CALENDAR FISCAL

SAMBATA 30 MAI
Depunerea situațiilor financiare, pentru anul 2016 - software de asistență

Depunerea Declarație informativă privind livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național de persoanele î ... [continuare]
STIRI

Titlu Bilanturile simplificate pe 2014 trebuie depuse, in formatul actual, pana pe 2 iunie. De anul viitor, se aplica un nou sistem simplificat de contabilitate
Data 22-05-2015 12:06
Sursa www.avocatnet.ro
Situatiile financiare simplificate pe 2014 trebuie depuse la Ministerul Finantelor pana pe 2 iunie. Anul acesta este ultimul in care firmele mai pot depune bilanturi simplificate in formatul actual, adica cel introdus in 2011. Incepand de anul viitor, se va aplica un nou sistem simplificat de contabilitate, in functie de care vor fi intocmite aceste documente.

Ordinul MFP nr. 65/2015 prevede ca persoanele juridice trebuie sa depuna situatiile financiare pe 2014 in termen de 150 de zile de la data la care se incheie exercitiul financiar (31 decembrie 2014). Conform calculelor noastre, termenul se implineste pe 30 mai care este insa o zi de sambata. Urmatoarea zi lucratoare este 2 iunie si nu 1 iunie, aceasta fiind a doua zi de Rusalii, zi libera conform Codului muncii. In aceste conditii, data limita pentru depunerea situatiilor financiare este 2 iunie 2015.

Tot pana la aceasta data se depun si situatiile financiare simplificate, insa acestea pot fi intocmite doar de o anumita categorie de firme. Este vorba despre entitatile care aplica sistemul simplificat de contabilitate, aprobat prin Ordinul MFP nr. 2239/2011, adica firmele care in exercitiul financiar precedent au indeplinit urmatoarele doua criterii de marime:

au avut o cifra de afaceri neta sub echivalentul in lei al sumei de 35.000 euro inclusiv;
totalul activelor s-a situat sub echivalentul in lei al sumei de 35.000 euro inclusiv.
Anul acesta este ultimul in care se mai pot depune bilanturi simplificate conform formatului prevazut de Ordinul MFP nr. 2239/2011. Aceasta pentru ca Ordinul MFP nr. 2239/2011 a fost abrogat din 1 ianuarie 2015 prin Ordinul MFP nr. 1802/2014, care a introdus un nou sistem simplificat de contabilitate - sistemul european de raportare financiara simplificat. AvocatNet.ro a scris pe larg despre acest subiect AICI.

Ordinul MFP nr. 2239/2011 se utilizeaza pentru intocmirea situatiilor financiare anuale pe 2014 care se depun pana pe 2 iunie, in timp ce Ordinul MFP nr. 1802/2014 se aplica pentru situatiile financiare pe anul 2015 care se vor depune in 2016, a declarat recent pentru AvocatNet.ro Bogdan Costea, consultant fiscal si expert contabil in cadrul Viboal FindEx.

Atentie! Incadrarea in criteriile de marime mentionate mai sus se efectueaza pe baza indicatorilor determinati din situatiile financiare anuale, respectiv a balantei de verificare, incheiate la finele exercitiului financiar precedent, utilizandu-se cursul de schimb valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei, valabil la data incheierii aceluiasi exercitiu financiar, se mentioneaza in legislatia in vigoare.

Ce acte contin situatiile financiare simplificate?

Firmele care au dreptul sa opteze pentru un sistem simplificat de contabilitate vor intocmi situatii financiare anuale simplificate care cuprind:

bilant simplificat (cod 10),
cont de profit si pierdere simplificat (cod 20).
De asemenea, cele doua acte vor fi insotite de formularul "Date informative" (cod 30) si formularul "Situatia activelor imobilizate" (cod 40).

Potrivit prevederilor in vigoare, situatiile financiare anuale simplificate trebuie insotite si de o declaratie scrisa de asumare a raspunderii persoanei pentru intocmirea acestora in conformitate cu sistemul simplificat de contabilitate.

"Situatiile financiare anuale simplificate vor fi insotite de raportul administratorilor la a carui elaborare se aplica prevederile Sectiunii 10 <> din Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene, parte componenta a Reglementarilor contabile aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009", se mai arata legislatia actuala.

Sistemul simplificat de contabilitate este optional, astfel incat entitatile care indeplinesc criteriile de marime necesare, dar nu opteaza pentru aplicarea sistemului simplificat, vor depune situatiile financiare conform Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul MFP nr. 3055/2009.

De asemenea, MFP stabileste ca entitatile nou-infiintate pot opta in primul exercitiu financiar fie pentru aplicarea sistemului simplificat de contabilitate, fie pentru aplicarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul MFP nr. 3055/2009.

Documentele se pot depune direct la MFP, prin posta sau online

Situatiile financiare simplificate se depun la unitatile teritoriale ale MFP pana pe 2 iunie. Documentele se intocmesc si se publica, potrivit legii, in limba romana si in lei. Aceasta unitate de masura se va trece pe fiecare formular in parte.

Potrivit reglementarilor MFP, situatiile anuale la 31 decembrie se pot depune, in format hartie si in format electronic, la registratura unitatilor teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice sau la oficiile postale, prin scrisori cu valoare declarata, sau numai in forma electronica pe portalul www.e-guvernare.ro, avand atasata o semnatura electronica extinsa.

"In vederea depunerii situatiilor financiare anuale in format hartie si in format electronic sau numai in forma electronica, avand atasata o semnatura electronica extinsa, societatile comerciale (...) folosesc programul de asistenta pus la dispozitie gratuit de catre Ministerul Finantelor Publice pe site-ul ANAF, prin care se genereaza un fisier de tip PDF, avand atasat un fisier xml, care contine datele de identificare a societatii comerciale, precum si un fisier cu extensia zip. Fisierul cu extensia zip va contine situatiile financiare anuale si documentele cerute de lege asa cum acestea sunt intocmite de societatile comerciale si scanate, alb-negru, lizibil si cu o rezolutie care sa permita incadrarea in limita a 9,5 MB a fisierului PDF la care este atasat fisierul zip", precizeaza MFP in ordinul recent.

Cine nu poate intocmi bilanturile simplificate?

Sistemul simplificat de contabilitatea nu poate fi aplicat de toate firmele. In acest sens, Ordinul MFP nr. 2239/2011 prevede mai multe categorii de contribuabili care nu pot depune bilanturi simplificate. Mai exact, este vorba despre:

persoanele juridice ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata;
persoanele juridice care apartin unui grup de societati si intra in perimetrul de consolidare a unei societati-mama cu sediul in Romania, care are obligatia de a intocmi situatii financiare anuale consolidate, conform prevederilor legale in vigoare;
societatile/companiile nationale, societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, regiile autonome, institutele nationale de cercetare-dezvoltare, societatile cooperatiste;
persoanele juridice a caror activitate este reglementata si supravegheata de Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF), precum si cele a caror activitate este reglementata de Banca Nationala a Romaniei;
subunitatile fara personalitate juridica din Romania care apartin persoanelor juridice cu sediul in strainatate, precum si subunitatile din strainatate ale persoanelor juridice din Romania a caror activitate este reglementata si supravegheata de ASF.

Stiri
x