CALENDAR FISCAL
STIRI

Titlu NOU. Cum poţi beneficia de REDUCEREA NORMEI DE VENIT în cazul activităților agricole?
Data 06-07-2016 15:54
Sursa www.agroinfo.ro
Fermierii care au suferit pagube importante din cauza unor fenomene meteorologice nefavorabile pot beneficia de reducerea normei de venit. Iată cum!

În Monitorul Oficial nr. 474 din 24.06.2016 a fost publicat Ordinul nr. 1863/2016 pentru aprobarea Procedurii de reducere a normei de venit, în cazul activităţilor agricole.

Potrivit primului articol, persoanele fizice care desfăşoară activităţi agricole, individual sau într-o formă de asociere, beneficiază de reducerea normei de venit, proporţional cu pierderea înregistrată, în cadrul anului fiscal curent, ca urmare a unor fenomene meteorologice nefavorabile care pot fi asimilate dezastrelor naturale, precum îngheţul, grindina, poleiul, ploaia abundentă, seceta şi inundaţiile, precum şi a epizootiilor, dacă sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiţii:
1. venitul net se stabileşte pe bază de norme de venit;
2. pierderea afectează peste 30% din suprafeţele destinate producţiei agricole vegetale sau din animalele deţinute, pe fiecare categorie de produse vegetale sau categorie de animale;
3. persoana fizică/asocierea fără personalitate juridică a depus formularul 221 "Declaraţie privind veniturile din activităţi agricole impuse pe bază de norme de venit".

În declaraţie, contribuabilii înscriu suprafeţele destinate producţiei agricole vegetale şi efectivele de animale, fără a se lua în considerare pierderea înregistrată, ca urmare a evenimentelor care permit această reducere de venit.

La cererea persoanelor fizice/asocierilor fără personalitate juridică, se vor constata pagubele și evaluarea pierderilor. Acest lucru va fi făcut de o comisie numită prin ordin al prefectului.

Acest formular va fi depus la unitatea administrativ-teritorială pe raza căreia s-a întâmplat evenimentul, în cel mai scurt timp de la data producerii acestuia, în cazul distrugerii ori vătămării culturilor agricole, plantaţiilor ori a rodului viilor, plantaţiilor pomicole, de hamei şi de arbuşti fructiferi, pieirii animalelor, păsărilor şi familiilor de albine.

În cazul pagubelor care privesc efective de animale, păsări sau familii de albine, la cerere se anexează şi certificatul sanitar-veterinar eliberat de medicul veterinar de liberă practică împuternicit. Cererea se va depune pentru toate suprafețele care au fost afectate și pentru toate animalele pierite, deținute pe raza unei unități administrativ - teritoriale.

Este important de reținut faptul că cererea privind reducerea venitului anual din activităţi agricole, stabilit pe bază de norme de venit, se depune pe perioada de prescripţie a dreptului de stabilire a impozitului pe veniturile agricole, aferent anului pentru care s-au înregistrat pierderile.

Se va anexa la această cerere procesul-verbal/procesele-verbale de constatare şi evaluare a pagubelor, din care rezultă pierderea înregistrată, pe categorii de produse vegetale/categorii de animale şi pe localităţi.

Dacă organul fiscal constată, pe baza documentelor prezentate, că nu sunt îndeplinite cele trei condiții prezentate mai sus, atunci cererea privind reducerea venitului anual din activități agricole se va respinge.

Pentru mai multe detalii consultați Procedura de reducere a normei de venit, în cazul activităţilor agricole din 21.06.2016

Stiri
x