CALENDAR FISCAL
STIRI

Titlu Adeverinţa de şomaj pe care angajatorii trebuie să o elibereze obligatoriu foştilor salariaţi: Cum arată documentul în 2016?
Data 03-08-2016 16:13
Sursa www.avocatnet.ro
În momentul în care raporturile de muncă dintre un salariat şi angajatorul său încetează, acesta din urmă are obligaţia de a-i elibera primului o adeverinţă din care să rezulte stagiul de cotizare la şomaj. Practic, documentul conţine baza lunară de calcul a contribuţiei individuale la bugetul asigurărilor de şomaj şi are rolul de a stabili dreptul foştilor angajaţi de a primi indemnizaţia de şomaj.

Sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă sunt reglementare în legislaţia românească prin Legea nr. 76/2002, act normativ care acordă persoanelor care au încetat raporturile de muncă din motive ce nu ţin de persoana lor dreptul de a beneficia de o indemnizaţie de şomaj, cu respectarea următoarelor condiţii:

foştii salariaţi să aibă un stagiu de cotizare de minimum 12 luni în ultimele 24 de luni premergătoare datei înregistrării cererii;
să nu realizeze venituri, sau, în cazul în care realizează venituri din activităţi autorizate potrivit legii, acestea să fie mai mici decât valoarea indicatorului social de referinţă, în vigoare (şi în 2016, valoarea acestuia este de 500 de lei);
să nu îndeplinească condiţiile de pensionare, conform legii;
să fie înregistraţi la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă în a căror rază teritorială îşi au domiciliul sau, după caz, reşedinţa, dacă au avut ultimul loc de muncă ori au realizat venituri în acea localitate.
Totodată, potrivit aceluiaşi act normativ, în vederea certificării stagiului minim de cotizare, de 12 luni, şi a stabilirii dreptului la indemnizaţie de şomaj, angajatorii sunt obligaţi să elibereze persoanelor cărora le încetează raporturile de muncă sau de serviciu o adeverinţă din care să rezulte baza lunară de calcul a contribuţiei individuale la bugetul asigurărilor pentru şomaj, stabilită potrivit Codului fiscal, pentru fiecare lună din ultimele 12 luni pentru care s-a datorat contribuţia la bugetul asigurărilor pentru şomaj.

Conform instrucţionilor de completare a documentului, adeverinţa se completează descrescător pentru maximum 12 luni de la data încetării raporturilor de muncă sau de serviciu pentru care angajatorul are obligaţia de a vira în contul bugetului asigurărilor pentru şomaj sumele reprezentând contribuţiile prevăzute de lege.

De altfel, de mai bine de doi ani, adeverinţa are un nou model, aprobat prin intermediul Hotărârii de Guvern nr. 119/2014, document aflat în vigoare la acest moment. Cu alte cuvinte, asta înseamnă că modelul utilizat în 2014 şi 2015 este valabil şi în acest an.

Stiri
x