CALENDAR FISCAL

VINERI 28 FEBRUARIE
Depunerea Declarației informative privind impozitul reținut și plătit pentru veniturile cu regim de reținere la sursă/venituri scutite, pe beneficiari de venit nerezidenți pentru anul precedent

Depunerea ... [continuare]
STIRI

Titlu Ordonanţa privind impozitarea bacşişului va fi discutată în 23 iunie de judecătorii Curţii Constituţionale
Data 20-05-2015 11:28
Sursa adevarul.ro
Ordonanţa de urgenţă 8/2015, care prevede şi legiferarea bacşişului, dar şi sancţiunile pentru abaterile agenţilor economici, va fi analizată de judecătorii Curţii Constituţionale (CCR) la 23 iunie, după ce Avocatul Poporului a sesizat CCR, arătând că nereturnarea unei amenzi după decizia instanţei de anulare a unei contravenţii date de ANAF permite abuzuri din partea organelor de control.

În urma înregistrării sesizării, s-a decis analizarea excepţiei în 23 iunie, în cadrul unei şedinţe publice.

Într-un comunicat transmis în 15 mai, Avocatul Poporului anunţa că a sesizat Curtea Constituţională privind excepţia de neconstituţionalitate a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 8/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

În opinia Avocatului Poporului, actul normativ vizat este neconstituţional în ansamblul său, întrucât afectează drepturi şi libertăţi consituţionale, în speţă accesul liber la justiţie, dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică de a obţine repararea pagubei, condiţiile restrângerii exerciţiului unor drepturi şi libertăţi, precum şi libertatea economică a persoanelor vizate de ipoteza normei legale criticate.

„În plus, Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 8/2015 încalcă principiul separaţiei şi echilibrul puterilor în stat şi independenţa judecătorilor prin faptul că hotărârea judecătorească de anulare a procesului-verbal de constatare a contravenţiei nu are nici o finalitate cu caracter reparatoriu pentru persoana vătămată în patrimoniul său, întrucât amenda şi suma de bani achitată nu se restituie, aşa cum reiese din textul legal criticat“, arăta Avocatul Poporului.

De asemenea, acesta susţine că măsura reglementată prin prevederile legale criticate este de natură a crea premisele unor abuzuri din partea organelor de control, care, cunoscând faptul că soluţia de anulare a procesului-verbal de contravenţie pronunţată de instanţa de judecată nu are nici un efect asupra amenzii achitate, pot încheia procese-verbale în afara legii.

Avocatul Poportului mai arată că Ordonanţa de Urgenţă 8/2015 nu conţine numai simple norme de procedură care să vizeze competenţa instanţelor judecătoreşti, ci şi norme care produc efecte de ordin patrimonial, care pot avea consecinţe negative iremediabile pentru activitatea economică a persoanelor vizate de ipoteza normei legale.

PNL a cerut Avocatului Poporului, în 7 mai, să sesizeze Curtea Constituţională cu privire la Ordonanţa de Guvern 8/2015, care a intrat în vigoare în 28 aprilie şi care stabileşte că în cazul unei decizii a instanţei de anulare a unei contravenţii date de ANAF amenda nu poate fi recuperată.

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 8/2015 modifică şi completează mai multe acte normative, prevăzând printre altele legiferarea bacşişului, care va fi evidenţiat pe un bon fiscal separat.

Prin bacşiş se înţelege orice sumă de bani oferită în mod voluntar de client, în plus faţă de contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate de către operatorii economici, precum şi restul dat de vânzător clientului şi nepreluat de acesta în mod voluntar. Bacşişul nu poate fi asimilat unei livrări de bunuri sau unei prestări de servicii.

Stiri
x