CALENDAR FISCAL

LUNI 25 MAI
Plata contribuției trimestriale pentru medicamente pentru trimestrul I 2017.

Plata impozitului reținut la sursă în luna precedentă

Depunerea Declarației privind obligațiile de plată la bugetul de stat - - ... [continuare]
STIRI

Titlu Atenție fermieri! Până în data de 25 mai trebuie depus la fisc formularul 221
Data 18-05-2016 13:29
Sursa www.agroinfo.ro
Până în data de 25 mai a.c. trebuie depus la fisc formularul 221 - Declarația privind veniturile din activități agricole impuse pe bază de norme de venit pentru anul în curs.

Cine trebuie să depună formularul?

Contribuabilii - persoane fizice care realizează venituri din activități agricole pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit, provenind din:
- cultivarea produselor agricole vegetale;
- exploatarea plantațiilor viticole, pomicole, arbuștilor fructiferi și altele asemenea;
- creșterea și exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea produselor de origine animală, în stare naturală.

Cine NU trebuie să depună declarația?

1. Contribuabilii care obțin venituri din silvicultură și piscicultură, supune impunerii potrivit prevederilor cap. II - Venituri din activități independente;
2. Veniturile obținute de contribuabili din valorificarea produselor prevăzute la art. 103 alin. (1), în altă modalitate decât în stare naturală, reprezintă venituri din activități independente și se supun regulilor de impunere proprii categoriei respective;
3. Contribuabilii care obțin venituri din valorificarea în stare naturală a produselor culese din flora sălbatică, exclusiv masa lemnoasă. În cazul masei lemnoase sunt venituri neimpozabile numai veniturile realizate din exploatarea și valorificarea acesteia în volum de maximum 20 mc/an din pădurile pe care contribuabilii le au în proprietate;
4. Contribuabilii care obțin venituri din valorificarea în stare naturală a produselor capturate din fauna sălbatică, cu excepția celor realizate din activitatea de pescuit comercial supuse impunerii potrivit prevederilor cap. II - Venituri din activități independente.
5. Contribuabilii arendatori, care realizează venituri din cedarea folosinței bunurilor supuse impunerii potrivit prevederilor Cap. IV "Venituri din cedarea folosinței bunurilor";
6. Persoanele fizice/membrii asocierilor fără personalitate juridică ce dețin cu orice titlu suprafețe de teren destinate producției agricole, pentru cele necultivate, pentru cele cultivate cu plante furajere graminee și leguminoase pentru producția de masa verde, destinate furajării animalelor deținute de contribuabilii respectivi, pentru care venitul se determină pe baza normelor de venit și a veniturilor neimpozabile în limitele stabilite potrivit tabelului cu produse vegetale și suprafețe eligibile, precum și animale/nr. capete (nr. familii de albine);
7. Contribuabilii care obțin venituri din activități agricole și își desfășoară activitatea în mod individual, în limitele neimpozabile. Suprafețele de teren/animalele respective sunt considerate, din punct de vedere fiscal, ca fiind incluse în patrimoniul personal.

Sursa: ANAF

Stiri
x