CALENDAR FISCAL
STIRI

Titlu Angajatorii mai au timp până luni să plătească dările aferente salariilor, altfel riscă amenzi enorme
Data 24-06-2016 15:57
Sursa www.avocatnet.ro
Luni este termenul-limită pentru declararea și plata impozitului pe veniturile din salarii, precum și a contribuțiilor sociale aferente lunii mai 2016. În prezent, angajatorii nu mai riscă să ajungă la închisoare dacă nu achită aceste obligații, dar pot totuși să fie amendați cu până la 27.000 de lei. Totodată, în articol puteți consulta lista completă a obligaţiilor fiscale ce trebuie rezolvate până pe 27 iunie.

Formularul 112 „Declarație privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate” este documentul prin care angajatorii declară impozitul pe veniturile din salarii și asimilate salariilor, dar și contribuțiile sociale. În iunie, termenul-limită pentru depunerea documentului se împlinește peste câteva zile, pe data de 27.

De asemenea, pe lângă faptul că le raportează, angajatorii trebuie să și achite către stat obligațiile declarate în formularul unic 112.

Potrivit Ordinului Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) nr. 531/2016 privind impozitele, contribuțiile și alte sume reprezentând creanțe fiscale, care se plătesc de contribuabili într-un cont unic, în vigoare din 5 februarie 2016, impozitele și taxele datorate bugetului de stat se plătesc în contul 20.A.47.01.00 „Sume încasate pentru bugetul de stat în contul unic, în curs de distribuire”.

Actul normativ stabilește că acest cont se folosește pentru plata impozitelor și taxelor datorate după data de 1 ianuarie 2016 și că nomenclatorul obligațiilor fiscale datorate la bugetul de stat, care se plătesc în acesta, cuprinde 30 de astfel de obligații, printre care și impozitul pe venitul din salarii.

În altă ordine de idei, potrivit reglementărilor fiscale, obligațiile fiscale datorate bugetelor asigurărilor sociale și fondurilor speciale se plătesc în contul unic 55.02 „Disponibil al bugetelor asigurărilor sociale și fondurilor speciale, în curs de distribuire”.

Ambele conturi sunt deschise pe codul de identificare al contribuabililor, la unitățile Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal la care ei sunt înregistrați ca plătitori de impozite și taxe.

Conform documentului amintit anterior, există nu mai puțin de 28 de contribuții și vărsăminte datorate bugetelor asigurărilor sociale și fondurilor speciale, dintre care amintim:

contribuția individuală de asigurări sociale reținută de la asigurați;
contribuția de asigurări sociale datorate pentru persoanele fizice care beneficiază de drepturi bănești lunare ce se suportă din bugetul asigurărilor pentru șomaj;
contribuția de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale pentru șomeri;
contribuția de asigurări sociale datorată de angajator;
contribuția de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale datorată de angajator;
contribuția individuală de asigurări sociale de sănătate reținută de la asigurați;
contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată de pensionari pentru partea de venit care depășește valoarea unui punct de pensie;
contribuția pentru concedii și indemnizații datorată de persoanele aflate în șomaj;
contribuția pentru asigurări sociale de sănătate datorată de angajator;
contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată pentru persoanele fizice care beneficiază de ajutor social;
contribuția individuală de asigurări sociale şi cea de asigurări sociale de sănătate, datorate de persoanele care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală.
Declarația unică se depune trimestrial sau lunar

Formularul 112, folosit pentru declararea contribuțiilor de asigurări sociale și impozitului pe venit, calculate și reținute de angajator și entitățile asimilate acestuia, se depune prin mijloace electronice de transmitere la distanță. Pentru depunere, plătitorul este obligat să aibă un certificat calificat, eliberat în condițiile Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică.

Declarația privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate se completează cu ajutorul programului de asistență pus la dispoziție gratuit de unitățile fiscale subordonate, care poate fi descărcat, de asemenea, de pe site-ul Fiscului.

Declarația se depune:

trimestrial, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului, de angajatorii şi entitățile asimilate angajatorilor care se încadrează în prevederile art. 58 alin. (2) din Codul fiscal şi nu au optat pentru depunerea lunară a declarației;
lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare, de ceilalți angajatori şi entități asimilate angajatorului, precum şi de persoanele prevăzute la art. 296^19 alin. (1^9), (1^10) şi (1^13) din Codul fiscal.
Depunerea trimestrială a declarației constă, în prezent, în completarea și depunerea a câte unei declarații pentru fiecare lună din trimestru.

Important: Declarația unică va fi modificată de Fisc.

Cum se corectează datele eronate din formularul 112

Declarația fiscală unică, formular 112 se corectează de către contribuabili din proprie inițiativă, prin bifarea cu „X” în căsuța „Declarație rectificativă” aflată pe prima pagină a formularului.

Potrivit instrucțiunilor de completare, declarația rectificativă poate fi utilizată pentru:

Corectarea impozitului pe venit și a contribuțiilor sociale datorate de angajatori și entități asimilate angajatorilor și reținute de către aceștia de la asigurați;
Modificarea unor elemente de identificare a asiguratului;
Modificarea unor date pe baza cărora se determină stagiile de cotizare și punctajul asiguratului în sistemul public de pensii, pentru situația când a fost omisă înscrierea unui/unor asigurat/asigurați sau în cazul în care asiguratul/asigurații a/au fost înregistrat/înregistrați fără temei și este necesară anularea respectivei înregistrări;
Corectarea altor informații prevăzute de formular.
Declarația rectificativă se completează integral și se înscriu chiar și datele care nu sunt diferite față de declarația inițială.

Dacă nu virezi la stat impozitele reținute la sursă nu mai ajungi după gratii

Până în anul trecut, când o decizie a Curții Constituționale (CCR) a modificat Legea evaziunii fiscale nr. 241/2005, plătitorii de venituri care rețineau la sursă impozite sau contribuții și nu le virau la stat în cel mult 30 de zile de la scadență puteau să fie condamnați la închisoare, unde și-ar fi petrecut între un an și până la șase ani din viață.

Cu toate acestea, la ora actuală, patronii sau administratorii de firme care nu plătesc la timp impozitele și contribuțiile reținute angajaților lor ca stopaj la sursă pot fi, cel mult, amendați contravențional.

Codul de procedură fiscală stabilește că nereținerea de către plătitorii obligațiilor fiscale, a sumelor reprezentând impozite și contribuții cu reținere la sursă sau reținerea și nevărsarea în totalitate a acestor sume constituie contravenții, fiind sancționate în funcție de valoarea sumelor.

Astfel, pentru obligațiile fiscale sustrase la plată care nu depășesc valoarea de 50.000 de lei inclusiv, amenzile sunt cuprinse între 4.000 și 6.000 de lei pentru persoanele juridice încadrate în categoria contribuabililor mijlocii și mari și între 1.000 și 1.500 de lei pentru celelalte persoane juridice, precum și pentru persoanele fizice.

În cazul sumelor sustrase de la plată mai mari de 50.000 de lei, dar care nu depășesc 100.000 de lei, amenzile pentru persoanele juridice încadrate în categoria contribuabililor mijlocii și mari sunt cuprinse între 12.000 și 14.000 de lei. Persoanele fizice și celelalte peroane juridice, în schimb, vor fi sancționate cu sume cuprinse între 4.000 și 6.000 de lei.

Cele mai mari amenzi sunt acordate pentru obligațiile fiscale sustrase de la plată mai mari de 100.000 de lei. Pentru această contravenție, persoanele juridice încadrate în categoria contribuabililor mijlocii și mari riscă amenzi minime de 25.000 de lei și maxime de 27.000 de lei, în timp ce pentru persoanele fizice și celelalte persoane juridice, amenzile nu pot fi mai mici de 6.000 de lei, putând ajunge chiar și la 8.000 de lei.

Ce alte obligații fiscale au luni termenul-limită pentru depunerea la Fisc

Calendarul obligațiilor fiscale pe luna iunie stabilește că până pe 27 iunie trebuie depuse la ANAF mai multe declarații fiscale, nu numai formularul 112, la care am făcut referire la începutul articolului. Tot până luni seară trebuie achitate și taxele aferente lunii mai.

Astfel, până luni se depun următoarele formulare:

Notificarea pentru încetarea aplicării sistemului TVA la încasare, Formular 097. Se depune de către persoanele impozabile care depășesc plafonul de 2.250.000 lei, de persoanele impozabile care renunță la aplicarea sistemului TVA la încasare.

Declarația privind obligațiile de plată la bugetul de stat, Formular 100. Se completează de plătitorii de impozite, taxe și contribuții sociale cărora le revin obligații de plată la bugetul stat.

Declaratia privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obținute de către persoanele fizice care desfășoară activitate în România și de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice și posturilor consulare acreditate în România pentru luna precedentă, Formular 224. Se depune de către persoanele fizice care obțin salarii din străinătate pentru activități în România și persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice și posturilor consulare acreditate în România.

Decontul de taxă pe valoarea adăugată, Formular 300. Se depune lunar, trimestrial, semestrial sau anual, după caz, de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal.

Decontul special de taxă pe valoarea adăugată pentru luna precedentă, Formular 301. Se completează de persoanele menționate în instrucțiunile de completare a formularului, pentru fiecare secțiune.

Declarația privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adăugată, Formular 307. Se depune de persoanele impozabile prevazute la art. 280 alin.(6), art.270 alin.(7), art.310 alin.(7), art.316 alin.(11) lit.a) - e) și g) din Codul fiscal.

Declarația privind taxa pe valoarea adăugată colectată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 316 alin. (11) lit. a) - e), lit. g) sau lit.h) din Codul fiscal, Formularul 311. Se depune de persoanele impozabile al căror cod de TVA a fost anulat conform art. 316 alin. (11) lit. a) - e), lit. g) sau lit. h) din Codul fiscal și care efectuează în perioada în care nu au cod valid de TVA, livrări și/sau achiziții /prestări de bunuri/ servicii care sunt obligate la plata TVA.

Declarația recapitulativă privind livrările/achizițiile/prestările intracomunitare de bunuri pentru luna trecută, Formular 390 VIES. Se depune de Contribuabilii înregistrați în scopuri de TVA conform art. 316 sau art.317 din Codul fiscal.

Declarația informativă privind livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național de persoanele înregistrate în scopuri de TVA, Formularul 394. Se depune de către:

Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, conform art. 316 din Codul fiscal, obligate la plata taxei conform art. 307 alin.(1), (2), (6) și (7) din Codul fiscal, pentru operațiuni impozabile în România conform art. 268 alin.(1) din Codul fiscal;
Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, conform art. 316 din Codul fiscal, care realizează în România, de la persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, achiziții de bunuri sau servicii taxabile.
Atenție! Declarația 394 nu se depune pe zero.

Ce taxe și impozite se plătesc până pe 27 iunie?

Până pe 27 iunie trebuie achitate următoarele taxe şi impozite:

Accize;
TVA;
Impozit pe țițeiul și gazele naturale din producția internă;
Impozit pe veniturile nerezidenților;
Impozit pe salarii (OP separat pentru Sediu Social și fiecare sediu secundar, dacă este cazul);
Impozit pe veniturile din activități independente, cu regim de reținere la sursă;
Impozit pe veniturile din dividende plătite în luna precedentă;
Impozit pe veniturile din dobânzi;
Impozit pe alte venituri din investiții;
Impozit pe veniturile din pensii;
Impozit pe veniturile din premii și din jocuri de noroc;
Impozit pe veniturile din alte surse;
Impozitul reținut la sursă în luna precedentă - se plătește de către contribuabilii care obțin venituri din drepturi de proprietate intelectuală, din premii și jocuri de noroc, obținute de nerezidenți sau din alte surse;
Impozitul pe venit - plată anticipată, trimestrul II - se plătește de către contribuabilii care realizează venituri din activități independente, cedarea folosinței bunurilor (cu excepția veriturilor din arendare), activități agricole impuse în sistem real, silvicultură și piscicultură;
Impozitul pe reprezentanță - tranșa I - se plătește de către persoanele juridice străine cu reprezentanța în România, potrivit art. 237 alin. (1) din Codul fiscal;
Taxa anuală pentru autorizația de exploatare a jocurilor de noroc, aferentă trimestrului următor - se plătește de către organizatorii de jocuri de noroc caracteristice activității cazinourilor și jocurile tip slot-machine;
Contribuția de asigurări sociale de sănătate, trimestrul II 2016 - se plătește de către persoanele care desfășoară activități independente, persoanele care realizează venituri din agricultură, piscicultură și silvicultură, precum și de persoanele care realizează venituri din cedarea folosinței bunurilor, cu excepția veniturilor din arendă;
Vărsăminte de la persoanele juridice pentru persoanele cu handicap neîncadrate - se plătesc de către autoritățile și instituțiile publice, persoanele juridice, publice sau private, care au cel puțin 50 de angajați, care nu au angajat persoane cu handicap într-un procent de cel puțin 4% din numărul total de angajați și au optat să plătească lunar către bugetul de stat o sumă reprezentând 50% din salariul de bază minim brut pe țară înmulțit cu numărul de locuri de muncă în care nu au angajat persoane cu handicap;
Contribuția de asigurări sociale (pensii) - se plătește de către asigurații în sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale care se regăsesc în una dintre situațiile menționate în Legea nr. 263/2010;
Contribuția la asigurările sociale de sănătate;
Contributia pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate pentru luna precedentă - se plătește de către asigurații care au încheiat un contract de asigurare pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate;
Contribuția la bugetul asigurărilor pentru șomaj - se plătește de către asigurații care au încheiat opțional un contract de asigurare pentru șomaj cu Agenția de ocupare a forței de muncă județeană/a municipiului București;
Contribuția de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale pentru luna în curs - se plătește de către asigurații care au încheiat opțional un contract cu Casa Națională de Pensii Publice.

Stiri
x