CALENDAR FISCAL

MIERCURI 25 SEPTEMBRIE
Plata impozitului reținut la sursă în luna precedentă

Efectuarea plăților anticipate privind impozitul pe venit aferente trimestrului III 2017

Plata contribuției de asigurări sociale de sănătate, aferen ... [continuare]
STIRI

Titlu De-acum, bonele pot lucra cu contract de munca sau ca PFA. Ce conditii trebuie sa indeplineasca pentru a profesa?
Data 19-03-2015 16:02
Sursa www.avocatnet.ro
Exercitarea profesiei de bona se realizeaza de-acum in baza unui contract de munca sau prin desfasurarea activitatii ca persoana fizica autorizata. Masura este cuprinsa in legea privind reglementarea profesiei de bona, ce se aplica din aceasta luna.

Legea nr. 167/2014 privind exercitarea profesiei de bona a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 922 din 18 decembrie 2014 si se aplica din aceasta luna.

Noile reguli definesc bona ca fiind persoana fizica, cetatean roman sau strain cu domiciliu sau resedinta legala in Romania, calificata sa desfasoare servicii de ingrijire si de supraveghere a copilului.

Exercitarea profesiei se realizeaza de-acum prin furnizarea serviciilor in baza unui contract individual de munca incheiat intre bona si o persoana juridica sau prin desfasurarea activitatii ca persoana fizica autorizata.

Actul normativ care se aplica din aceasta luna prevede ca poate fi bona orice persoana fizica care indeplineste urmatoarele conditii:

este cetatean roman sau strain, cu domiciliul sau resedinta, de regula, in aceeasi localitate cu domiciliu/resedinta copilului;
este cetatean strain cu drept de munca in Romania si poseda un titlu oficial de calificare recunoscut sau echivalat pentru profesia de bona;
are capacitate deplina de exercitiu;
este apta din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei; aceasta conditie se dovedeste cu certificat medical eliberat in conditiile legii;
este apta din punct de vedere psihologic; aceasta conditie se dovedeste cu raportul eliberat in conditiile legii;
nu are antecedente penale, cu exceptia faptelor savarsite din culpa, dovedite prin certificat de cazier judiciar.
In schimb, nu poate exercita profesia de bona persoana fizica care locuieste impreuna cu alte persoane care au fost condamnate penal definitiv (in situatia in care ingrijirea copilului are loc la resedinta bonei), cea care este decazuta din drepturile parintesti, precum si persoana care sufera de boli cronice transmisibile sau locuieste cu alte persoane care sufera de astfel de afectiuni. De asemenea, nici persoana fizica care este dependenta de substante psihotrope sau stupefiante si/sau plante ori substante cu proprietati psihoactive si nici cea careia i-a fost retras atestatul de asistent maternal nu vor putea lucra ca bone.

Conform noilor dispozitii, bona indeplineste, cel putin, urmatoarele atributii:

ingrijirea si supravegherea copilului;
hranirea copilului;
acordarea primului ajutor in caz de imbolnavire/accidentare a copilului;
informarea reprezentantului legal al copilului cu privire la evolutia acestuia, precum si informarea de urgenta a angajatorului referitor la aparitia unor situatii deosebite cu privire la copil;
insotirea copilului la activitati recreative, culturale, artistice, sportive si scolare proprii varstei sau sprijinirea acestuia pentru desfasurarea unor asemenea activitati, precum si realizarea de activitati de educare si dezvoltare a deprinderilor de viata independenta;
alte atributii convenite prin contract.
Aceste atributii se exercita in baza unui plan de activitati, stabilit de comun acord cu reprezentantul legal al copilului, in functie de nevoile copilului si ale familiei acestuia.

De asemenea, bona raspunde disciplinar, contraventional, civil si penal, dupa caz, potrivit legii.

In situatia in care bona este organizata ca persoana fizica autorizata, aceasta raspunde, pentru nerespectarea conditiilor contractuale, contraventional, civil si penal, dupa caz, potrivit legii.

Stiri
x 2 luni gratuite de evidenta contabila pentru societatile nou infiintate. Click pentru oferta de Tarife contabilitate
x