru suprafeţele cultivate cu plante furajere, graminee şi leguminoase destinate producţiei de masă verde, precum şi pentru păşuni şi fâneţe naturale, destinate furajării animalelor din fermă.

Nr. crt. Produse vegetale Suprafaţă

1. Cereale pînă la 2 ha

2. Plante oleaginoase pînă la 2 ha

3. Cartof pînă la 2 ha

4. Sfeclă de zahăr pînă la 2 ha

5. Tutun pînă la 1 ha

6. Hamei pe rod pînă la 2 ha

7. Legume în cîmp pînă la 0,5 ha

8. Legume în spaţii protejate pînă la 0,2 ha

9. Leguminoase pentru boabe pînă la 1,5 ha

10. Pomi pe rod pînă la 1,5 ha

11. Vie pe rod pînă la 1 ha

12. Arbuşti fructiferi pînă la 1 ha

13. Flori şi plante ornamentale pînă la 0,3 ha

Animale

Nr. capete/Nr. de familii de albine

1. Vaci pînă la 2

2. Bivoliţe pînă la 2

3. Oi pînă la 50

4. Capre pînă la 25

5. Porci pentru îngrăşat pînă la 6

6. Albine pînă la 75 de familii

7. Păsări de curte pînă la 100

Plata impozitului anual stabilit conform deciziei de impunere anuale se efectuează către bugetul de stat în două rate egale, astfel:

a) 50% din impozit până la data de 25 octombrie inclusiv;

b) 50% din impozit până la data de 15 decembrie inclusiv.

Impozitul se plăteşte la bugetul de stat.

Notă! Normele de venit se propun de către entităţile publice mandatate de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pe baza metodologiei stabilite prin hotărâre a Guvernului, se aprobă şi se publică de către direcţiile generale regionale ale finanţelor publice, până cel târziu la data de 15 februarie a anului pentru care se aplică aceste norme de venit. Contribuabilii care obţin venituri determinate pe baza normei anuale de venit nu au obligaţii de completare a Registrului de evidenţă fiscală şi de conducere a evidenţei contabile.

Stiri
x