CALENDAR FISCAL
STIRI

Titlu Declarația 394 nu se mai depune până în data de 25: termenul a fost modificat
Data 10-08-2016 15:08
Sursa www.avocatnet.ro
Formularul 394, pe care firmele îl folosesc atunci când declară livrările și achizițiile pe teritoriul național, a fost modificat, recent, de Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), pentru a doua oară în acest an. Astfel, deși acesta ar fi trebuit să fie completat integral de la 1 august, acest lucru se va întâmpla abia din octombrie, conform prevederilor unui act normativ recent intrat în vigoare. În plus, termenul de depunere a fost prelungit.

Ordinul ANAF nr. 2264/2016 pentru modificarea Ordinului ANAF nr. 3769/2015 privind declararea livrărilor/prestărilor şi achiziţiilor efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului declaraţiei informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA a apărut în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 578 din 29 iulie și a intrat în vigoare la momentul publicării.

Potrivit acestui act normativ, formularul de TVA, document prin care se declară operațiunile de pe teritoriul național, trebuie să fie completat, în perioada cuprinsă între 1 iulie și 30 septembrie, doar pentru operațiunile cu persoane înregistrate în scopuri de TVA în România, urmând ca abia din octombrie să fie trecute toate operațiunile efectuate.

„Prevederile prezentului ordin se aplică pentru operaţiunile efectuate pe teritoriul naţional, după cum urmează:

a) pentru perioada 1 iulie 2016 - 30 septembrie 2016, numai pentru operaţiunile desfăşurate cu persoane impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România;

b) începând cu data de 1 octombrie 2016, declaraţia se va completa integral, pentru toate operaţiunile efectuate pe teritoriul naţional”, se arată în Ordinul ANAF citat.

La ora actuală, potrivit Ordinului ANAF nr. 2328/2016, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 601 din 8 august, declaraţia 394 se depune la organul fiscal competent, până în data de 30 inclusiv a lunii următoare încheierii perioadei de raportare. În cazul în care perioada de raportare este luna calendaristică, termenul de depunere a declaraţiei pentru luna ianuarie este până la data de 28, respectiv 29 februarie, după caz.

Vă reamintim că, până acum, declaraţia se depunea la organul fiscal competent până în data de 25 inclusiv a lunii următoare încheierii perioadei de raportare.

Cine are obligația să depună formularul

Potrivit prevederilor legale în vigoare, declarația 394 trebuie să fie completată și depusă la Fisc de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, pentru livrările de bunuri/prestările de servicii taxabile în România pentru care persoana obligată la plata taxei este furnizorul/prestatorul sau beneficiarul. Declaraţia se depune pentru orice operaţiune taxabilă în România pentru care este emisă o factură, inclusiv pentru avansuri, precum şi pentru operaţiunile la care se aplică sistemul TVA la încasare.

În această situație, declaraţia 394 trebuie să conţină facturile care au fost emise în perioada de raportare, inclusiv cele care au înscrisă menţiunea "taxare inversă" sau "TVA la încasare", indiferent de data la care intervine exigibilitatea TVA.

De asemenea, începând din această lună, în declaraţie se înscriu, pentru livrările de bunuri/prestările de servicii taxabile în România, următoarele informaţii:

baza impozabilă şi TVA aferente facturilor emise prin autofacturare;
valoarea totală a bonurilor fiscale, inclusiv facturile simplificate şi bonurile fiscale care îndeplinesc condiţiile unei facturi simplificate, indiferent dacă au/nu au înscris codul de înregistrare în scopuri de TVA al beneficiarului;
valoarea totală a documentelor emise pentru livrări de bunuri/prestări de servicii pentru care nu există obligaţia emiterii unei facturi şi nici a bonului fiscal.
În altă ordine de idei, mai au obligația să depună la Fisc declarația 394 și persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, care realizează achiziţii de bunuri sau servicii taxabile pentru care locul livrării/prestării este în România, inclusiv achiziţiile pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA, indiferent de data la care intervine exigibilitatea taxei. În schimb, nu se înscriu în formularul 394 achiziţiile intracomunitare de bunuri şi servicii pentru care există obligativitatea înscrierii în declaraţia 390.

În acest caz, declaraţia trebuie să conţină facturile primite în perioada de raportare, indiferent de data la care intervine exigibilitatea TVA, inclusiv cele care au înscrisă menţiunea "taxare inversă" sau "TVA la încasare", precum şi borderourile de achiziţii de bunuri, filele din carnetele de comercializare a produselor din sectorul agricol în cazul achiziţiilor efectuate de la persoane fizice, contracte încheiate cu persoane fizice.

De asemenea, în declaraţie se înscrie valoarea totală a facturilor simplificate şi a bonurilor fiscale care îndeplinesc condiţiile unei facturi simplificate, dacă au înscris codul de înregistrare în scopuri de TVA al beneficiarului.

Noua declarație 394 cuprinde și cota de TVA de 19%

Pe lângă clarificările referitoare la momentul din care devine obligatorie completarea integrală a formularului 394, în documentul fiscal au fost introduse, la momentul publicării în Monitor a Ordinului ANAF nr. 2264/2016, și alte elemente noi, acestea fiind solicitate de mediul privat.

Astfel, printre modificările suplimentare care au fost aplicate declarației de TVA se numără și introducerea unei cote de TVA de 19%, pe lângă cele deja exitente -- 24%, 20%, 9% și 5% --, aceasta fiind utilă pentru corecții, regularizări din perioadele anterioare.

De asemenea, începând de-acum, nu mai este obligatorie evidențierea în mod distinct a livrărilor/achizițiilor de telefoane mobile, microprocesoare, console de jocuri, tablete PC și laptopuri dacă valoarea bunurilor livrate, exclusiv TVA, înscrise într-o factură este mai mică de 22.500 de lei.

În altă ordine de idei, din declarația de TVA au mai fost eliminate și alte două cerințe, și anume aceea conform căreia trebuiau completate operațiunile cu regim special de către persoanele impozabile care aplicau sistemul de TVA la încasare, respectiv aceea potrivit căreia trebuia completat TVA-ul aferent livrărilor de bunuri și prestărilor de servicii pentru care se aplica taxarea inversă. În acest ultim caz, a rămas valabilă cerința în cazul achizițiilor.

Stiri
x