CALENDAR FISCAL

VINERI 28 FEBRUARIE
Depunerea Declarației informative privind impozitul reținut și plătit pentru veniturile cu regim de reținere la sursă/venituri scutite, pe beneficiari de venit nerezidenți pentru anul precedent

Depunerea ... [continuare]
STIRI

Titlu PFA și II vor avea limitări la numărul de activități și la cel de salariați
Data 12-09-2016 15:22
Sursa www.avocatnet.ro
Persoanele fizice autorizate (PFA) și întreprinderile individuale (II) vor avea limitări atunci când vine vorba de clasele de activitate pentru care pot obține autorizație și de numărul de angajați pe care-l pot avea, în condițiile în care acum nu există asemenea restricții. Măsurile sunt incluse într-un proiect de act normativ care urmează să ajungă pe lista de vot decisiv a deputaților, astfel că, în cazul adoptării, acesta va mai avea nevoie doar de semnătura președintelui țării pentru a se aplica.

Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale a trecut de Senat în 2008 și în perioada următoare va ajunge pe ordinea de zi a ședințelor plenare ale Camerei Deputaților, cu propunere de adoptare. Aprobarea prin lege este o procedură necesară pentru toate ordonanțele emise de Guvern, pentru ca acestea din urmă să-și producă în continuare efectele.

Documentul conține mai multe clarificări și modificări ale regimului persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale și familiale (IF), însă cele mai importante dintre ele fac referire la PFA și II. Astfel, aceste două entități vor avea, înainte de toate, limitări în ceea ce privește numărul de clase de activitate pentru care pot obține autorizare, deși în prezent legislația nu impune așa ceva. Dacă în cazul PFA restricția va fi de maximum cinci clase de activități prevăzute de Clasificarea activităților din economia națională (CAEN), în cazul II va exista o limitare de zece clase de activități.

Apoi, atât PFA, cât și II nu vor mai putea să angajeze câți salariați vor. Pentru persoanele autorizate, limita de angajați va fi stabilită la trei, astfel că „PFA poate desfășura activitățile pentru care este autorizată, singură sau împreună cu cel mult trei persoane, angajate de aceasta, în calitate de angajator, cu contract individual de muncă, încheiat și înregistrat în condițiile legii”, așa cum prevede proiectul de lege. Referitor la II, aceasta va putea încadra în muncă cel mult opt salariați („terțe persoane”). Regulile aplicabile în prezent nu conțin asemenea limitări.

Totuși, potrivit inițiativei legislative, PFA vor putea să colaboreze în continuare cu alte entități: „În scopul exercitării activității/activităților pentru care a fost autorizată, PFA poate stabili relații contractuale, în condițiile legii, cu orice persoane fizice și juridice, cu alte PFA, întreprinderi individuale sau întreprinderi familiale, pentru efectuarea unei activități economice (...)”. În același timp, II vor putea încheia contracte cu persoane fizice și juridice, PFA, întreprinderi familiale, dar și cu alte II.

Cei care nu-și vor actualiza autorizările vor risca radierea

Dacă va trece de votul decisiv al deputaților și apoi de președintele României, proiectul de lege se va aplica după trecerea a 90 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial. În acest sens, documentul prevede că, în cel mult doi ani de la intrarea sa în vigoare, PFA și II care vor avea un număr de activități ce va depăși noile limite vor fi obligate să-și modifice obiectul de activitate.

„În termen de 2 ani de la intrarea în vigoare a prezentei legi, persoanele fizice autorizate și întreprinderile individuale al căror număr de activități incluse în obiectul secundar de activitate este mai mare decât cel prevăzut la art. 16 alin. (1) (cinci clase de activități, pentru PFA - n. red.), respectiv art. 24 alin. (1) (zece clase de activități, pentru II - n. red.) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 44/2008 (...), solicită oficiului registrului comerțului competent modificarea, în mod corespunzător, a mențiunilor din registrul comerțului referitoare la obiectul de activitate”, scrie în proiectul aflat pe masa deputaților.

Cu această ocazie, atât PFA, cât și II vor putea să opteze pentru schimbarea formei de organizare. Iar modificarea mențiunilor referitoare la obiectul secundar de activitate și emiterea noilor certificate de înregistrare se vor face gratuit. Totuși, trebuie subliniat că, dacă nu vor respecta termenul de doi ani, PFA și II vor fi radiate de către reprezentanții Registrului Comerțului.

„În termen de 60 de zile de la împlinirea termenului prevăzut la alin. (1) (doi ani de la intrarea în vigoare a legii - n. red.), oficiul registrului comerțului radiază, din oficiu, PFA și II care nu și-au îndeplinit obligația prevăzută la alin. (1) (modificarea obiectului de activitate - n. red.). Transferul drepturilor și obligațiile din patrimoniul de afectațiune, dacă acesta a fost constituit, potrivit legii, se realizează cu respectarea drepturilor creditorilor asupra fiecărei mase patrimoniale”, dispune propunerea legislativă.

Studenții vor putea înființa gratuit PFA sau II

Studenții care vor înființa PFA sau II nu vor fi nevoiți să plătească taxele pentru înregistrarea și autorizarea acestor entități, se arată în proiectul de lege ce urmează să primească votul decisiv al Camerei Deputaților. De asemenea, aceștia nu vor da bani nici pentru asistența reprezentanților Registrului Comerțului.

„Studenții care vor să înființeze o afacere proprie sunt scutiți de la plata taxelor pentru operațiunile de înregistrare și autorizare a unei PFA sau unei întreprinderi individuale prin oficiile registrului comerțului de pe lângă tribunale, precum și de la plata tarifelor pentru serviciile de asistență prestate de aceste oficii”, prevede documentul indicat. Concret, studenții care vor obține calitatea de titular PFA sau II vor trebui să îndeplinească trei condiții:

să urmeze cursurile unei instituții acreditate de învățământ superior;
să fie cel puțin în al doilea an de studiu și să fi promovat, la data solicitării, toate cerințele programei de învățământ a senatului instituției;
să aibă o vârstă sub 30 de ani.
În acest sens, la depunerea cererii de înregistrare și autorizare a funcționării PFA sau II, studenții vor avea nevoie de un document emis de instituția de învățământ superior. Este vorba, mai exact, de un act din care să reiasă că studenții urmează cursurile unei instituții acreditate de învățământ superior, că sunt cel puțin în anul II de studii și că au promovat toate cerințele programei de învățământ.

Atenție! Proiectul de lege NU se aplică momentan. Pentru a intra în vigoare, acesta trebuie să fie adoptat de Camera Deputaților, promulgat prin decret prezidențial și publicat în Monitorul Oficial.

Stiri
x