CALENDAR FISCAL
STIRI

Titlu Codul fiscal a fost modificat: Care sunt noutățile?
Data 04-07-2016 15:16
Sursa www.avocatnet.ro
Codul fiscal a fost modificat recent prin ordonanță de urgență, printre schimbări aflându-se două scutiri de impozit și reducerea TVA. În timp ce unele dintre prevederile actului normativ au intrat în vigoare la momentul publicării, altele se vor aplica începând cu prima zi a lunii august.

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2016 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale a apărut în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 488 din 30 iunie 2016.

Printre principalele noutăți se numără scutirea de impozit pentru darea în plată, respectiv scutirea de impozit pe venitul din salarii pentru cercetători și alte persoane care lucrează în domeniul cercetării și dezvoltării, precum și introducerea unei cote reduse de TVA pentru o nouă categorie de produse și servicii.

Darea în plată: S-au clarificat reglementările ce vizează plata impozitului

Potrivit OUG nr. 32/2016, începând de joi, persoanele fizice aflate la prima dare în plată pot fi scutite de plata impozitului pentru venitul din transferul proprietăților imobiliare. Cu alte cuvinte, în cazul în care o persoană vrea să apeleze la darea în plată de mai multe ori, este bine de știut că această scutire de impozit este valabilă doar prima dată.

Conform vechilor reglementări, toate persoanele care au făcut un credit ipotecar și nu își mai puteau plăti ratele ar fi trebuit să achite statului un impozit consistent în momentul cedării băncii sau instituției financiare nebancare a imobilului ipotecat. Recent, Ministerul Finanțelor Publice (MFP) a venit cu propunerea ca darea în plată să fie scutită de impozit, iar măsura a fost concretizată odată cu publicarea în Monitor a OUG nr. 32/2016.

Potrivit Executivului, „menținerea unei sarcini fiscale în cazul transferului dreptului de proprietate imobiliară prin dare în plată, în condițiile în care persoanele fizice aflate în această situație nu au putere financiară” ar fi dus la blocarea aplicării Legii nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite.

Până acum, în Codul fiscal erau prevăzute patru situații în care impozitul aferent veniturilor din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal nu se datora, mai exact:

la dobândirea dreptului de proprietate asupra terenurilor și construcțiilor de orice fel, prin reconstituirea dreptului de proprietate în temeiul legilor speciale;
la dobândirea dreptului de proprietate cu titlul de donație între rude și afini până la gradul al III-lea inclusiv, precum și între soți;
în cazul actelor de desființare cu efect retroactiv pentru actele de transfer al dreptului de proprietate asupra proprietăților imobiliare;
constatarea în condițiile art. 13 din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996.
Începând de-acum, însă, există și o a cincea situație, și anume cea referitoare la „cazul transferului dreptului de proprietate imobiliară din patrimoniul personal, în condițiile prevederilor Legii nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite, pentru o singură operațiune de dare în plată”.

Ce persoane pot să beneficieze de această facilitate

Actul normativ amintit stipulează că de aceste noi dispoziții legate de darea în plată pot să beneficieze atât debitorul, cât și codebitorii, coplătitorii, precum și garanții personali sau ipotecari ai debitorului, „în cazul în care prin operațiunea de dare în plată se transferă dreptul de proprietate imobiliară din patrimoniul personal al acestora”.

Persoanele care vor să beneficieze de această scutire de impozit trebuie să solicite de la notarii publici un certificat din care să reiasă că nu au mai beneficiat de o altă dare în plată. În acest sens, la nivelul Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România se va înființa Registrul național notarial de evidență a actelor de dare în plată, în care se înscriu atât actele autentificate de notari, cât și hotărârile judecătorești de dare în plată.

Potrivit noilor prevederi legale, notarii publici care autentifică acte de dare în plată sunt obligaţi să le transmită la Registrul mai sus menționat în aceeași zi, „în vederea înregistrării lor, cu evidențierea distinctă a persoanelor fizice care au calitatea de parte în actul de dare în plată”.

În ceea ce privește darea în plată prin intermediul unei instanțe de judecată, la cererea depusă la autoritatea fiscală competentă trebuie să fie anexat și un certificat care să ateste că hotărârea judecătorească definitivă a fost înscrisă în registrul național amintit și că respectiva persoană nu a mai beneficiat de o altă dare în plată. Vă reamintim că persoanele interesate pot să obțină certificatul fie direct de la Centrul Național de Administrare a Registrelor Naționale Notariale, fie prin intermediul unui notar public.

Cererea trebuie depusă la organul fiscal competent în termen de 90 de zile de la data comunicării hotărârii judecătorești, sub sancțiunea decăderii. Potrivit noilor reglementări, documentul va cuprinde cel puțin informații despre:

datele de identificare ale contribuabilului;
calitatea de parte în cadrul unei hotărâri judecătorești obținute în conformitate cu prevederile Legii nr. 77/2016;
numărul și data hotărârii judecătorești definitive;
adresa la care este situat bunul imobil înstrăinat care face obiectul transferului dreptului de proprietate ca urmare a actului de dare în plată.
Notă: În cazul persoanelor care au apelat la darea în plată până la intrarea în vigoare a OUG nr. 32/2016, prima dare în plată este considerată cea efectuată după data de 30 iunie 2016.

Executaţii silit ce vor să apeleze la darea în plată vor scăpa și ei de impozit

Tot prin intermediul OUG nr. 32/2016, autoritățile au clarificat și situația persoanelor executate silit care vor să apeleze în instanță la varianta dării în plată și sunt nevoite să achite impozit. Astfel, începând de-acum, pentru a se bucura de scutirea de impozit acordată tuturor celor care apelează la darea în plată, acestea trebuie să depună, la organul fiscal competent, două documente: o cerere și un certificat care să ateste că hotărârea judecătorească definitivă a fost înscrisă în registrul național de dare în plată și că solicitantul se află la prima dare în plată.

În continuare, în situația în care Fiscul nu a apucat să emită sau să comunice decizia de impunere până la data depunerii cererii de către persoana fizică, atunci nu o mai emite și nu o mai comunică. Pe de altă parte, dacă decizia de impunere a fost deja emisă și comunicată, autoritățile vor fi nevoite să anuleze impozitul pentru darea în plată și să îl anunțe pe contribuabil despre această acțiune.

Notă: Și în acest caz, solicitarea poate fi depusă doar în cel mult 90 de zile de la data comunicării hotărârii judecătorești definitive.

În ceea ce îi privește pe cetățenii executați silit care își achită impozitul pentru darea în plată între data intrării în vigoare a OUG nr. 32/2016 și data pronunțării hotărârii judecătorești definitive, aceștia au dreptul să ceară restituirea banilor.

TVA de 9% pentru noi produse și servicii

O altă modificare importantă adusă Codului fiscal prin intermediul OUG nr. 32/2016 este cea prin care TVA-ul va fi redus pentru o nouă categorie de produse şi servicii, de la 1 august, la 9%, de la 20%, cât este în prezent.

Concret, potrivit ordonanţei emise de Guvern, taxa pe valoarea adăugată se va reduce pentru livrarea de pesticide utilizate în agricultură, semințe și alte produse agricole destinate însămânțării sau plantării. Aceeași cotă de 9% va fi aplicată și în cazul unor prestări de servicii agricole, cum ar fi aratul, semănatul sau recoltatul.

Mai exact, enumerarea tuturor situațiilor în care va putea fi aplicată cota redusă de TVA va fi inclusă într-un ordin comun al ministrului finanțelor publice și al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, care va fi elaborat tot până în prima zi a lunii august.

De altfel, Executivul a precizat că, printre efectele benefice ale scăderii TVA-ului pentru livrarea de produse agricole, se vor număra stimularea persoanelor care desfășoară activități în domeniul agricol şi facilitarea de noi investiții în agricultură în perioada următoare.

Vă reamintim că o cotă de TVA de 9% este aplicată din prima zi a acestui an următoarelor livrări de bunuri şi prestări de servicii:

livrarea de proteze şi accesorii ale acestora, definite prin normele metodologice conform legislaţiei specifice, cu excepţia protezelor dentare scutite de taxă;
livrarea de produse ortopedice;
livrarea de medicamente de uz uman şi veterinar;
livrarea următoarelor bunuri: alimente, inclusiv băuturi, cu excepţia băuturilor alcoolice, destinate consumului uman şi animal, animale şi păsări vii din specii domestice, seminţe, plante şi ingrediente utilizate în prepararea alimentelor, produse utilizate pentru a completa sau înlocui alimentele;
livrarea apei potabile şi a apei pentru irigaţii în agricultură;
cazarea în cadrul sectorului hotelier sau al sectoarelor cu funcţie similară, inclusiv închirierea terenurilor amenajate pentru camping;
serviciile de restaurant şi de catering, cu excepţia băuturilor alcoolice, altele decât berea care se încadrează la codul NC 22 03 00 10 (berea la draft).
Cercetătorii vor fi scutiți de la plata impozitului pe venit

Ordonanța de urgență publicată joi în Monitorul Oficial mai introduce și unele facilități fiscale pentru domeniile cercetării-dezvoltării.

Astfel, persoanele fizice care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor din activități de cercetare și dezvoltare vor fi scutite de la plata impozitului pe aceste venituri. De altfel, potrivit actului normativ, scutirea de impozit se va aplica începând cu veniturile aferente lunii august.

Prin această măsură, Executivul a declarat că vrea să stimuleze domeniul cercetării-dezvoltării și să încurajeze persoanele fizice să desfășoare activități de cercetare, dezvoltare. Mai mult, cu ajutorul acestui tratament fiscal favorabil, sunt vizate atragerea, menținerea și dezvoltarea în România a resursei umane înalt calificate în domeniul cercetării.

„Un ordin comun al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice, al ministrului economiei, al ministrului finanțelor publice, al ministrului muncii și al ministrului agriculturii va stabili categoriile de persoane și activitățile, proiectele, precum și alte condiții necesare aplicării scutirii astfel încât aceasta să fie limitată la persoanele care sunt efectiv antrenate în proiecte de cercetare dezvoltare aplicativă şi/sau de dezvoltare tehnologică”, se arată într-un comunicat de presă al Guvernului.

Impactul bugetar al aplicării acestei măsuri pentru acest an este estimat la 8,1 milioane de lei, iar pentru 2017, la 26,3 milioane de lei, potrivit aceleiași surse.

Firmele vor putea retrage mai mulţi bani din bancă în anumite condiții

Prin intermediul OUG nr. 32/2016, Guvernul a modificat, pe lângă Codul fiscal, și Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de încasări și plăți în numerar.

Astfel, potrivit actului normativ citat, începând cu 1 august, într-o anumită situaţie, retragerile de numerar din bancă pe care le vor efectua operatorii economici nu vor mai fi plafonate.

În prezent, actul normativ citat plafonează la 10.000 de lei pe zi toate tranzacțiile în numerar efectuate între firme și persoane fizice. Cu toate acestea, de la începutul lunii următoare, după ce noile reguli vor intra în vigoare, va exista o anumită situație în care plafonul-limită nu se va mai aplica. Mai precis, este vorba de retragerea de numerar din conturi bancare în scopul plăţilor efectuate către persoanele fizice.

Cu alte cuvinte, de la 1 august, orice entitate, cu sau fără personalitate juridică (SRL, PFA, II/IF) va putea să retragă din contul deschis la bancă o sumă mai mare de 10.000 de lei/zi, cu condiția ca plata în numerar să fie efectuată către o persoană fizică şi să reprezente contravaloarea unor achiziţii de bunuri sau a unor prestări de servicii, dividende, cesiuni de creanţe sau alte drepturi şi restituiri de împrumuturi sau alte finanţări, conform legii.

Reprezentanţii Finanţelor au explicat, în motivarea acestui demers faptul că, la ora actuală, din cauza plafoanelor de încasări şi plăţi, anumite achiziţii de la persoane fizice sunt îngreunate sau chiar blocate. "(...) în cele mai multe cazuri, operatorii sunt din mediul rural şi dețin centre de achiziție în mai multe județe, angajații acestora colectând marfa de la terțe persoane fizice cu care nu au nici un raport juridic și care nu au deschis un cont bancar", scrie în expunerea de motive anexată documentului lansat de MFP.

Organizatorii de nunți și botezuri vor putea depăși plafoanele legale de numerar

Actul normativ apărut recent în Monitorul Oficial mai stabilește, totodată, că organizatorii de nunți și botezuri vor putea să solicite Fiscului, prin intermediul unei cereri, depășirea plafonului de încasări în numerar de la persoane fizice.

La ora actuală, Legea nr. 70/2015 prevede că tranzacțiile în numerar între persoane fizice și firme sunt plafonate la 10.000 de lei pe zi.

Cu toate acestea, începând din luna august, unii operatori economici, printre care se numără organizatorii de evenimente speciale (nunți, botezuri) vor putea să încaseze mai mulți bani cash.

MFP a precizat că organizatorii de evenimente speciale au semnalat, în ultima perioadă, că plafoanele de încasări și plăți stabilite de lege le îngreunează și chiar blochează activitatea, iar ministerul a vrut să îmbunătăţească actualul cadru legal, în condiţiile în care, în cazul unor nunți sau botezuri, plata facturilor se face, de cele mai multe ori, din sumele de bani în numerar primite sub formă de daruri.

"Organizatorii de nunți și botezuri, pentru operațiunile de încasări în numerar pe zi, de la persoane fizice, pentru serviciile legate de aceste evenimente, pot solicita organului fiscal central competent în administrarea obligațiilor lor fiscale (...) aprobarea unui alt plafon de încasări, decât cel stabilit la art. 4 (10.000 de lei/zi - n. red.)", stabileşte documentul lansat de MFP şi publicat recent în Monitor.

Potrivit noilor măsuri, care vor intra în vigoare la 1 august, organizatorii de astfel de evenimente vor putea să solicite Fiscului, prin intermediul unei cereri, depășirea plafonului de încasări în numerar de la persoane fizice. După ce operatorul economic va depune cererea, organul fiscal va decide dacă aprobă noul plafon propus, decizia emisă în acest sens urmând să fie valabilă timp de un an, cu posibilitatea reînnoirii, la cererea solicitantului.

„La stabilirea plafonului, organul fiscal va avea în vedere încasările pe care organizatorii de nunți și botezuri le-au avut anterior din astfel de evenimente”, se arată în OUG nr. 32/2016, care menționează că MFP va aproba un ordin care va cuprinde procedura de aplicare a acestor prevederi.

Stiri
x