CALENDAR FISCAL

SAMBATA 30 MAI
Depunerea situațiilor financiare, pentru anul 2016 - software de asistență

Depunerea Declarație informativă privind livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național de persoanele î ... [continuare]
STIRI

Titlu VIN BANI pentru FERMIERI!
Data 16-09-2016 14:00
Sursa www.agroinfo.ro
NOI AJUTOARE FINANCIARE. Fermierii români vor primi un nou ajutor de minimis! După ce Ministerul Agriculturii a anunțat că le acordă un ajutor de minimis crescătorilor de ovine, acum e rândul fermierilor care cresc bovine să primească bani!

Potrivit unui proiect de hotărâre de Guvern publicat pe pagina oficială a Ministerului Agriculturii, crescătorii de bovine vor primi un ajutor de minimis pentru cumpărarea de juninci și de tauri.

VALOAREA SPRIJINULUI
Art. 9. (2) Cuantumul sprijinului financiar, reprezentând ajutor de minimis care se acordă beneficiarilor, este de:
a) maximum 5.000 lei/cap junincă din rasă specializată de taurine de lapte, respectiv maximum 2500 lei/cap viţea din rasă specializată de taurine de lapte achiziţionată potrivit prevederilor prezentei hotărâri;
b) maximum 6.000 lei/cap junincă din rasă specializată de taurine de carne, respectiv maximum 3000 lei/cap viţea din rasă specializată de taurine de carne, achiziţionată potrivit prevederilor prezentei hotărâri;
c) maximum 4.500 lei/cap junincă din specia bubaline achiziţionată potrivit prevederilor prezentei hotărâri;
d) maximum 8.000 lei/cap de taur de reproducţie din rase de carne achiziţionat în baza prevederilor prezentei hotărâri.

(3) Valoarea totală a ajutoarelor de minimis care se acordă unei întreprinderi/întreprinderi unice nu poate depăşi suma de 15.000 euro pe durata a trei exerciţii financiare, în cursul exerciţiului financiar actual şi în cele două exerciţii financiare precedente.
(4) În cazul nerespectării prevederilor de la art. 5 – 7, beneficiarii schemei de minimis sunt obligaţi la restituirea contravalorii sprijinului financiar, la care se adaugă penalităţi şi dobânzi, de la data încasării acestuia, cu respectarea prevederilor legale.

Art. 10. Resursele financiare necesare aplicării schemei de ajutor de minimis prevăzute de prezenta hotărâre sunt de 18.150.000 lei şi se asigură de la bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare aprobate cu această destinaţie Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2016, la capitolul 83.01 „Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare", titlul 40 „Subvenţii", art. 40.15 „Sprijinirea producătorilor agricoli".
Art. 11. Sumele reprezentând ajutoare de minimis se plătesc întreprinderilor începând cu data de 21 noiembrie 2016.

CINE ARE DREPTUL LA AJUTOR DE MINIMIS ȘI UNDE DEPUNEȚI CEREREA

Art. 12.(1) În vederea obţinerii ajutorului de minimis, beneficiarii prevăzuţi la art. 4 alin.(2), înainte de depunerea cererii, se prezintă la direcţiile pentru agricultură judeţene sau a municipiului Bucureşti, după caz, pe a căruei rază teritorială se află exploataţia înregistrată sau exploataţia cu cel mai mare număr de animale şi solicită întocmirea situaţiei prevăzute la alin. (2).

(2) Direcţiile pentru agricultură judeţene sau a municipiului Bucureşti, după caz, pentru beneficiarii prevăzuţi la alin.(1), întocmesc situaţii privind sumele primite anterior de aceștia în baza hotărârilor de Guvern prevăzute la art.13 alin.(3), pentru calcularea sumelor rămase și potenţial a fi primite prin prezenta schemă de ajutor de minimis.

(3) Pentru obţinerea ajutorului de minimis, beneficiarii prevăzuţi la art.4 alin.(2), care îndeplinesc criteriile de eligibilitate prevăzute la art.5 -7, și pentru care Direcţiile pentru agricultură judeţene sau a municipiului Bucureşti, după caz, au calculat, conform alin. (2), o sumă minimă rămasă de 2.500 lei sau 3000 lei sau 4500 lei sau 5000 lei sau 6000 lei sau 8000 lei în funcţie de categoria de animale achiziţionate, întocmesc cereri, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 şi le depun de la data publicării prezentei hotărâri până la data de 21 octombrie 2016, la direcţiile pentru agricultură judeţene sau a municipiului Bucureşti pe a cărui rază teritorială se află exploataţia înregistrată sau exploataţia cu cel mai mare număr de animale

ACTE NECESARE

a) copie a BI/CI al/a solicitantului persoană fizică, sau după caz, împuternicire/procură notarială şi o copie a BI/CI al/a reprezentantului legal;
b) copie a atestatului de producător, emis potrivit prevederilor Legii nr. 145/2014, cu modificările și completările ulterioare în cazul persoanelor fizice;
c) copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrul Comerţului, în cazul persoanelor juridice şi în cazul beneficiarilor prevăzuţi la art. 4 alin. (2) lit. a), precum și copie a BI/CI a împuternicitului persoană fizică;
d) declaraţie pe proprie răspundere conform anexei nr. 2, partea B;
e) dovadă cont activ bancă/trezorerie;
f) document care atestă numărul de vaci/viţele/juninci sau bivoliţe înscrise în RNE, la data depunerii cererii, eliberat în funcţie de operatorul Sistemului naţional de identificare şi înregistrare a animalelor – SNIIA;
g) angajamentele prevăzute la art. 5 alin.(3) lit. d) şi e) sau la art.6 alin.(3) lit. d) şi e) sau la art.7 alin.(4) lit. d) și e);
h) copia facturii fiscale de achiziţie/filei carnetului de comercializare a junincilor şi/sau viţelele din rase specializate de taurine şi/sau a junincilor din specia bubaline şi/sau a taurilor de reproducţie din rase de carne;
i) copii ale certificatelor de origine a junincilor şi/sau viţelelor din rase specializate de taurine şi/sau a junincilor din specia bubaline, precum şi ale taurilor de reproducţie din rase de carne, vizate de Oficiul judeţean de zootehnie, care se depun până la data de 10 noiembrie 2016;
j) copie a buletinului de însămânţări artificiale/adeverinţei de montă naturală, în cazul achiziţionării junincilor din rase specializate de taurine şi bubaline, din care să reiasă gestaţia de minimum 3 luni;
k) formularul de mişcare F2/document de mişcare, emis de medicul veterinar de liberă practică împuternicit/utilizatorul Sistemului Naţional de Identificare şi Înregistrare a animalelor, avizat de Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor judeţeană depus în termen de maximum 15 zile de la data încasării ajutorului de minimis. Viza Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor judeţene certifică faptul că mişcarea animalelor a fost înregistrată în baza naţională de date.

LISTĂ RASE

Juninci și vițele: Aberdeen Angus, Limousine, Charolaise, Blonde d`Aquitaine, Salers, Rouge des Prẻs, Aubrac
Rase de lapte: Bălţată Românească, Bălţată cu Negru Românească, Holstein, Brună, Jersey, Montbeliarde
Tauri: Aberdeen Angus, Limousine, Charolaise, Blonde d`Aquitaine, Salers, Rouge des Prẻs, Aubrac
Bubaline: Bivol românesc

(Sursa Ministerul Agriculturii)

Stiri
x