CALENDAR FISCAL

LUNI 25 MAI
Plata contribuției trimestriale pentru medicamente pentru trimestrul I 2017.

Plata impozitului reținut la sursă în luna precedentă

Depunerea Declarației privind obligațiile de plată la bugetul de stat - - ... [continuare]
STIRI

Titlu Senatorii au votat pentru TVA redus la utilități, ceea ce ar însemna facturi mai mici pentru cetățeni
Data 14-09-2016 15:55
Sursa www.avocatnet.ro
Taxa pe valoarea adăugată (TVA) pentru prestarea mai multor servicii publice va fi redusă, potrivit unui proiect de act normativ adoptat recent de senatori, dar care are nevoie și de votul deputaților. Documentul aduce mai multe modificări Codului fiscal, iar una dintre prevederi stabileşte că pentru electricitate, gaze, căldură, canalizare și salubrizare se va aplica o cotă redusă de TVA de 9%, fapt ce va conduce la reducerea facturilor pe care le plătesc în prezent românii. În plus, documentul citat aduce modificări consistente sistemului de impozitare a locuinţelor, aplicabil de la începutul lui 2016.

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal a fost adoptată marți de Senat, ca primă Cameră sesizată, ceea ce înseamnă că aceasta mai are nevoie doar de aprobarea Camerei Deputaților, Forul decizional, pentru a se aplica. Documentul prevede mai multe modificări la Codul fiscal, printre care şi extinderea listei cu bunuri sau servicii pentru care va fi folosită o cotă redusă de TVA.

Concret, potrivit proiectului de act normativ, o cotă redusă de 9% se va aplica asupra bazei de impozitare şi pentru următoarele prestări de servicii și/sau livrări de bunuri, pe lângă cele deja menţionate în actul normativ:

serviciile de canalizare;
producţia, transportul, distribuţia şi furnizarea de energie termică în sistem centralizat;
livrarea de electricitate;
livrarea de gaze naturale;
serviciul public de salubrizare a localităţilor.
Practic, prin reducerea cotei de TVA pentru prestarea de servicii publice, de la 20%, atât cât este în prezent (cota standard de TVA), la 9%, iniţiatorii proiectului vizează îmbunătăţirea nivelului de trai al contribuabililor, care ar urma să scoată lunar mai puţini bani din buzunare pentru achitarea facturilor la utilități. "Reducerea valorii facturilor legate de cheltuielile cu utilităţile va conduce atât la achitarea la timp a facturilor, cât şi la prevenirea acumulării de datorii pe lanţul furnizorilor", este explicat în expunerea de motive ce însoţeşte proiectul de lege.

Totodată, în motivarea demersului lor, grupul de parlamentari iniţiatori ai propunerii explică faptul că banii economisiţi de populaţie vor putea fi folosiţi în alte direcţii, astfel încât şi alte ramuri ale economiei să se dezvolte: "La nivelul economiei, veniturile suplimentare rămase la dispoziţia contribuabililor vor antrena alte efecte pozitive prin economisire şi consum de servicii prestate de agenţi economici autohtoni, plătitori de impozite la rândul lor", mai scrie în documentul menţionat.

Impozite mai mici pentru sediile medicilor, notarilor şi celorlalte profesii liberale

În proiectul de act normativ trecut marți de senatori se propun modificări şi în zona taxelor şi impozitelor locale, în sensul în care persoanele care desfăşoară profesii liberale vor datora pentru clădirea în care îşi au stabilit sediul social un impozit redus, similar celui plătit de persoanele fizice pentru clădirile rezidenţiale (pentru locuit).

De altfel, iniţiatorii proiectului atrag atenţia că sarcina fiscală pentru aceste categorii de persoane a crescut considerabil de la începutul anului, în baza prevederilor noului Cod fiscal, astfel că "prevederea privind impozitarea persoanelor care desfăşoară profesii liberale în clădiri nerezidenţiale sau mixte la nivelul impozitului datorat de persoanele fizice pentru clădirile rezidenţiale este menită să evite împovărarea excesivă a acestor contribuabili, să evite renunţarea la practicarea profesiei şi, eventual, derularea ei în zona neagră a economiei", este precizat în expunerea de motive anexată proiectului.

Notă: Vă reamintim că, de la 1 ianuarie, impozitarea locuinţelor nu se mai calculează în funcţie de calitatea persoanei care deţine imobilul (persoană fizică ori juridică), ci în funcţie de destinaţia clădirii, respectiv rezidenţială (scop de locuinţă), nerezidenţială (folosită în scop economic: sedii de firme sau persoane fizice autorizate, spaţii comerciale, cabinete etc.) sau mixtă (locuinţă + sediu social).

Revenind la profesiile liberale, în această categorie intră, potrivit normelor în vigoare, medicii, avocaţii, notarii publici, executorii judecătoreşti, experţii tehnici şi contabili, contabilii autorizaţi, auditorii financiari, consultanţii fiscali, arhitecţii, traducătorii, sportivii şi alte profesii reglementate de legi speciale care îndeplinesc cel puţin patru dintre următoarele şapte criterii:

persoana fizică dispune de libertatea de alegere a locului și a modului de desfășurare a activității, precum și a programului de lucru;
persoana fizică dispune de libertatea de a desfășura activitatea pentru mai mulți clienți;
riscurile inerente activității sunt asumate de către persoana fizică ce desfășoară activitatea;
activitatea se realizează prin utilizarea patrimoniului persoanei fizice care o desfășoară;
activitatea se realizează de persoana fizică prin utilizarea capacității intelectuale și/sau a prestației fizice a acesteia, în funcție de specificul activității;
persoana fizică face parte dintr-un corp/ordin profesional cu rol de reprezentare, reglementare și supraveghere a profesiei desfășurate, potrivit actelor normative speciale care reglementează organizarea și exercitarea profesiei respective;
persoana fizică dispune de libertatea de a desfășura activitatea direct, cu personal angajat sau prin colaborare cu terțe persoane în condițiile legii.
Ce alte noutăţi cuprinde proiectul de act normativ

În plus, potrivit aceluiaşi proiect de lege, persoanele scutite, conform legii, de plata taxelor şi impozitelor locale, fie ele pe clădiri sau terenuri, se vor bucura de o astfel de facilitate începând cu luna imediat următoare depunerii documentelor justificative în acest sens, şi nu abia de la începutul anului următor depunerii actelor la direcţiile de specialitate, aşa cum stipulează în prezent Codul fiscal.

"Reducerea poverii fiscale ar trebui să intervină la momentul în care contribuabilul se află într-o situaţie de criză şi beneficiarii se află în nevoie, şi nu un an mai târziu, când de fapt este posibil ca familia să fi depăşit momentul critic, iar facilitatea să nu mai fie de actualitate", arată iniţiatorii documentului.

Nu în ultimul rând, propunerea legislativă va reduce birocraţia întâlnită în prezent la stabilirea cuantumului taxelor datorate bugetelor locale, în contextul în care contribuabilii sunt nevoiţi să suporte cheltuieli inutile. În acest sens, pentru calculul impozitului datorat de persoanele fizice care deţin clădiri nerezidenţiale (folosite în scop economic), valoarea asupra căreia se va aplica cota de impozitare cuprinsă între 0,2 şi 1,3% va fi:

valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat (fiind astfel eliminată prevederea conform căreia raportul trebuia să fie mai nou de cinci ani);
valoarea finală a lucrărilor de construcţii, în cazul lucrărilor noi;
valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul clădirilor dobândite.

Atenţie! Proiectul de lege nu se aplică momentan. Pentru a intra în vigoare, acesta trebuie adoptat de Camera Deputaților, promulgat prin decret prezidenţial şi publicat în Monitorul Oficial.

Stiri
x