CALENDAR FISCAL
STIRI

Titlu MĂSURI DE FINANȚARE, deschise în PNDR în IULIE și AUGUST!
Data 24-06-2016 15:59
Sursa www.agroinfo.ro
MADR a actualizat calendarul de lansare a măsurilor PNDR 2020 pentru acest an. Câteva măsuri noi vor fi lansate de AFIR în lunile iulie şi august 2016.

Etapa III 2016 (iunie - iulie)
04 - 08 iulie 2016
S.M. 1.1 „Sprijin pentru formarea profesională şi dobândirea de competenţe” - Apel nr. 1 Formare profesională pentru beneficiarii M10
sM 9.1 „Înfiinţarea grupurilor de producători în sectorul agricol”
sM 9.1 a „Înfiinţarea grupurilor de producători în sectorul pomicol”

11 - 15 iulie 2016
S.M. 1.1 „Sprijin pentru formarea profesională şi dobândirea de competenţe” - Apel nr. 2 Formare profesională pentru fermieri, în special beneficiarii sM6.1, sM 6.3

18 - 22 iulie 2016
sM 8.1 „Împăduriri şi crearea de suprafeţe împădurite”

25 - 29 iulie 2016
sM 2.1 „Servicii de consiliere pentru fermieri, tinerii fermieri, microîntreprinderi şi întreprinderile mici” - Consiliere acordată beneficiarilor care au angajamente de agromediu, tineri fermieri, ferme mici şi beneficiarii ai sM 6.1 şi sM 6.3
sM 2.1 „Servicii de consiliere pentru fermieri, tinerii fermieri, microîntreprinderi şi întreprinderile mici” - Consiliere pentru înfiinţarea şi dezvoltarea formelor asociative ale fermierilor
sM 4.3 „Investiţii pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi silvice” - componenta irigaţii
sM 6.2 „Sprijin pentru înfiinţarea de activităţi neagricole în zone rurale”
sM 6.4 „Investiţii în crearea şi dezvoltarea de activităţi neagricole”
sM 6.5 Schema pentru micii fermieri
sM 7.2 de minimis „Sprijin pentru investiţii în crearea şi modernizarea infrastructurii de bază la scară mică în domeniul educaţional şi social”
sM 7.6 de minimis „Sprijin acordat pentru stimularea investiţiilor asociate conservării patrimoniului şi pentru menţinerea tradiţiilor şi moştenirii spirituale”

Etapa IV 2016 (iulie - august)
08 - 12 august 2016
sM 4.2/4.2a scheme ajutor de stat GBER „Stimularea dezvoltării regionale prin investiţii pentru procesarea şi marketingul produselor agricole în vederea obţinerii de produse neagricole” şi „Stimularea dezvoltării regionale prin de investiţii, inclusiv în sectorul pomicol, pentru procesarea şi marketingul produselor agricole în vederea obţinerii de produse neagricole”

15 - 19 august 2016
sM 4.3 - schemă ajutor de stat ABER (drumuri forestiere) „Investiţii pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi silvice” - componenta drumuri acces silvic
sM 16.1 „Sprijin pentru înfiinţarea şi funcţionarea grupurilor operaţionale (GO), pentru dezvoltarea de proiecte pilot, noi produse” - etapa1 de implementare
sM 16.1 a „Sprijin pentru înfiinţarea şi funcţionarea grupurilor operaţionale, dezvoltarea de proiecte pilot, produse şi procese în sectorul pomicol” - etapa 1 de implementare

22 - 26 august 2016
sM 1.2 „Activităţi demonstrative şi acţiuni de informare pentru fermieri”
sM 2.1 „Servicii de consiliere pentru fermieri, tinerii fermieri, microîntreprinderi si întreprinderile mici” - Consiliere elaborare şi implementare plan de afaceri pentru microîntreprinderi şi întreprinderi mici din mediul rural şi beneficiari ai sM 6.2 şi sM 6.4

Stiri
x