CALENDAR FISCAL

MIERCURI 16 OCTOMBRIE
Depunerea Situației eliberărilor pentru consum de tutun fin tăiat, destinat rulării în țigarete/alte tutunuri de fumat în luna ... anul ... - Anexa nr.4 din normele metodologice de aplicare a prevederilo ... [continuare]
STIRI

Titlu Punctajele minime pe care trebuie sa le obtina un proiect pentru as primi bani prin PNDR
Data 27-03-2015 15:57
Sursa agroromania.manager.ro
Proiectele pentru modernizarea fermelor trebuie sa adune minim 30 de puncte, iar cele pentru instalarea tinerilor fermieri – minim 25 de puncte, ca sa intre in cursa pentru finantare din fonduri europene nerambursabile prin PNDR 2014-2020 in sesiunea din acest an, deschisa in perioada 25 martie-30 octombrie 2015.

Pentru a fi admise in procesul de selectie, cererile de finantare a proiectelor trebuie sa indeplineasca punctajul aferent pragului de calitate lunar stabilit de AFIR, care porneste de la 85 de puncte in aprilie si descreste lunar, pana la 30 de puncte in octombrie 2015. Cererile de finantare care nu indeplinesc aceasta conditie vor ramane intr‐o lista a proiectelor amanate.

Selectia proiectelor pentru masurile de modernizare a fermelor si de instalare a tinerilor fermieri va fi lunara sau trimestriala. Proiectele cu punctajul cel mai mare vor intra in procesul de evaluare/selectie la inceputul anului, respectandu-se totodata pragul minim de selectie pe parcursul anului.

Pragul minim de selectie a proiectelor este de 30 de puncte pentru Submasura 4.1 - Modernizarea fermelor si de 25 de puncte pentru Submasura 6.1 - Instalarea tinerilor fermieri.

Pragurile de calitate lunare sunt:
85 puncte (in perioada 25.03 – 30.04.2015);
75 puncte (in perioada 01.05 – 29.05.2015);
65 puncte (in perioada 01.06 – 30.06.2015);
55 puncte (in perioada 01.07 – 31.07.2015);
45 puncte (in perioada 03.08 – 31.08.2015);
35 puncte (in perioada 01.09 – 30.09.2015);
30 puncte pentru sM4.1 si de 25 de puncte pentru sM6.1 (in perioada 01.10 - 30.10.2015).

La depunerea proiectului, solicitantii isi vor completa in cererea de finantare punctajul estimativ obtinut prin autoevaluarea (prescoring) proiectului.Toate proiectele depuse intr‐o luna calendaristica, ce au punctajul declarat de solicitant mai mare sau egal decat pragul de calitate corespunzator lunii respective, vor fi evaluate de catre AFIR.

Celelalte proiecte vor fi evaluate in lunile urmatoare, cand punctajul estimativ va indeplini pragul de calitate si vor intra in competitie cu proiectele depuse in lunile respective.

Mai exact, un proiect de modernizare a fermei care are sub 35 de puncte va intra in procesul de selectie abia in luna octombrie, chiar daca a fost depus in aprilie.

Pentru anul 2015, termenul limita pentru depunerea cererilor de finantare pentru cele doua masuri este 30 octombrie, daca nu se depaseste alocarea anuala mai devreme. Depunerea continua a proiectelor in cadrul sesiunii anuale se opreste inainte de termenul limita fixat de AFIR in momentul in care valoarea publica totala a proiectelor depuse si care au un punctaj estimat (autoevaluare/prescoring) mai mare sau egal decat pragul de calitate aferent lunii respective ajunge la nivelul alocarii sesiunii anuale.

Cu alte cuvinte, sesiunea anuala de depunere a proiectelor se poate incheia la finalul lunii aprilie 2015, daca pana atunci sunt depuse proiecte cu punctaj de minim 85 de puncte prin care se solicita peste 205,777 mil. euro pentru modernizarea fermelor, respectiv 111,210 mil. euro pentru instalarea tinerilor fermieri.

Stiri
x 2 luni gratuite de evidenta contabila pentru societatile nou infiintate. Click pentru oferta de Tarife contabilitate
x