CALENDAR FISCAL

SAMBATA 30 MAI
Depunerea situațiilor financiare, pentru anul 2016 - software de asistență

Depunerea Declarație informativă privind livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național de persoanele î ... [continuare]
STIRI

Titlu Ajutorul pentru incalzirea locuintei: Cum il obtii in acest an?
Data 15-09-2015 13:07
Sursa www.avocatnet.ro
In timpul sezonului rece, persoanele singure si familiie cu venituri mici au posibilitatea de a beneficia de ajutoare de stat pentru incalzirea locuintei, conform legii. In acest sens, consumatorii vulnerabili trebuie sa se adreseze primariilor pana la mijlocul lunii viitoare. Pentru a obtine ajutoarele, solicitantii trebuie sa indeplineasca anumite conditii.

Persoanele singure si familiile cu venituri mici care nu-si permit sa acopere in totalitate cheltuielile pentru incalzirea locuintei (consumatori vulnerabili) pot cere de la stat ajutoare financiare, se arata in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 70/2011 privind masurile de protectie sociala in perioada sezonului rece.

"Ajutorul pentru incalzirea locuintei prevazut de prezenta ordonanta de urgenta ca masura de sprijin suportata din bugetul de stat se acorda numai familiilor si persoanelor singure care nu beneficiaza de alte forme de sprijin pentru incalzirea locuintei acordate in baza contractelor de munca sau altor reglementari specifice pentru diverse ramuri economice, precum si in baza legii", scrie in document.

Acesta se acorda doar pentru principalul sistem de incalzire folosit la domiciliu/resedinta, pentru consumatorii de energie termica in sistem centralizat, energie electrica, gaze naturale sau lemne, carbuni si combustibili petrolieri.

Cuantumul ajutorului depinde, in principal, de veniturile obtinute de solicitanti. Concret, pentru obtinerea ajutorului pentru energie termica, venitul net mediu lunar pe membru de familie trebuie sa fie de pana la 1,572 ISR (786 de lei) in cazul familiilor si 2,164 ISR (1082 de lei) in cazul persoanei singure. In cazul ajutorului pentru gaze naturale, a celui pentru energie electrica si a celui pentru combustibili solizi sau petrolieri, venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure trebuie sa fie de cel mult 1,230 ISR (615 lei).

Ajutoarele sunt date anual in sezonul rece, adica in perioada de cinci luni cuprinsa intre 1 noiembrie si 31 martie. Iar pentru a le cere, consumatorii vulnerabili trebuie sa se adreseze primariilor pana la data de 15 octombrie.

Autoritatile locale accepta solicitarile si dupa aceasta data, insa, in functie de data depunerii, ajutoarele nu sunt acordate pentru intregul sezon rece. Mai exact, potrivit OUG nr. 70/2011, cererea poate fi depusa oricand, in intervalul 1 noiembrie - 31 martie, pana la data de 20 a fiecarei luni. Astfel, o persoana singura care se adreseaza primariei pana in data de 20 decembrie, de exemplu, primeste ajutorul incepand cu luna decembrie. Daca cererea este depusa dupa data de 20 a lunii decembrie, ajutorul este acordat incepand cu luna ianuarie.

Ce acte sunt necesare pentru obtinerea ajutoarelor de incalzire

Ajutoarele pentru incalzirea locuintei sunt acordate pe baza unei cereri si a unei declaratii pe propria raspundere referitoare la componenta familiei, veniturile acesteia si bunurile detinute, este precizat in OUG nr. 70/2011. Totusi, primarii solicita si prezentarea anumitor acte doveditoare.

"In vederea stabilirii dreptului, primarii solicita acte doveditoare care atesta componenta familiei si veniturile realizate de membrii acesteia, precum si acte doveditoare privind locuinta sau bunurile detinute de acestia, inclusiv in alte unitati administrativ-teritoriale", dispune actul normativ.

Actele trebuie depuse -- individual sau prin intermediul asociatiilor de proprietari/locatari -- la primaria localitatii in a carei raza teritoriala se gaseste locuinta solicitantilor. Stabilirea dreptului la ajutoarele pentru incalzirea locuintei se face prin dispozitie a primarului.

"Stabilirea dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei se realizeaza in conditiile prezentei ordonante de urgenta, prin dispozitie a primarului, care se emite o singura data pentru toata perioada de acordare a ajutorului. Dispozitiile pot fi emise fie individual, fie colectiv, caz in care vor fi aduse la cunostinta solicitantilor individual", scrie in ordonanta de urgenta.

Atentie! Daca, dupa depunerea documentelor doveditoare de catre solicitanti, exista suspiciuni, ajutoarele sunt acordate doar dupa ce serviciul public de asistenta sociala efectueaza anchete sociale. In cazul ajutorului pentru energie electrica, ancheta este obligatorie.

Nota: Modelul cererii si declaratiei pe propria raspundere poate fi obtinut direct de la primarii. Totodata, acesta poate fi descarcat din fisierul anexat articolului.

Persoanele care au anumite bunuri nu pot primi ajutoare de incalzire

Ajutoarele de incalzire sunt acordate in functie de venitul net mediu lunar, iar la stabilirea acestuia sunt luate in calcul toate veniturile obtinute in luna de dinaintea depunerii solicitarii.

"La stabilirea venitului net mediu lunar pe membru de familie si, dupa caz, al persoanei singure se iau in calcul toate veniturile realizate de membrii acesteia in luna anterioara lunii in care se solicita dreptul (...). In situatia in care veniturile realizate de membrii familiei sau de persoana singura sunt anuale sau periodice, pentru stabilirea venitului net lunar se calculeaza media lunara a acestora in raport cu perioada pentru care au fost acordate", prevad normele pentru aplicarea OUG nr. 70/2011.

Totodata, autoritatile tin cont si de bunurile mobile si imobile pe care le au solicitantii. Mai precis, in cererea si declaratia pe propria raspundere trebuie mentionate obligatoriu "bunurile aflate in proprietate, inchiriere, concesiune, comodat sau alta forma de detinere, cuprinse in lista bunurilor ce conduc la excluderea acordarii ajutorului pentru incalzirea locuintei". In plus, in cazul ajutorului pentru energie termica trebuie completat si numarul de camere din locuinta.

Conform legislatiei aplicabile in prezent, lista bunurilor ce conduc la excluderea acordarii ajutorului include urmatoarele:

bunuri imobile:
cladiri sau alte spatii locative in afara locuintei de domiciliu si a anexelor gospodaresti;
terenuri de imprejmuire a locuintei si curtea aferenta si alte terenuri intravilane care depasesc 1.000 mp in zona urbana si 2.000 mp in zona rurala;
bunuri mobile (aflate in stare de functionare):
autoturism/autoturisme si/sau motocicleta/motociclete cu o vechime mai mica de zece ani, cu exceptia celor adaptate pentru persoanele cu handicap ori destinate transportului acestora sau persoanelor dependente, precum si pentru uzul persoanelor aflate in zone greu accesibile;
mai mult de un autoturism/motocicleta cu o vechime mai mare de zece ani;
autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fara remorci, rulote, autobuze, microbuze;
salupe, barci cu motor, scutere de apa, iahturi, cu exceptia barcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc in Rezervatia Biosferei "Delta Dunarii";
utilaje agricole: tractor, combina autopropulsata;
utilaje de prelucrare agricola: presa de ulei, moara de cereale;
utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul actionate hidraulic, mecanic sau electric;
depozite bancare:
depozite bancare cu valoare de peste 3.000 de lei;
terenuri/animale si/sau paduri:
suprafete de teren, animale si pasari a caror valoare neta de productie anuala depaseste suma de 1.000 de euro pentru persoana singura, respectiv suma de 2.500 de euro pentru familie.
Lista acestor bunuri trebuie afisata la loc vizibil la sediul consiliului local al comunei, orasului, municipiului sau al sectorului municipiului Bucuresti.

Atentie! Ajutoarele pentru energie termica, energie electrica si gaze naturale sunt platite de autoritati direct furnizorilor, dupa emiterea facturilor. In ceea ce priveste ajutorul pentru combustibili solizi sau petrolieri, acesta se acorda (in bani sau in natura) o singura data pentru toata perioada sezonului rece.

Stiri
x