CALENDAR FISCAL

SAMBATA 30 MAI
Depunerea situațiilor financiare, pentru anul 2016 - software de asistență

Depunerea Declarație informativă privind livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național de persoanele î ... [continuare]
STIRI

Titlu Obligații fiscale în luna martie pentru PFA. 25 martie – termen limită!
Data 14-03-2016 10:57
Sursa www.agroinfo.ro
Fermieri, nu uitați! 25 martie este termenul limită până la care trebuie efectuate următoarele plăți și declarații fiscale:

1. Plata anticipată privind impozitul pe venit aferente trimestrului I 2016
Cine are de făcut această plată?
- contribuabilii care realizează venituri din activități independente, cedarea folosinței bunurilor (cu excepția veriturilor din arendare), activități agricole impuse în sistem real, silvicultură și piscicultură.

2. Plata contribuției de asigurări sociale de sănătate, aferentă trimestrului I 2016
Cine are de făcut această plată?
- persoanele fizice care realizează venituri din activități independente, care determină venitul net anual în sistem real și/sau pe baza normelor anuale de venit.

3. Plata contribuţiei de asigurări sociale aferentă trimestrului I
- PFA datorează CAS de 10,5% sau de 26,3 % în funcție de opțiune, aplicându-se la venitul net obținut. Această opțiune nu va putea fi schimbată în cursul anului respectiv ci doar din anul următor.

4. Formularul 112 - declarație privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate pentru luna precedentă
Cine trebuie să depună formularul?
- persoanele fizice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora, precum și persoanele fizice care realizează în România venituri din salarii sau asimilate salariilor de la angajatori din state care nu intră sub incidența legislației europene aplicabile în domeniul securității sociale, precum și a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte.
- persoanele fizice care au calitatea de angajatori, precum și entitățile asimilate angajatorului, care au calitatea de plătitori de venituri din activități dependente.

5. Formularul 300 - depunerea decontului de taxă pe valoarea adăugată
Cine trebuie să depună formularul?
- PFA impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Legea nr.227/2015 lunar, trimestrial, semestrial, anual - după caz.

6. Formularul 390 VIES - declarația recapitulativă privind livrările/achizițiile/prestările intracomunitare de bunuri pentru luna precedentă
Cine trebuie să depună formularul?
- contribuabilii înregistrați în scopuri de TVA conform art. 316 sau art. 317 din Legea nr.227/2015;

7. Formularul 394 - declarația informativă privind livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național aferente lunii precedente
Cine trebuie să depună formularul?
- persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, obligate la plata taxei conform art. 307 din Legea nr.227/2015, pentru operațiuni impozabile în România conform art.268 alin.(1) din Legea nr.227/2015.
- persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, conform art.316 din Legea nr.227/2015, care realizează în România, de la persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, achiziții de bunuri sau servicii taxabile.
Pentru mai multe detalii consultați site-ul https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/Calendar/Calendar_obligatii_fiscale_2016.htm#mar

Denise NIMIGEAN, jurist Ferma Media Grup

Stiri
x