CALENDAR FISCAL

MIERCURI 16 OCTOMBRIE
Depunerea Situației eliberărilor pentru consum de tutun fin tăiat, destinat rulării în țigarete/alte tutunuri de fumat în luna ... anul ... - Anexa nr.4 din normele metodologice de aplicare a prevederilo ... [continuare]
STIRI

Titlu Noi reguli pentru plata subvențiilor și a fondurilor europene în perioada 2015-2020
Data 27-03-2015 15:54
Sursa www.stiriagricole.ro
Guvernul a adoptat o Hotărâre prin care se stabilește cadrul general pentru aplicarea procedurilor de depunere, evaluare, selecție, contractare, achiziții, plată, control și monitorizare aferente proiectelor cofinanțate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) și de la bugetul de stat pentru perioada 2014-2020.

Totodată, Hotărârea de Guvern constituie temeiul pentru adoptarea actelor normative subsecvente și a celor procedurale necesare implementării acestui nou program, o prelungire a Programului Național de Dezvoltare Rurală, din exerciţiul financiar anterior, 2007-2013.

Dintre aspectele reglementate de actul normativ, menționăm:

Stabilirea regulilor generale de implementare privind măsurile de investiții, măsurile de sprijin forfetar, măsurile cu caracter compensatoriu, măsurile de formare profesională etc.;
Condițiile în care un solicitant poate depune mai multe proiecte;
Condițiile de eligibilitate a cererii de finanțare;
Condițiile generale în situația modificării angajamentelor asumate voluntar de către beneficiarii măsurilor compensatorii;
Stabilirea regulilor specifice Rețelei Naționale de Dezvoltare Rurală;
Stabilirea regulilor privind ajutoarele de minimis, ajutoarele exceptate și a celor specifice ajutoarelor de stat.
Reglementările promovate prin acest act normativ sunt esențiale pentru realizarea absorbției sprijinului financiar alocat de Uniunea Europeană pentru România din FEADR și, implicit, pentru realizarea obiectivelor Politicii Agricole Comune și a Programului Național de Dezvoltare Rurală.

Stiri
x 2 luni gratuite de evidenta contabila pentru societatile nou infiintate. Click pentru oferta de Tarife contabilitate
x