CALENDAR FISCAL
STIRI

Titlu Noul sistem fiscal modifica modul de desfasurare a inspectiei fiscale
Data 25-02-2015 09:21
Sursa www.avocatnet.ro
Inspectia fiscala ar putea fi organizata conform unor noi reguli, astfel ca nu doar contribuabilii vor fi supusi verificarii, ci si platitorii, adica cei care efectueaza operatiuni fiscale in numele contribuabililor. In plus, persoanele impozabile ar putea avea la dispozitie mai multe zile pentru a redacta punctul de vedere referitor la constatarile inspectiei fiscale. Aceste aspecte, impreuna cu alte masuri sunt cuprinde in Noul Cod de procedura fiscala, lansat recent in dezbatere publica de Ministerul Finantelor.

In Noul Cod de procedura fiscala propus de Ministerul Finantelor apare un nou titlu, Titlul VI – Controlul fiscal, care include un capitol dedicat inspectiei fiscale, spre deosebire de Codul de procedura fiscala aflat in vigoare, care contine in prezent un titlu intreg dedicat numai inspectiei fiscale.

Totusi, nu doar structura actului normativ urmeaza sa se modifice, ci si masurile care vor fi aplicate contribuabililor. Mai exact, reglementarile aflate in dezbatere publica aduc noutati in ceea ce priveste regulile de desfasurare a inspectiei fiscale.

Si platitorul ar putea fi supus inspectiei fiscale

Proiectul de act normativ cuprinde o definitie mai clara a inspectiei fiscale, in sensul ca aceasta va fi aplicata si platitorului nu doar contribuabilului si vor fi intreprinse masuri specifice.

"Inspectia fiscala reprezinta activitatea ce are ca obiect verificarea legalitatii si conformitatii declaratiilor fiscale, corectitudinii si exactitatii indeplinirii obligatiilor in legatura cu stabilirea creantelor fiscale de catre contribuabili/platitori, respectarii prevederilor legislatiei fiscale si contabile, verificarea sau stabilirea, dupa caz, a bazelor de impozitare si a situatiilor de fapt aferente, stabilirea diferentelor de obligatii fiscale", se mentioneaza in Noul Cod de procedura fiscala.

Astfel, conform documentului citat, inspectorii fiscali ar putea verifica indeplinirea obligatiilor fiscale si de catre platitori, nu doar de catre contribuabili, asa cum prevede legislatia in vigoare.

Mai mult decat, Noul Cod de procedura fiscala aflat in dezbatere publica contine o noua definite a platitorului, diferita de cea prevazuta in actuala legislatie.

Astfel, platitorul este persoana care, in numele contribuabilului, conform legii, are obligatia de a plati sau de a retine si de a plati ori de a colecta si plati, dupa caz, impozite, taxe si contributii sociale. Platitor ar putea fi si sediul secundar obligat, potrivit legii, sa se inregistreze fiscal ca platitor de salarii si de venituri asimilate salariilor, lucru care nu este specificat in Codul de procedura fiscala aplicabil in prezent.

Spre deosebire, actualele reglementari stabilesc ca platitor al obligatiei fiscale este debitorul sau persoana care in numele debitorului, conform legii, are obligatia de a plati sau de a retine si de a plati, dupa caz, impozite, taxe, contributii, amenzi si alte sume datorate bugetului general consolidat.

Totodata, inspectia fiscala urmeaza sa fie aplicata oricaror persoane si entitati, indiferent de forma lor de organizare. In prezent, verificarea se exercita asupra tuturor persoanelor, indiferent de forma lor de organizare.

In ceea ce priveste formele inspectiei fiscale, organul de inspectie fiscala ar putea decide asupra efectuarii unei inspectii fiscale generale sau partiale, insa dupa realizarea analizei de risc, se arata in documentul citat.

Atributii mai clare pentru inspectorii fiscali

Noul Cod de procedura fiscala cuprinde prevederi mai exacte in ceea ce priveste unele dintre atributiile inspectorilor fiscali. Astfel, acestia ar putea sa solicite explicatii scrise de la reprezentatul legal al contribuabilului/platitorului sau imputernicitului acestuia, dupa caz, ori de cate ori acestea sunt necesare in timpul inspectiei fiscale, pentru clarificarea si definitivarea constatarilor.

Totodata, inspectorii fiscali ar putea sa stabileasca corect baza de impozitare si diferentele datorate in plus sau in minus fata de obligatia fiscala declarata si/sau stabilita de catre contribuabil/platitor.

Reglementarile aflate in dezbatere publica nu prevad un termen pentru acestea, spre deosebire de actualul Cod care stabileste ca acest lucru se realizeaza la momentul inceperii inspectiei fiscale.

In acelasi timp, inspectorii fiscali urmeaza sa sanctioneze potrivit legii faptele reprezentand incalcari ale legislatiei fiscale si contabile constatate si sa dispuna masuri pentru prevenirea si combaterea abaterilor de la prevederile legislatiei fiscale si contabile.

In plus, dispozitiile aflate in dezbatere publica stabilesc ca inspectorii fiscali urmeaza sa-l informeze pe reprezentantul legal al contribuabilului/platitorului sau pe imputernicitul acestuia, dupa caz, despre constatarile inspectiei fiscale si, de asemenea, sa discute despre acestea.

Inspectia fiscala s-ar putea realiza doar prin metode de control

Conform Noului Cod de procedura fiscala aflat in dezbatere publica, pentru efectuarea inspectiei fiscale s-ar putea folosi doar metode de control, in conditiile in care acum sunt utilizate atat metode, cat si proceduri de control.

Concret, inspectia fiscala s-ar putea realiza prin doua metode de control, care sunt cuprinse si in legislatia in vigoare, respectiv:

verificarea prin sondaj (in prezent controlul prin sondaj) care consta in activitatea de verificare selectiva a documentelor si operatiunilor semnificative, in care sunt reflectate modul de calcul, de evidentiere si de plata a obligatiilor fiscale;
controlul electronic care consta in activitatea de verificare a contabilitatii si a surselor acesteia, prelucrate in mediu electronic, utilizand metode de analiza, evaluare si testare asistate de instrumente informatice specializate.
Astfel, inspectorii fiscali nu vor mai utiliza in cadrul inspectiei fiscale procedurile de control prevazute in actualul Cod de procedura fiscala: controlul inopinat si controlul incrucisat.

De asemenea, potrivit documentului aflat in dezbatere publica, selectarea documentelor si a operatiunilor semnificative ar putea fi apreciata de inspector.

In ceea ce priveste perioada supusa inspectiei fiscale, aceasta va incepe de la sfarsitul perioadei controlate anterior, se mentioneaza in acelasi document. Astfel, Noul Cod de procedura fiscala nu stabileste perioade diferite supuse inspectiei fiscale in functie de categoriile de contribuabili, asa cum este prevazut in legislatia in vigoare.

Mai exact, actualul Cod de procedura fiscala prevede ca la contribuabilii mari, perioada supusa inspectiei fiscale incepe de la sfarsitul perioadei controlate anterior, iar la celelalte categorii de contribuabili inspectia fiscala se efectueaza asupra creantelor nascute in ultimii 3 ani fiscali pentru care exista obligatia depunerii declaratiilor fiscale. Aceste mentiuni nu se mai regasesc in Noul Cod de procedura fiscala aflat in dezbatere publica.

In ce situatii ar putea fi emis avizul de inspectie?

Avizul de inspectie fiscala se va putea comunica contribuabilului la inceperea inspectiei fiscale si in alte situatii decat cele prevazute de legislatia in vigoare, se mentioneaza in Noul Cod de procedura fiscala.

Mai exact, avizul de inspectie fiscala urmeaza sa fie comunicat la inceperea inspectiei si in cazul refacerii inspectiei fiscale ca urmare a unei decizii de solutionare a contestatiei, precum si in cazul unor cereri ale contribuabilului/platitorului pentru a caror solutionare, urmare analizei de risc, este necesara efectuarea inspectiei fiscale.

In prezent, legislatia in vigoare stabileste ca la inceputul inspectiei avizul poate fi comunicat doar in trei situatii:

in cazul efectuarii unei inspectii fiscale la un contribuabil aflat in procedura de insolventa;
in cazul in care, ca urmare a unui control inopinat sau incrucisat, se impune inceperea imediata a inspectiei fiscale;
pentru extinderea inspectiei fiscale la perioade, impozite, taxe si contributii, altele decat cele cuprinse in avizul de inspectie fiscala.
Totodata daca inspectia fiscala nu va putea incepe in termen de cel mult 5 zile lucratoare de la data prevazuta in aviz, contribuabilul/platitorul va fi instiintat in scris in privinta noii date de incepere a inspectiei, se arata in documentul aflat in dezbatere publica.

Conform Codului de procedura fiscala actual, contribuabilii sunt instiintati in scris in legatura cu noua data de incepere a inspectiei fiscale, daca aceasta nu incepe la 15 zile de la termenul cuprins in aviz.

Contribuabilii vor avea mai mult timp pentru redactarea punctului de vedere referitor la constatarile inspectiei

Reglementarile aflate in dezbatere publica ar putea mari perioada de timp in care contribuabilii isi prezinta punctul de vedere cu privire la constatarile inspectiei fiscale.

"Contribuabilul/platitorul are dreptul sa isi prezinte, in scris, punctul de vedere cu privire la constatarile inspectiei fiscale, in termen de cel mult 5 zile lucratoare de la data incheierii inspectiei fiscale. In cazul marilor contribuabili termenul de prezentare a punctului de vedere este de cel mult 7 zile lucratoare. Termenul poate fi prelungit pentru motive justificate cu acordul conducatorului organului de inspectie fiscala", se precizeaza in noile prevederi.

In prezent, termenul de prezentare a punctului de vedere este de trei zile lucratoare de la data incheierii inspectiei fiscale, fiind valabil pentru toti contribuabilii, indiferent de categoria in care acestia de incadreaza. In plus, actualele reglementari nu prevad ca acest termen poate fi prelungit.

De asemenea, reglementarile citat prevad ca proiectul de raport de inspectie fiscala, pe care inspectorii trebuie sa-l transmita contribuabilului la incheierea inspectiei fiscale, ar putea fi comunicat in format electronic sau pe suport hartie. In plus, odata cu comunicarea raportului inspectorii urmeaza sa-i precizeze contribuabilului data, ora si locul la care va avea loc discutia finala.

Codul de procedura fiscala actual nu mentioneaza in ce format trebuie transmis proiectul de raport, iar referirile la comunicarea coordonatelor pentru discutia finala nu sunt precise. In legislatia in vigoare se arata ca data, ora si locul prezentarii concluziilor vor fi comunicate in timp util.

Mai mult decat atat, pe baza raportului de inspectie fiscala urmeaza sa fie emisa si decizia de modificare a bazei de impozitare daca se constata diferente ale bazelor de impozitare, dar fara stabilirea de diferente de obligatii fiscale, se arata in documentul citat.

Actuala legislatie prevede ca raportul de inspectie fiscala sta la baza emiterii deciziei de impunere, pentru diferentele de obligatii fiscale aferente perioadelor verificate si deciziei de nemodificare a bazei de impunere, daca nu se constata diferente de obligatii fiscale.

In ceea ce priveste termenul de comunicare a deciziilor mentionate mai sus, acesta ar putea fi redus la 25 de zile lucratoare de la data incheierii inspectiei fiscale, cu cinci zile mai putin fata de termenul prevazut in prezent.

Dispozitiile propuse de Ministerul Finantelor prevad posibilitatea contribuabilului/platitorului de a renunta la discutia finala, notificand acest fapt organului de inspectie fiscala. Acest lucru nu este prevazut in legislatia aflata in vigoare.

Decizii de impunere provizorii, emise in timpul inspectiei

Pe perioada desfasurarii inspectiei fiscale, organele de inspectie fiscala ar putea emite decizii de impunere provizorii. Acestea se vor emite pentru obligatiile fiscale suplimentare principale aferente unei perioade si unui tip de obligatie verificata, se arata in Noul Cod de procedura fiscala.

In acest caz, nu se va intocmi un raport de inspectie fiscala.

De asemenea, deciziile de impunere provizorii ar putea fi emise la cererea contribuabilului/platitorului, in scopul platii obligatiilor fiscale suplimentare.

Majoritatea masurilor de schimbare a modului in care se va desfasura inspectia fiscala au fost incluse si in prima varianta a proiectului privind Noul Cod de procedura fiscala, lansata in dezbatere publica in vara anului trecut, dar care ulterior a fost retrasa de pe site-ul Ministerului Finantelor.

Atentie! Noul Cod de procedura fiscala nu se aplica momentan, ci se afla in dezbatere publica, in stadiul de proiect de lege. Puteti consulta documentul pe site-ul Ministerului Finantelor.

Stiri
x