CALENDAR FISCAL

VINERI 28 FEBRUARIE
Depunerea Declarației informative privind impozitul reținut și plătit pentru veniturile cu regim de reținere la sursă/venituri scutite, pe beneficiari de venit nerezidenți pentru anul precedent

Depunerea ... [continuare]
STIRI

Titlu ATENȚIE! Se schimbă PROCEDURA pentru PLATA SUBVENȚIEI la MOTORINĂ!
Data 12-09-2016 15:14
Sursa www.agroinfo.ro
PROIECT. Actul normativ care reglementează plata ajutorului de stat pentru motorina folosită în agricultură, HG 1174/2014, este modificat, din nou! Sunt schimbări în procedura de plată a subvenției și, în același timp, Ministerul Agriculturii a stabilit bugetul pentru anul 2016!

Ministerul Agriculturii propune un buget de 647.248,803 mii lei pentru plata ajutorului de stat pentru motorina utilizată în agricultură în anul 2016. O altă propunere importantă este desființarea lanțului birocratic prin care banii ajung la fermierii români.

Astfel, deși toate schemele de ajutor financiar în agricultură sunt achitate de la centru, Agenția de Păți și Intervenție în Agricultură (APIA) București virează sumele în conturile agricultorilor, proiectul de act normativ modifică legea și stabilește ca plata ajutorului de stat pentru motorină să fie făcută de Centrele județene APIA.

Iată modificările din proiectul de act normativ publicat pe pagina oficială a Ministerului Agriculturii!

1. La articolul 9, alineatele (2) si (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:
“ (2) Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură întocmeşte şi transmite trimestrial la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale situaţia centralizatoare cu beneficiarii şi sumele exprimate in lei, fără subdiviziuni, aferente cantităţilor de motorină determinate la plată. “
“ (4) După aprobarea de către Ministerul Finanţelor Publice a deschiderii creditelor bugetare, din bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale se alimentează contul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, care alimentează conturile centrelor județene, respectiv al municipiului București cu sumele cuvenite. “
2. La articolul 9, după alineatul (4), se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu următorul cuprins:
“ (41) Centrele județene, respectiv al municipiului București, ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură virează sumele cuvenite în conturile beneficiarilor, conform legislaţiei în vigoare. “
3. La articolul 10, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:
“ (3) Suma alocată pentru plata ajutorului de stat în anul 2016 este de 647.248,803 mii lei și se asigură de la bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare aprobate Ministerului Agriculturii.
Ajutorul de stat pentru motorina folosită în agricultură se plătește sub forma rambursării diferenței dintre acciza standard la motorină și acciza redusă practicată pentru motorină.

Valoarea accizei la motorină a fost de 1,7975 lei /litru pentru anul 2015, și pentru anul 2016 rămâne identică.

IMPORTANT! Aceste modificări ale legii sunt în faza de proiect și vor fi supuse aprobării în ședința Guvernului.

Stiri
x