CALENDAR FISCAL

MIERCURI 16 OCTOMBRIE
Depunerea Situației eliberărilor pentru consum de tutun fin tăiat, destinat rulării în țigarete/alte tutunuri de fumat în luna ... anul ... - Anexa nr.4 din normele metodologice de aplicare a prevederilo ... [continuare]
STIRI

Titlu Părinţi în România anului 2016: Concediile şi indemnizaţiile de care se pot bucura salariaţii
Data 26-01-2016 15:50
Sursa www.avocatnet.ro
Salariaţii care sunt sau urmează să devină părinţi pot să beneficieze, în baza legislaţiei în vigoare, de mai multe concedii şi indemnizaţii pentru protejarea sarcinii, creşterea copiilor sau îngrijirea sănătăţii acestora, după caz. Chiar dacă unele sunt destinate exclusiv mamelor, altele pot fi cerute şi de către taţi.

De concediul de risc maternal beneficiază salariatele gravide, care au născut recent sau care alăptează, potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2003. Acesta este acordat pentru protecţia sănătăţii şi securităţii angajatelor şi/sau a fătului/copilului lor.

Atunci când la locul de muncă există riscuri pentru securitatea/sănătatea salariatelor ori repercusiuni asupra sarcinii/alăptării, angajatorul trebuie să modifice condiţiile de muncă şi/sau programul de lucru. În caz contrar, se impune repartizarea pe alt post de lucru fără riscuri, cu menţinerea veniturilor salariale.

Dacă aceste măsuri nu pot fi îndeplinite, salariatele au dreptul la concediul de risc maternal înainte de concediul de maternitate (în cazul gravidelor) sau după revenirea din concediul de lăuzie (în cazul salariatelor care au născut recent sau alăptează şi nu solicită concediul pentru creşterea copilului).

"Concediul de risc maternal se poate acorda, în întregime sau fracţionat, pe o perioadă ce nu poate depăşi 120 de zile, de către medicul de familie sau de medicul specialist, care va elibera un certificat medical în acest sens (...)", prevede actul normativ, subliniindu-se că certificatul se eliberează dacă salariata s-a prezentat la consultaţiile prenatale şi postnatale.

Concediul şi indemnizaţia de risc maternal se acordă fără a se ţine cont de de stagiul de cotizare, potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005. Cuantumul lunar al indemnizaţiei reprezintă 75% din media veniturilor din ultimele şase luni.

De reţinut este că femeile sunt obligate să se prezinte la medicul de familie pentru a cere eliberarea unui document care să le ateste starea, iar apoi trebuie să-şi informeze în scris angajatorul cu privire la situaţia lor.

Atenţie! Angajatorilor le este interzis să concedieze salariatele gravide, care au născut recent sau care alăptează. Regula este valabilă inclusiv pentru femeile aflate în concediul de risc maternal.

Concediul de maternitate este compus, aşa cum prevede OUG nr. 158/2005, din concediul pentru sarcină (sau prenatal, de 63 de zile înainte de naştere) şi cel pentru lăuzie (sau postnatal, de 63 de zile după naştere).

"Concediile pentru sarcină şi lăuzie se pot compensa între ele, în funcţie de recomandarea medicului şi de opţiunea persoanei beneficiare, în aşa fel încât durata minimă obligatorie a concediului de lăuzie să fie de 42 de zile calendaristice", este explicat în documentul amintit.

Concret, asiguratele sunt îndreptăţite la un concediu de maternitate de 126 de zile calendaristice, iar în această perioadă beneficiază şi de o indemnizaţie lunară. Cuantumul acesteia este de 85% din media veniturilor din ultimele şase luni.

Concediul şi indemnizaţia se acordă în baza certificatului medical.

Atenţie! Salariatele aflate în concediul de maternitate nu pot fi concediate de angajator.

Concediul paternal se acordă taţilor, în baza Legii nr. 210/1999, pentru a participa efectiv la îngrijirea nou-născutului.

În principiu, acesta se întinde pe durata a cinci zile lucrătoare. Dar dacă taţii obţin atestatul de absolvire a cursului de puericultură, durata acestuia se prelungeşte cu zece zile lucrătoare.

"Concediul paternal se acordă la cerere, în primele 8 săptămâni de la naşterea copilului, justificat cu certificatul de naştere al acestuia, din care rezultă calitatea de tată a petiţionarului", este punctat în actul normativ.

În ceea ce priveşte indemnizaţia aferentă concediului paternal, aceasta este egală cu salariul corespunzător perioadei de cinci, respectiv 15 zile lucrătoare.

Notă: Durata concediului paternal ar putea fi dublată de parlamentari.

Concediul pentru creşterea copilului poate fi obţinut de oricare dintre părinţi, dacă solicitantul a obţinut venituri impozabile în ultimul an anterior datei de naştere a copilului, se arată în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010.

Cuantumul indemnizaţiei lunare aferente concediului este de 85% din media veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni şi se încadrează în următoarele limite:
cel puţin 600 de lei şi cel mult 3.400 de lei, pentru părintele care alege concediul pentru creşterea copilului în vârstă de până la un an (sau până la trei ani, dacă este vorba de un copil cu handicap);
cel puţin 600 de lei şi cel mult 1.200 de lei, pentru părintele care alege concediul pentru creşterea copilului în vârstă de până la doi ani.
Aceste limite sunt calculate în funcţie de indicatorul social de referinţă (ISR), a cărui valoare actuală este de 500 de lei.

Referitor la stimulentul de inserţie, acesta are un cuantum lunar fix de 500 de lei (1 ISR) şi se acordă persoanelor aflate în concediul de creştere care aleg să revină mai repede în câmpul muncii, după cum urmează:
pentru perioada rămasă până la împlinirea de către copil a vârstei de doi ani, pentru persoanele care sunt în concediul pentru creşterea copilului în vârstă de până la un an, dacă acestea obţin venituri impozabile înainte de împlinirea de către copil a vârstei de un an;
pentru perioada rămasă până la împlinirea de către copil a vârstei de doi ani, pentru persoanele care sunt în concediul pentru creşterea copilului în vârstă de până la doi ani, dacă acestea obţin venituri impozabile după împlinirea de către copil a vârstei de un an;
oricând, pentru toată perioada, pentru persoanele care beneficiază de concediul pentru creşterea copilului cu handicap în vârstă de până la trei ani.
Atenţie! Concedierea este interzisă în cazul salariaţilor aflaţi în concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la doi ani sau, în cazul copilului cu handicap, în vârstă de până la trei ani. Aceeaşi regulă se aplică şi angajaţilor aflaţi în plata stimulentului de inserţie.

Asiguraţii au dreptul, conform OUG nr. 158/2005, la concediu pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la şapte ani. În cazul copilului cu handicap, pentru afecţiunile intercurente, concediul poate fi cerut până la împlinirea vârstei de 18 ani.

"Indemnizaţia pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani sau a copilului cu handicap cu afecţiuni intercurente până la împlinirea vârstei de 18 ani se acordă pe baza certificatului de concediu medical eliberat de medicul de familie şi a certificatului pentru persoanele cu handicap, emis în condiţiile legii, după caz", dispune ordonanţa de urgenţă.

Cuantumul lunar al indemnizaţiei pentru îngrijirea copilului bolnav este de 85% din media veniturilor lunare din ultimele şase luni.

Atenţie! Salariatele aflate în concediul pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la şapte ani sau, în cazul copilului cu handicap cu afecţiuni intercurente, până la împlinirea vârstei de 18 ani nu pot fi concediate.

Începând din 2014, salariaţii părinţi au dreptul anual la o zi lucrătoare liberă pentru îngrijirea sănătăţii copiilor, potrivit Legii nr. 91/2014.

"Persoanele (...) au dreptul la liber, în condiţiile prevăzute de prezenta lege, pentru îngrijirea sănătăţii copilului, fără obligaţia angajatorului de a plăti drepturile salariale aferente", scrie în actul normativ. Totodată, se subliniază că dreptul este acordat pentru copiii minori de cel mult 18 ani aflaţi în îngrijirea şi întreţinerea părinţilor.

În funcţie de numărul de copii, angajatorii pot să acorde una (pentru familiile cu unul sau doi copii) sau două zile libere (pentru familiile cu trei sau mai mulţi copii), iar acestea pot fi consecutive sau separate.

Liberul anual poate fi cerut cu minimum 15 zile înainte de vizita la medic. Apoi, odată efectuat controlul medical, părinţii trebuie să prezinte rezultatele medicului de familie, care eliberează o adeverinţă ce trebuie depusă la angajator.

Atenţie! Acordarea de către angajator a zilei libere anuale pentru îngrijirea sănătăţii copilului este obligatorie.

În timpul perioadei în care li se va încredinţa un copil în vederea adopţiei, salariaţii vor putea să beneficieze de un concediu de acomodare de maximum 90 de zile, prevede un proiect de lege care aşteaptă votul decisiv al deputaţilor.

Concediul de acomodare şi indemnizaţia aferentă vor fi acordate la cerere, iar acestea vor fi stabilite şi acordate din ziua următoare celei în care este pusă în executare hotărârea judecătorească de încredinţare în vederea adopţiei.

Indemnizaţia lunară de acomodare va fi raportată tot la ISR, astfel că, potrivit valorii actuale, aceasta va fi de 3.400 de lei.

Stiri
x 2 luni gratuite de evidenta contabila pentru societatile nou infiintate. Click pentru oferta de Tarife contabilitate
x