CALENDAR FISCAL

MIERCURI 25 SEPTEMBRIE
Plata impozitului reținut la sursă în luna precedentă

Efectuarea plăților anticipate privind impozitul pe venit aferente trimestrului III 2017

Plata contribuției de asigurări sociale de sănătate, aferen ... [continuare]
STIRI

Titlu APIA a inceput eliberarea adeverintelor pe Masura 215, crescatorilor de pasari
Data 23-03-2015 16:00
Sursa agroromania.manager.ro
Adeverintele sunt necesare celor care care intentioneaza sa acceseze credite pentru finantarea activitaţilor curente de la bancile care au incheiat convenţii cu agentia.

Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura elibereaza adeverinte pentru beneficiarii Masurii 215 – Plati privind bunastarea animalelor – pachet b – pasari, care intentioneaza sa acceseze credite pentru finantarea activitatilor curente de la bancile care au incheiat conventii cu agentia.

Potrivit conventiilor, la solicitarea scrisa a fermierului, APIA va elibera urmatoarele tipuri de adeverinte, in functie de sesiunea de depunere si anul de angajament, astfel:

1. pentru sesiunea II de depunere - anul I de angajament-
adeverinta prin care confirma faptul ca solicitantul a depus, in perioada 20 mai – 30 iunie 2014, cerere de ajutor pentru Masura 215 – Plati privind bunastarea animalelor - pasari si suma care reprezinta 50% din valoarea sumei solicitate in cererea de ajutor aferenta sesiunii II de depunere - anul I de angajament, minus valoarea adeverintei emise anterior, cu exceptia beneficiarilor care au aplicat pentru efectiv mediu si care nu au obligatia depunerii deconturilor justificative trimestriale.

2. pentru sesiunea I de depunere - anul III de angajament-
adeverinta prin care confirma faptul ca solicitantul a depus, in perioada 16 octombrie – 15 noiembrie 2014, cerere de plata si doua deconturi justificative pentru Masura 215 – Plati privind bunastarea animalelor - pasari, precum si suma care reprezinta 20% din valoarea sumei solicitate in cererea de plata.

In cazul neeliberarii niciuneia din adeverinţele precizate, se poate elibera la cererea solicitantilor, o adeverinta prin care se confirma faptul ca solicitantul a depus, in perioada 16 octombrie – 15 noiembrie 2014, cerere de plata si doua deconturi justificative pentru Masura 215 – Plati privind bunastarea animalelor - pasari, precum si suma care reprezinta 50% din valoarea sumei solicitate in cererea de plata (cu exceptia beneficiarilor care au aplicat pentru efectiv mediu şi care nu au obligatia depunerii deconturilor justificative trimestriale).

In conformitate cu prevederile Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 703/ 23.07.2013 privind aprobarea conditiilor in care se vor incheia Conventiile dintre institutiile financiare bancare si nebancare si Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura, in vederea finantarii de catre acestea a activitatilor curente ale beneficiarilor platilor derulate prin Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura, banca trebuie sa respecte nivelurile costurilor aferente acordarii creditelor pentru beneficiarii platilor directe, astfel incat dobanda finala aplicata beneficiarului nu poate depasi ROBOR 6M + 4%, iar comisioanele aferente creditului sa fie in limita de 1%.

Toate conventiile incheiate intre Agenţia de Plati si Interventie pentru Agricultura, Banca şi Fondul de Garantare vor fi postate pe site-ul APIA.

Stiri
x 2 luni gratuite de evidenta contabila pentru societatile nou infiintate. Click pentru oferta de Tarife contabilitate
x