CALENDAR FISCAL
STIRI

Titlu Salariul minim crește din mai: Cât vor plăti în plus angajatorii după majorare?
Data 08-04-2016 14:38
Sursa www.avocatnet.ro
Începând cu luna mai, salariul minim pe economie va crește cu 200 de lei, urmând să ajungă la valoarea de 1.250 de lei. Ca de obicei, majorarea va atrage cheltuieli suplimentare pentru angajatori, care vor plăti salariaților o remunerație netă mai mare, dar și mai mulți bani pentru taxele și contributiile obligatorii aferente salariului.

Salariul minim brut pe țară garantat în plată va crește de la 1 mai, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1017/2015, ce a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 987 din 31 decembrie 2015.

Astfel, din prima zi a lunii viitoare, salariul minim brut pe țară va crește de la 1.050 la 1.250 de lei, pentru un program complet de lucru de 169,333 ore în medie pe lună în anul 2016, reprezentând 7,382 lei/oră.

La finalul anului trecut, Guvernul a informat, printr-un comunicat de presă, că de majorarea cu 200 de lei a salariului minim vor beneficia în jur de 1,13 milioane de angajaţi din sectorul bugetar şi din cel privat.

În 2015, salariul minim a crescut, în două tranşe, cu 150 de lei -- de la 900 la 975 de lei, de la 1 ianuarie, şi de la 975 la 1.050 de lei, de la 1 iulie.

Atenție! Angajatorii care vor stabili un salariu de bază mai mic decât cel minim vor fi sancționați cu o amendă cuprinsă între 1.000 și 2.000 de lei, pentru fiecare contract de muncă care se încadrează în acest context.

Ce cheltuieli suplimentare implică majorarea

Creșterea salariului minim brut înseamnă pentru salariați bani în plus, pe care îi vor primi în funcţie de regulile stabilite la nivelul unităţii, dar pentru angajatori acest lucru se va traduce prin cheltuieli suplimentare.

Concret, de la 1 mai, cheltuiala totală a angajatorului cu un salariu minim va crește cu 246 de lei, comparativ cu valoarea actuală. Cu alte cuvinte, pentru acordarea unui salariu de 1.250 de lei brut, angajatorii vor trebui să aloce 1.538 de lei, față de 1.292 de lei, cât îi costă acum plata unui salariu minim de 1.050 de lei.

Această sumă majorată include atât banii care se adăugă la remunerația netă ce trebuie plătită angajatului (care va fi de 925 de lei, comparativ cu 785 de lei cât este acum), cât și taxele și contribuțiile ce trebuie să fie plătite suplimentar la stat pentru salariul majorat (288 de lei, față de 242 de lei, valoarea taxelor în momentul de față).

Costuri sariale pentru angajatori (în prezent și începând de la 1 mai)

Taxe către stat Salariu minim de 1.050 de lei (în prezent) Salariu minim de 1.250 de lei (din 1 mai)
Contribuția de asigurări sociale (condiții normale de muncă) - 15,8% 166 lei 198 lei
Contribuția la fondul de șomaj - 0,5% 5 lei 6 lei
Contribuția pentru concedii și indemnizații - 0,85% 9 lei 11 lei
Contribuția la Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale - 0,25% 3 lei 3 lei
Contribuția de asigurări sociale de sănătate - 5,2% 55 lei 65 lei
Contribuția pentru accidente de muncă și boli profesionale - 0,15% - 0,85% 4 lei 5 lei
TOTAL taxe firmă 242 lei 288 lei
Costul total al firmei cu salariatul 1.292 lei 1.538 lei
Notă: Datele prezentate în tabel sunt calculate în funcție de cotele actuale ale contribuțiilor sociale, conform bugetului de stat pe 2016.

Modificarea salariilor în Revisal, prilej pentru cheltuieli suplimentare

Majorarea salariului minim trebuie să fie raportată în Registrul de evidență a salariaților (Revisal) de către angajatorii care au salariați plătiți cu minimul pe economie. Menționăm că acest serviciu poate fi realizat fie de către un angajat al firmei, fie de către un prestator de servicii înregistrat la inspectoratele teritoriale de muncă.

În prima situație, nu apar costuri suplimentare pentru angajator, având în vedere că un angajat propriu este plătit prin contractul de muncă pentru sarcina pe care o îndeplinește. Pe de altă parte, dacă angajatorul plătește unui prestator de fiecare dată când apare o modificare de transmis în Revisal, acesta va înregistra cheltuieli adiționale pentru plata acestui serviciu.

Cu alte cuvinte, dacă firmele au externalizat acest serviciu, vor avea de achitat niște bani în plus pentru transmiterea în Revisal a modificărilor salariale înregistrate de la 1 mai.

Important! Legislația în vigoare prevede că cei care nu raportează majorarea salariului minim brut pot fi sancționați de inspectorii de muncă cu amenzi cuprinse între 5.000 și 8.000 de lei.

Care este termenul de actualizare a datelor în Revisal

Majorarea salariului minim nu aduce cu sine numai creșterea taxelor pentru angajatori, ci și o serie de obligații de ordin birocratic de îndeplinit. Astfel, modificarea salariului minim al angajaților se poate face prin întocmirea unor documente:

un act adițional;
o decizie colectivă.
În funcție de documentul justificativ pe care firmele îl vor întocmi și pe baza căruia vor opera modificările în Revisal, acestea vor trebui să respecte un termen-limită pentru actualizarea informațiilor în Revisal.

Conform Hotărârii Guvernului nr. 500/2011, documentul care reglementează Revisal, orice modificare a salariului se înregistrează în registru cel târziu în ziua lucrătoare anterioară împlinirii termenului de 20 de zile lucrătoare. Același act normativ prevede și o excepție de la acest termen-limită pentru transmiterea modificării salariului în Revisal, în anumite situații.

„Excepţie fac situaţiile în care modificările se produc ca urmare a unei hotărâri judecătoreşti sau ca efect al unui act normativ când înregistrarea în registru se face în ziua în care angajatorul se prezumă, potrivit legii, că a luat cunoştinţă de conţinutul acestora”, prevede hotărârea de Guvern citată.

Cu alte cuvinte, termenul-limită de transmitere în Revisal a modificării salariului diferă în funcție de documentul pe care angajatorul îl întocmește și pe baza căruia stă raportarea salariului majorat.

În situația în care un angajator alege varianta actelor adiționale, atunci se aplică regula generală, nu excepția. Astfel, modificarea salariului minim în Revisal trebuie să fie înregistrată în maximum 19 zile lucrătoare, având în vedere prevederea de la art. 17 alin (5) din Codul muncii. „Orice modificare a unuia dintre elementele prevăzute la alin. (3) în timpul executării contractului individual de muncă impune încheierea unui act adiţional la contract, într-un termen de 20 de zile lucrătoare de la data apariţiei modificării”.

Mai precis, pentru majorarea efectuată din 1 mai, data-limită de transmitere este 26 mai.

Pe de altă parte, atunci când se întocmesc decizii colective, termenul pare să fie unul mai strâns, din moment ce excepția de la regulă, precizată anterior, nu prevede clar care este data la care se prezumă că angajatorul a luat cunoștință de conținutul actului normativ. În situația în care se prezumă că angajatorul a luat la cunoștință de modificarea salariului minim la data la care aceasta intră în vigoare, ar însemna că și raportarea ar trebui făcută chiar în prima zi a lunii respective.

Stiri
x