CALENDAR FISCAL

VINERI 28 FEBRUARIE
Depunerea Declarației informative privind impozitul reținut și plătit pentru veniturile cu regim de reținere la sursă/venituri scutite, pe beneficiari de venit nerezidenți pentru anul precedent

Depunerea ... [continuare]
STIRI

Titlu Scutirea de impozit pentru cercetători: În ce condiții se aplică?
Data 13-09-2016 14:21
Sursa www.profit.ro
Cercetătorii sunt scutiți de impozitul de 16% pentru veniturile din salarii și asimilate salariilor, începând cu luna august 2016. Condițiile, criteriile și procedura de calcul pentru facilitate au fost publicate într-un ordin comun de miniștri.

Astfel, cercetătorii care desfășoară activități în zona cercetării aplicative și/sau dezvoltării tehnologice beneficiază, începând cu luna august, de măsuri fiscale stimulative, mai precis de scutire de impozit pe veniturile din salarii și asimilate salariilor obținute din activitățile de cercetare-dezvoltare desfășurate în România.

Astfel, ordinul prevede că beneficiază de scutire cercetătorii care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

postul pe care îl ocupă face parte dintr-un compartiment de cercetare-dezvoltare, evidențiat în organigrama angajatorului;
angajatul desfășoară activități de cercetare-dezvoltare aplicativă și/sau de dezvoltare tehnologică eligibile, cuprinse într-un proiect de cercetare-dezvoltare aplicativă și/sau de dezvoltare tehnologică;
angajatul a absolvit cel puțin ciclul I de studii universitare sau o formă de învățământ superior de lungă durată și deține o diplomă de licență, sau echivalentă, conferită de o instituție acreditată de învățământ superior din România sau o diplomă obținută la absolvirea studiilor universitare de licență la instituții acreditate de învățământ superior din străinătate, recunoscută și echivalată de Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice;
cheltuielile cu salariile și asimilate salariilor sunt prevăzute în bugetul proiectului de cercetare-dezvoltare aplicativă și/sau de dezvoltare tehnologică;
angajatorul are în obiectul de activitate și activități de cercetare-dezvoltare aplicativă și/sau de dezvoltare tehnologică.
Scutirea de impozit pe veniturile din salarii și asimilate salariilor se acordă chiar și în cazul nerealizării obiectivelor proiectului de cercetare-dezvoltare aplicativă și/sau de dezvoltare tehnologică.

Pentru validarea încadrării activităților pentru care se acordă scutirea de impozit pe veniturile din salarii și asimilate salariilor ca fiind de cercetare-dezvoltare aplicativă și/sau de dezvoltare tehnologică eligibile, angajatorul, angajatul sau autoritățile fiscale pot solicita rapoarte de expertiză elaborate de experți înscriși în Registrul experților pe domenii de cercetare-dezvoltare.

Stiri
x