CALENDAR FISCAL
STIRI

Titlu Din 9 mai se aplica noile plafoane la platile si incasarile in numerar. In ce limite vor putea efectua firmele tranzactii cu bani lichizi?
Data 04-05-2015 15:15
Sursa www.avocatnet.ro
Firmele vor putea sa efectueze incasari si plati in numerar in limita unor noi plafoane, care vor intra in vigoare din 9 mai. De asemenea, acestea se vor aplica si tranzactiilor realizate de persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale, intreprinderile familiale etc. Cei care nu se vor conforma vor fi sanctionati cu o amenda de 10% din suma incasata/platita care va depasi noile plafoanele stabilite pentru fiecare tip de operatiune, dar nu mai putin de 100 lei.

Legea nr. 70/2015 care plafoneaza incasarile si platile in numerar va intra in vigoare pe 9 mai. Documentul prevede o serie de limite care se vor aplica tranzactiilor in numerar efectuate de firme si care le vor inlocui pe cele actuale, prevazut in OG nr. 15/1996.

Pentru societatile comerciale plafoanele platilor cu numerar sunt identice cu cele existente, reducandu-se insa plafoanele incasarilor si platilor in legatura cu persoanele fizice, se mentioneaza intr-un document al cabinetului de contabilitate BentaConsult, remis recent redactiei.

In plus, noutatea adusa de Legea nr. 70/2015 este ca plafoanele vor fi valabile nu doar pentru firme, ci si pentru alte categorii de contribuabili. Mai exact, este vorba despre:

persoane fizice autorizate (PFA),
intreprinderi individuale (II),
intreprinderi familiale (IF),
liber profesionisti,
persoane fizice care desfasoara activitati in mod independent,
asocieri si alte entitati cu sau fara personalitate juridica.
Mai mult decat atat, se vor aplica plafoane fixe si in cazul operatiunilor de incasari si plati in numerar efectuate intre persoane fizice, care au ca obiect, de exemplu, transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor.

De asemenea, Legea nr. 70/2015 va fi valabila si pentru incasarile si platile in valuta efectuate pe teritoriul Romaniei.

5.000 lei/zi, limita pentru incasarile si platile in numerar efectuate intre firme

Din 9 mai, firmele (sau PFA, II, IF etc.) vor putea incasa numerar de la alte firme (sau PFA, II, IF etc.) in limita unui plafon de 5.000 lei/zi de la o persoana, se mentioneaza in Legea nr. 70/2015.

De asemenea, firmele (sau PFA, II, IF etc.) vor putea efectua plati in numerar catre alte firme (sau PFA, II, IF etc.) in limita unui plafon de 5.000 lei/zi/persoana, dar nu mai mult de un plafon total de 10.000 lei/zi.

La randul lor, magazinele de tipul cash and carry vor incasa bani in numerar de la firme, PFA, II, IF etc. in limita a 10.000 lei/zi de la o persoana. Acest plafon va fi valabil si in situatia platilor realizate catre aceste magazine.

In ceea ce priveste platile din avansuri spre decontare, acestea vor putea fi realizate in limita unui plafon zilnic de 5.000 lei, stabilit pentru fiecare persoana care a primit avansuri spre decontare.

Din 9 mai, Legea nr. 70/2015 va interzice incasarile si platile fragmentate, insa doar cele efectuate in anumite conditii.

Mai exact, vor fi interzise incasarile fragmentate in numerar de la beneficiari pentru facturile a caror valoare este mai mare de 5.000 lei si, respectiv, de 10.000 lei, in cazul magazinelor de tipul cash and carry, precum si fragmentarea facturilor pentru o livrare de bunuri sau o prestare de servicii a caror valoare este mai mare de 5.000 lei, respectiv de 10.000 lei.

Totodata, vor fi interzise platile fragmentate in numerar catre furnizorii de bunuri si servicii pentru facturile a caror valoare este mai mare de 5.000 lei si, respectiv, de 10.000 lei, catre magazinele de tipul cash and carry.

Totusi, firmele, PFA, II, IF etc. vor putea achita facturile cu valori care depasesc plafonul de 5.000 lei, catre furnizorii de bunuri si servicii, respectiv de 10.000 lei, catre magazinele de tipul cash and carry, astfel: 5.000 lei/10.000 lei in numerar, suma care depaseste acest plafon putand fi achitata numai prin instrumente de plata fara numerar, adica prin banca.

Intr-un material realizat de lect. univ. dr. Cristian Rapcencu, remis recent redactiei, este detaliat un exemplu practic de aplicare a noilor dispozitii:

Entitatea Leader efectueaza in aceeasi zi urmatoarele operatiuni in numerar:

achita furnizorului SC Alfa SRL suma de 3.000 lei;
achita catre PFA Ionescu M suma de 4.000 lei;
acorda unui salariat un avans de trezorerie in suma de 5.000 lei.
Entitatea a respectat prevederile referitoare la operatiunile efectuate in numerar?
NU. Toate aceste operatiuni ar fi trebuit sa se incadreze in plafonul total de plati de 10.000 lei/zi. Entitatea Leader a efectuat plati la nivelul sumei de 12.000 lei, ceea ce inseamna ca va fi sanctionata cu amenda la un eventual control.

Tranzactiile in numerar intre firme si persoane fizice, plafonate la 10.000 lei/zi

Firmele, PFA, II, IF etc. vor putea incasa bani in numerar de la persoane fizice, care vor reprezenta cesiuni de creante, primiri de imprumuturi sau alte finantari, precum si contravaloarea unor livrari de bunuri sau a unor prestari de servicii, in limita unui plafon zilnic de 10.000 lei de la o persoana, se mentioneaza in dispozitiile care se vor aplica din 9 mai.

In plus, vor fi interzise incasarile fragmentate de la o persoana, pentru operatiunile mentionate anterior, cu o valoare mai mare de 10.000 lei, precum si fragmentarea acelorasi tranzactii de mai sus de 10.000 lei.

Atentie! Toate aceste reguli nu se vor aplica in cazul livrarilor de bunuri si prestarilor de servicii care se efectueaza cu plata in rate, in conditiile in care intre firme si persoanele fizice sunt incheiate contracte de vanzare-cumparare cu plata in rate.

In ceea ce priveste platile in numerar efectuate de firme, PFA, II, IF etc. catre persoane fizice, reprezentand contravaloarea unor achizitii de bunuri sau a unor prestari de servicii, dividende, cesiuni de creante sau alte drepturi si restituiri de imprumuturi sau alte finantari, acestea se vor efectua in limita a 10.000 lei/zi catre o persoana.

Platile fragmentate in numerar catre o persoana, pentru tranzactiile mai mari de 10.000 lei, vor fi interzise.

Cum se vor restitui banii pentru facturile stornate, mai mari de 5.000 lei?

Legea nr. 70/2014 stabileste ca, in cazul firmelor, PFA, II, IF etc., pentru facturile stornate, aferente bunurilor returnate si/sau serviciilor care nu au fost prestate, cu valori mai mari de 5.000 lei, respectiv de 10.000 de lei in cazul magazinelor de tip cash and carry, restituirea sumelor aferente va putea fi efectuata astfel: 5.000 de lei, respectiv 10.000 de lei in numerar, sumele care depasesc aceste plafoane putand fi restituite prin instrumente de plata fara numerar.

Totodata, in situatia in care persoanele fizice returneaza firmelor bunuri sau firmele nu au prestat servicii catre acestea, restituirea sumelor aferente va fi efectuata in numerar in limita a 10.000 lei, sumele care depasesc acest plafon putand fi restituite numai prin instrumente de plata fara numerar.

Prin exceptie, in cazul in care, la data restituirii, persoanele fizice vor declara pe propria raspundere ca nu mai detin cont bancar, restituirea se va face integral in numerar, indiferent de nivelul sumei care trebuie restituita, scrie in noul act normativ.

50.000 de lei, limita pentru incasarile si platile in numerar intre persoane fizice

Pe langa limitele impuse tranzactiilor in numerar efectuate intre firme, PFA, II, IF sau intre firme si persoane fizice, Legea nr. 70/2015 introduce un plafon si pentru operatiunile realizate intre persoane fizice. Aceasta in conditiile in care legislatia in vigoare nu prevede o limita pentru incasarile si platile in numerar realizate de persoanele fizice.

Concret, persoanele fizice vor putea incasa bani in numerar de la alte persoane fizice sau vor putea plati in numerar catre alte persoane fizice, in limita unui plafon de 50.000 lei/tranzactie. Aceast plafon va fi valabile pentru urmatoarele tipuri de tranzactii:

transferul dreptului de proprietate asupra unor bunuri sau drepturi,
prestarea de servicii,
acordarea/restituirea de imprumuturi.
Atentie! Incasarile si platile fragmentate in numerar pentru tranzactiile mai mari de 50.000 lei, precum si fragmentarea unei tranzactii mai mari de 50.000 lei vor fi interzise.

Noile reguli vor fi valabile si pentru operatiunile in valuta

Legea nr. 70/2015 se va aplica si incasarilor si platilor in valuta efectuate pe teritoriul Romaniei, incadrarea in noile plafoane fiind efectuata in functie de cursul de schimb valutar, comunicat de Banca Nationala a Romaniei, de la data efectuarii operatiunilor de incasari sau plati.

Platile si incasarile in numerar sunt reglementate prin Regulamentul BNR nr. 4/2005 privind regimul valutar, care stabileste ca platile, incasarile, transferurile si orice alte asemenea operatiuni care decurg din vanzari de bunuri si prestari de servicii intre rezidenti, indiferent de raportul juridic care le reglementeaza, se realizeaza in moneda nationala (leu), cu cateva exceptii (adica operatiuni care se pot efectua si in valuta), se precizeaza in documentul de lect. univ. dr. Cristian Rapcencu.

Potrivit sursei citate, categoriile de rezidenti si situatiile in care acestia pot efectua operatiuni in valuta cu alti rezidenti sunt urmatoarele:

persoanele fizice, pentru operatiuni efectuate intre acestea cu caracter ocazional;
persoanele fizice, juridice si alte entitati, pentru operatiuni efectuate in strainatate;
persoanele juridice, pentru platile efectuate catre furnizori si subfurnizori, aferente bunurilor si serviciilor care intra in componenta produselor exportate, respectiv contribuie la realizarea serviciilor exportate;
persoanele juridice care efectueaza plati si incasari nemijlocite decurgand din contracte de comert exterior si prestari de servicii externe (export-import de bunuri si servicii), pe baza contractelor de comision incheiate intre comisionar si comitent sau intre comisionarul unui nerezident si beneficiarul rezident, precum si a contractelor de comert exterior respective;
persoanele juridice care efectueaza nemijlocit plati si incasari pe baza contractelor de subantrepriza decurgand din contracte de colaborare (cooperare) economica internationala, contracte de export al unor obiective complexe si al unor produse cu ciclu lung de fabricatie;
persoanele fizice, juridice si alte entitati, pentru operatiuni care decurg din acte de comert derulate in porturi, in zonele din aeroporturi si punctele de trecere a frontierei de stat, asimilate zonelor libere, ori din acte de comert derulate pe parcurs extern in trenuri internationale, la bordul aeronavelor si navelor;
persoanele fizice, juridice si alte entitati, pentru operatiuni ce decurg din organizarea si/sau prestarea de servicii externe, cum ar fi transportul international de marfuri si de persoane si turismul international;
persoanele fizice, juridice si alte entitati, pentru operatiuni decurgand din contracte externe de prelucrare in regim "lohn", pe baza contractelor de colaborare, in masura in care colaboratorii rezidenti sunt nominalizati in autorizatia de perfectionare activa;
persoanele fizice, juridice si alte entitati, pentru operatiuni stipulate de prevederi legale exprese.
Toate celelalte operatiuni intre rezidenti, care nu fac obiectul comertului cu bunuri si servicii, pot fi efectuate in mod liber fie in moneda nationala (leu), fie in valuta, se arata in documentul citat.

Plafoanele nu se vor aplica la plata taxelor, impozitelor sau diurnei

Desi firmele vor trebui sa efectueze incasari si plati in numerar respectand anumite plafoane, totusi vor exista si o serie de operatiuni carora nu li se vor aplica aceste limite.

Conform actului care va intra in vigoare pe 9 mai, noile plafonae nu se vor aplica urmatoarelor operatiuni:

depunerea de numerar in conturile deschise la banci, inclusiv in automatele de incasari in numerar;
plata cheltuielilor de deplasare in interes de serviciu, in limita sumelor cuvenite pentru plata transportului, a diurnei, a indemnizatiei si a cazarii pe timpul deplasarii, precum si a cheltuielilor neprevazute;
plata in numerar a impozitelor, taxelor, contributiilor, amenzilor si a altor obligatii datorate bugetului general consolidat al statului;
retragerea de numerar din conturi deschise la banci pentru plata salariilor si a altor drepturi de personal;
transferarea de sume prin intermediul institutiilor care presteaza servicii de plata autorizate de BNR sau autorizate in alt stat membru al Uniunii Europene si notificate catre BNR;
depunerea de numerar in automate ce functioneaza pe baza acceptatoarelor de bancnote sau monede.
Prevederile cuprinse Legea nr. 70/2015 nu se vor aplica contractelor incheiate inainte de 9 mai.

Totodata, la data intrarii in vigoare a legii, adica pe 9 mai, se abroga prevederile OG nr. 15/1996 privind intarirea disciplinei financiar-valutare.

Cu ce amenzi vor fi sanctionati cei care vor depasi limitele acceptate?

Cei care nu vor respecta limitele impuse de Legea nr. 70/2015 pentru incasarile si platile in numerar vor fi sanctionati cu amenzi.

Concret, acestia vor primi o amenda de 10% din suma incasata/platita care depaseste plafonul stabilit de actul normativ pentru fiecare tip de operatiune, dar nu mai putin de 100 lei, pentru urmatoarele fapte considerate contraventii:

nerespectarea plafoanelor pentru platile si incasarile fragmentate;
nerespectarea plafoanelor aferente operatiunilor cu facturi stornate;
nerespectarea plafoanelor valabile pentru tranzactiile efectuate cu persoane fizice.
De asemenea, va fi interzisa acordarea oricaror avantaje clientilor pentru efectuarea de plati in numerar. Cei care vor incalca aceasta regula vor fi sanctionati cu amenda de la 3.000 la 4.500 lei.

Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se va efectua de catre organele Ministerului Finantelor Publice, ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si unitatilor sale subordonate.

Stiri
x