CALENDAR FISCAL

JOI 27 FEBRUARIE
Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică - Formularul 010

Depunerea Declarației privind obligațiile d ... [continuare]
STIRI

Titlu Subvenții 2016. Ce trebuie să știi despre programarea ta la APIA pentru depunerea cererii unice
Data 15-03-2016 14:04
Sursa agrointel.ro
APIA a demarat de la 1 martie campania de primire a cererilor unice pentru 2016, invitând fermierii să completeze cererea unică, să își identifice suprafețele în aplicația IPA online și apoi să se prezinte la centrele teritoriale sau județene cu documentele doveditoare pentru a finaliza procedura.

În conformitate cu art.5 din OMADR nr.249/2016, „Cererea unică de plată pentru anul 2016 se completează, în format electronic, de către fermieri, prin aplicaţia electronică pusă la dispoziţie de către APIA, în urma digitizării parcelelor agricole declarate şi a completării în aplicaţie a datelor privind animalele din exploataţie pentru care solicită sprijin/ajutor financiar. Cererea unică de plată se listează la centrele APIA şi va conţine numai datele declarate de către fermieri şi schemele de plată/măsurile de sprijin/ajutor solicitate.”

Referitor la procedura de depune a cererilor, aceasta se face și în acest an pe bază de programare. Astfel, în conformitate cu art.2 alin.3 din OMADR nr.249/2016 privind aprobarea formularului-tip al cererii unice de plată pentru anul 2016 „Cererea unică de plată se depune la centrele judeţene ale APIA, pentru fermierii care solicită la plată o suprafaţă de peste 50 hectare teren agricol şi la centrele locale ale APIA, pentru fermierii care solicită la plată o suprafaţă de până la 50 hectare teren agricol.”

Fiecare fermier va merge la sediul APIA, conform programării şi va depune o singură cerere unică de plată, chiar dacă deţine suprafeţe de teren în diferite localităţi sau judeţe şi indiferent de schemele accesate (sectoarele:vegetal, zootehnie, agromediu), finalizarea şi închiderea cererii realizându-se în aceeaşi zi – dacă beneficiarul prezintă, la depunere, toate documentele solicitate şi parcurge toate etapele preliminare despre care a fost informat.

În Campania 2016, fermierii completează cererea unică de plată folosind aplicaţia IPA Online şi realizează electronic operaţiunea de digitizare a parcelelor şi actualizare a declaraţiei de suprafaţă conform Manualului de utilizare IPA Online (accesibil în aplicaţie). La actualizarea digitizării parcelelor în aplicaţia IPA Online 2016, fermierii care în anul/anii precedenţi de cerere au fost controlaţi pe teren, clasic sau prin teledetecţie, vor utiliza în mod obligatoriu rezultatele controalelor, prin activarea straturilor de măsurători şi se vor asigura că suprafaţa declarată este conformă cu suprafaţa utilizată, după caz.

Cererea unică de plată, completată de fermieri se depune la centrele judeţene/locale ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) în perioada 1 martie – 16 mai 2016, dar poate fi depusă şi după data de 16 mai, în termen de 25 de zile calendaristice, cu o reducere de 1% pentru fiecare zi lucrătoare a sumelor la care fermierul ar fi avut dreptul dacă cererea unică de plată ar fi fost depusă până la data de 16 mai 2016. Fermierii pot depune modificări ale cererii unice de plată după data de 31 mai 2016, până la data limită de depunere a cererilor unice de plată, cu o reducere de 1% pentru fiecare zi lucrătoare a sumelor la care fermierul ar fi avut dreptul dacă modificarea cererii unice de plată ar fi fost depusă până la data de 31 mai 2016.

Programarea pentru depunerea cererilor unice de plată se realizează de către Centrele judeţene/locale APIA/Centrul Municipiului Bucureşti.

Fermierul primeşte o Invitaţie scrisă de la APIA, în care sunt specificate ora, data, persoana, centrul judeţean/local APIA şi documentele cu care acesta trebuie să se prezinte, pentru a completa formularul de cerere unică de plată.

În Campania 2016, programarea fermierilor se poate face prin următoarele metode:

-trimiterea simplă a invitaţiilor prin poştă, fără confirmare de primire, pe baza unui borderou confirmat de unitatea poştală;
-înmânarea personală a invitaţiilor, această acţiune realizându-se numai pe bază de borderou, cu semnăturile de primire ale fermierilor. Acest borderou utilizat pentru înmânare personală a invitaţiilor va conţine: nr.crt., nume şi prenume fermier, CNP/CUI/CF, data primirii invitaţiei, semnătura de primire a invitaţiei. Borderourile vizate de unitatea poştală sau cele completate la înmânarea personală se arhivează la Centrele judeţene/locale APIA.

De asemenea, se vor afişa listele cu programarea fermierilor la primăriile pe raza cărora au parcelele declarate şi la Centrele judeţene/ locale APIA de care aparţin.

Stiri
x