CALENDAR FISCAL

VINERI 28 FEBRUARIE
Depunerea Declarației informative privind impozitul reținut și plătit pentru veniturile cu regim de reținere la sursă/venituri scutite, pe beneficiari de venit nerezidenți pentru anul precedent

Depunerea ... [continuare]
STIRI

Titlu Contribuția la șomaj: Ce trebuie să știi ca angajator sau ca salariat
Data 13-09-2016 14:25
Sursa www.avocatnet.ro
Contribuția la șomaj se numără, conform Codului fiscal, printre contribuțiile sociale obligatorii pe care angajatorii trebuie să le achite pentru propriii salariați. Plata acestei contribuții către unitățile teritoriale ale Fiscului aduce asiguraților o serie de beneficii, cel mai important fiind indemnizația de șomaj.

Contribuția asigurărilor pentru șomaj sau, pe scurt, contribuția la șomaj este a patra astfel de obligație fiscală despre care scriem în seria „Dosarul contribuțiilor”. Aceasta este datorată de fiecare angajator pentru toate persoanele pe care le încadrează în muncă în baza contractului individual.

Cotele de contribuții valabile în prezent, după cum se arată în Codul fiscal, sunt de 0,5% pentru contribuția individuală a salariatului și de 0,5% pentru contribuția angajatorului.

Baza de calcul a contribuției individuale pentru salariat este reprezentată, potrivit actului normativ, de câștigul brut realizat din salarii și venituri care sunt asimilate salariilor (printre care se numără, concret, veniturile din salarii în bani și/sau în natură, sumele reprezentând participarea salariaților la profit sau indemnizațiile de incapacitate temporară de muncă pentru accidente de muncă sau boli profesionale). Pentru angajator, baza lunară de calcul este suma câștigurilor brute ale salariatului pentru care trebuie plătită contribuția la șomaj.

Pentru salariați, achitarea contribuției înseamnă obținerea calității de asigurat în sistemul autohton de șomaj. Asta înseamnă că asigurații pot beneficia, în baza Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, de trei mari categorii de ajutoare.

Înainte de toate, salariații care-și pierd locul de muncă din motive ce nu li se pot reproșa, de exemplu, pot solicita și obține indemnizația lunară de șomaj. Aceasta este o compensație parțială a veniturilor asiguraților și este acordată în funcție de stagiul de cotizare. Apoi, persoanele asigurate pot accesa o serie întreagă de servicii pentru îmbunătățirea șanselor de angajare (cum ar fi informarea și consilierea profesională, formarea profesională sau chiar consultanța și asistența pentru deschiderea unei afaceri).

În fine, asigurații sistemului de șomaj se pot bucura de anumite sume de bani dacă reușesc să se angajeze în perioada de acordare a indemnizației de șomaj. De exemplu, cei care se angajează într-o localitate aflată la peste 50 km de casă pot cere o primă de încadrare, iar cei care se încadrează în muncă într-o altă localitate și își schimbă domiciliul au dreptul la o primă de instalare.

Declararea și plata contribuției la șomaj revine angajatorilor

Angajatorii sunt obligați, conform Codului fiscal, să calculeze atât contribuția individuală a salariatului, cât și propria contribuție. Contribuția la șomaj se raportează, fie lunar, fie trimestrial, cu ajutorul formularului 112: „Declarația privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate”.

„Persoanele fizice și juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora (...) sunt obligate să depună lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se plătesc veniturile, Declarația privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate”, este punctat în Codul fiscal. Depunerea trimestrială (sau, mai exact, completarea și depunerea formularului 112 pentru fiecare lună a trimestrului) este posibilă, de exemplu, pentru asociații, fundații, microîntreprinderi sau întreprinderi individuale.

Declarația trebuie depusă, potrivit dispozițiilor Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 1045/2012, la unitatea fiscală la care angajatorul este înregistrat ca plătitor de impozite, taxe și contribuții. Documentul se completează cu ajutorul unui program gratuit de asistență și se transmite electronic, în baza certificatului calificat.

„Contribuțiile de asigurări pentru șomaj individuale (...) se plătesc până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se plătesc veniturile sau până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului pentru care se datorează, după caz, împreună cu contribuția angajatorului ori a persoanelor asimilate angajatorului datorată potrivit legii”, scrie în Codul fiscal. Mai precis, plata contribuției la șomaj se face în contul unic 55.02 „Disponibil al bugetelor asigurărilor sociale și fondurilor speciale, în curs de distribuire”, așa cum stabilește Ordinul Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 531/2016.

Atenție! Angajatorii care nu rețin sau rețin și nu achită integral contribuțiile pot fi amendați de autorități, în funcție de cuantumul obligațiilor fiscale sustrase de la plată, cu sume cuprinse între 1.000 și 27.000 de lei, prevede Codul de procedură fiscală.

Dacă ești șomer, ești asigurat la sănătate și pensii

Persoanele care și-au pierdut locul de muncă și beneficiază, potrivit legii, de indemnizația de șomaj sunt, totuși, asigurate în continuare atât în sistemul sanitar de stat, cât și în sistemul public de pensii, prevede Codul fiscal.

Mai exact, de plata acestor contribuții pentru șomeri, din bugetul asigurărilor pentru șomaj, se ocupă Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, prin intermediul agențiilor sale teritoriale pentru ocuparea forței de muncă. În funcție de situație, baza de calcul a contribuției diferă după cum urmează:

pentru contribuția la sănătate, baza lunară de calcul este indemnizația de șomaj;
pentru contribuția pentru concedii medicale, baza lunară de calcul este totalitatea drepturilor reprezentând indemnizații de şomaj;
pentru contribuția la pensii, baza lunară de calcul este indemnizația de șomaj.
Totodată, actul normativ amintit dispune că asiguraților care primesc ajutorul de șomaj li se achită și contribuția pentru accidente de muncă și boli profesionale. Concret, plata contribuției se face „pentru persoanele care beneficiază de indemnizație de șomaj pe toată durata efectuării practicii profesionale în cadrul cursurilor organizate potrivit legii”.

De asemenea, de plată se ocupă Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, prin intermediul agențiilor sale teritoriale, baza lunară de calcul fiind indemnizația de șomaj. Totuși, trebuie precizat că, în acest caz, cota de contribuție pentru accidente de muncă și boli profesionale este de 1%. În mod normal, cota este cuprinsă între 0,15% și 0,85%, în funcție de clasa de risc.

Stiri
x