CALENDAR FISCAL

JOI 27 FEBRUARIE
Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică - Formularul 010

Depunerea Declarației privind obligațiile d ... [continuare]
STIRI

Titlu Impozitul specific ar putea fi votat azi de Senat. Ce firme vor fi vizate de noile prevederi?
Data 13-09-2016 14:24
Sursa www.avocatnet.ro
Proiectul de lege care introduce un nou tip de impozit forfetar din 2017 figurează astăzi pe ordinea de zi a şedinţei Senatului (primă Cameră sesizată, Camera Deputaților fiind Forul decizional), cu propunere de adoptare. Practic, documentul care stabileşte ca, de la anul, operatorii economici din domeniul turistic, hotelier, restaurante, baruri și alimentație publică să plătească un impozit specific, indiferent de mărimea cifrei de afaceri și de nivelul profitului înregistrat ar putea primi azi votul senatorilor exact în forma în care a fost trimis la promulgare. De altfel, în luna iulie, şeful statului a cerut reexaminarea în Parlament a propunerii legislative, considerând inechitabil modul de calcul propus.

Proiectul de lege privind impozitul specific unor activităţi figurează astăzi pe ordinea de zi a Senatului, fiind propus pentru adoptare. Totuşi, ultimul cuvânt asupra documentului va aparţine Camerei Deputaţilor, ca For decizional.

De altfel, proiectul de act normativ se află pentru a doua oara în procedura de legiferare în Parlament, în condiţiile în care acesta a fost trimis la promulgare şefului statului la începutul lunii iulie.

Şeful statului nu a fost de acord însă cu forma finală a prevederilor aprobate de cele două Camere ale Parlamentului şi a trimis spre reexaminare documentul care prevede introducerea, de la 1 ianuarie 2017, a unui nou sistem de impozitare, pe care autorităţile au încercat în repetate rânduri să-l introducă în legislaţia autohtonă şi care ar urma să se aplice firmelor româneşti care desfăşoară activităţi în sectorul turistic, restaurante şi alimentaţie publică, inclusiv microîntreprinderilor.

În motivarea deciziei sale, preşedintele ţării a arătat că noile prevederi nu ar realiza pe deplin scopul preconizat de legiuitor, respectiv creşterea încasărilor la bugetul de stat şi promovarea unei etici în afaceri. Chiar şi aşa însă, Comisia pentru buget-finanţe din cadrul Senatului a respins cererea de reexaminare formulată de Iohannis şi a înaintat Plenului Senatului un raport de admitere asupra documentului. Cu alte cuvinte, senatorii ar putea vota astăzi proiectul în aceeaşi formă trimisă la promulgare şi neagreată de şeful statului.

Vă reamintim că, potrivit Constituţiei, preşedintele ţării poate cere Parlamentului reexaminarea unei legi, înainte de promulgare, o singură dată. Dacă documentul va trece de Senat şi Camera Deputaţilor, şeful statului va avea ulterior zece zile la dispoziţie de la primirea legii adoptate pentru a o promulga, exact în forma primită, indiferent dacă aceasta va fi identică cu cea aprobată iniţial de parlamentari şi trimisă spre reanalizare de către Iohannis.

Impozit specific pentru firmele din industria turismului

Concret, proiectul de lege prevede ca, din 2017, hotelurile, barurile sau restaurantele de pe teritoriul României să plătească, indiferent de mărimea cifrei de afaceri și de nivelul profitului un impozit specific, calculat pe numărul de locuri de cazare sau mărimea spațiului alocat activității.

Astfel, documentul aflat pe ordinea de zi a senatorilor stabileşte că vor fi obligaţi la plata impozitului specific acei contribuabili care, la finalul anului în curs, vor avea înscrisă în actele constitutive, ca activitate principală sau secundară, una dintre următoarele activităţi corespunzătoare codurilor CAEN:

5510 - ,,Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare”;
5520 - ,,Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată”;
5530 - ,,Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere’’;
5590 - ,,Alte servicii de cazare”;
5610 - ,,Restaurante’’;
5621 - ,,Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente”;
5629 - ,,Alte servicii de alimentaţie n.c.a.”;
5630 - ,,Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor”.
Prin urmare, toate companiile care au cel puţin unul dintre cele opt coduri CAEN amintite, indiferent de cuantumul cifrei de afaceri, ponderea veniturilor obţinute sau numărul de angajaţi ar urma să plătească, de anul viitor, impozitul specific, cu o singură condiţie: să nu se afle în stare de lichidare.

De altfel, în forma sa iniţială, propunerea legislativă stabilea că noile prevederi nu se vor aplica şi microîntreprinderilor, întrucât acestea beneficiază deja, în baza prevederilor noului Cod fiscal, de anumite facilităţi. Totuşi, această exceptare a fost eliminată din cuprinsul documentului de către comisiile de specialitate, impozitul special urmând să se aplice hotelurilor, barurilor sau restaurantelor indiferent de mărimea cifrei de afaceri sau numărul de salariaţi.

Cum se va aplica impozitul specific unor activităţi

Potrivit proiectului de act normativ, persoanele juridice române care se înfiinţează în cursul anului, inclusiv contribuabilii nou-înfiinţaţi ca efect al unor operaţiuni de reorganizare, şi care au înscrisă în actele constitutive, ca activitate principală sau secundară, una dintre activităţile corespunzătoare codurilor CAEN menţionate mai sus vor plăti impozitul specific începând cu anul următor înfiinţării.

În cazul în care, în cursul unui an, un contribuabil intră în inactivitate temporară înscrisă în Registrul Comerţului sau în registrul ţinut de instanţele judecătoreşti competente, după caz, acesta va rămâne în sistemul de impunere specific şi nu va mai datora impozitul specific începând cu semestrul următor, şi nu trimestru, aşa cum scria în forma adoptată de Senat. De asemenea, dacă perioada de inactivitate va înceta în cursul anului, atunci contribuabilul va datora impozitul specific începând cu semestrul următor celui în care încetează perioada de inactivitate.

În altă ordine de idei, reglementările proiectului legislativ stabilesc că firmele care au mai multe unităţi vor putea determina impozitul specific anual prin însumarea impozitului specific aferent fiecarei unităţi calculat conform formulei corespunzătoare codului CAEN. Dispoziţiile citate mai prevăd că în cazul în care autorităţile competente retrag definitiv autorizaţia tehnică/autorizaţia de funcţionare a firmelor pentru toate activităţile corespunzătoare codurilor CAEN (eligibile pentru plata impozitului specific), acestea ar putea deveni plătitoare de impozit pe profit începând cu trimestrul următor retragerii autorizaţiei.

În acelaşi timp, pentru contribuabilii care încetează să existe în cursul anului, impozitul specific s-ar putea recalcula în mod corespunzător, prin împărţirea impozitului specific anual la 365 zile calendaristice şi înmulţirea cu numărul de zile aferent perioadei fiscale corespunzătoare fiecărui contribuabil, luând în considerare, dacă este cazul, şi modificarea impozitului specific în cursul anului, se menţionează în proiectul de act normativ aprobat de Parlament.

În situaţia în care, în cursul unui an, intervin modificări datorate începerii unei alte activităţi corespunzătoare codurilor CAEN, precum şi în cazul în care în cursul anului se înfiinţează o nouă unitate, începând cu semestrul următor acestor modificări, contribuabilii urmează să recalculeze, în mod corespunzător, impozitul specific aferent perioadei rămase din an.

Termene de plată pentru impozitul specific

Declararea şi plata impozitului specific se vor efectua semestrial, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare semestrului pentru care se datorează impozitul. Astfel, suma de plată va reprezenta o jumătate din impozitul specific anual.

Excepţie de la această regulă vor putea face contribuabilii care încetează să existe în cursul anului. Mai exact, aceştia urmează să declare şi să plătească impozitul specific până la data încheierii perioadei impozabile, potrivit legii, luând în calcul, dacă este cazul, şi impozitul specific declarat şi plătit în semestrele anterioare.

Totodată, proiectul de act normativ prevede reguli de aplicare şi pentru contribuabilii care doresc să îşi schimbe sistemul de impozitare.

Mai exact, persoanele juridice plătitoare de impozit pe profit/impozit pe veniturile microîntreprinderilor urmează să comunice organelor fiscale teritoriale aplicarea impozitului specific, până la data de 31 martie inclusiv a anului pentru care se plăteşte impozitul specific.

În cazul în care, la data de 31 decembrie, inclusiv, firmele nu mai îndeplinesc condiţiile obligatorii pentru plata impozitului specific, atunci vor comunica organelor fiscale teritoriale ieşirea din acest sistem de impunere, până la data de 31 martie inclusiv a anului următor.

Alte modificări operate documentului în Parlament

În forma aprobată în primă fază de Senat era stipulat că, în situaţia în care, în cursul anului, contribuabilii desfăşoară şi alte activităţi decât cele corespunzătoare codurilor CAEN (eligibile pentru plata impozitul specific), aceştia vor datora un impozit specific de 3%, aplicat asupra diferenţei dintre totalul veniturilor realizate din aceste activităţi şi veniturile eligibile pentru plata impozitului specific. Şi această prevedere a fost însă eliminată, pentru a nu exista discriminări, aşa cum este explicat în motivarea amendamentelor propuse şi adoptate de deputaţi şi păstrate în forma documentului aflat azi pe ordinea de zi a senatorilor.

Prin urmare, potrivit ultimelor dispoziţii, contribuabilii care desfăşoară activităţi prin intermediul unui complex hotelier şi care realizează venituri şi din desfăşurarea altor activităţi decât cele corespunzătoare complexului hotelier vor aplica sistemul de declarare şi plată a impozitului pe profit prevăzut de noul Cod fiscal, în vigoare de la 1 ianuarie.

De ce a cerut preşedintele reexaminarea

Aşa cum am explicat şi la începutul articolului, propunerea legislativă citată se află pentru a doua oară în procedura de legiferare, în condiţiile în care, la începutul lunii iulie, Klaus Iohannis a cerut Parlamentului să reexamineze documentul.

Concret, şeful statului a considerat inechitabile prevederile documentului adoptat de parlamentari, în condiţiile în care micile afaceri vor fi dezavantajate de noul sistem de impozitare, în timp ce agenţii economici mari vor fi favorizaţi.

"Operatorii economici ce vor plăti un impozit specific mai mare decât cel determinat conform prevederilor Codului fiscal în vigoare vor fi nevoiți să găsească resurse financiare pentru a achita impozitul, ceea ce va conduce fie la creșterea gradului de îndatorare și, implicit la reducerea investițiilor, fie la adoptarea unor practici de evaziune fiscală sau chiar la închiderea activității", scrie în cererea de reexaminare formulată de Klaus Iohannis şi înaintată Parlamentului.

Nu în ultimul rând, preşedintele ţării le recomandă parlamentarilor să ia în considerare și o posibilă consultare a Comisiei Europene pe acest subiect.

Atenţie! Proiectul de lege NU se aplică momentan. Pentru a intra în vigoare, acesta trebuie adoptat de Senat şi Camera Deputaţilor, promulgat prin decret prezidenţial şi publicat în Monitorul Oficial.

Stiri
x