CALENDAR FISCAL

VINERI 15 NOIEMBRIE
Depunerea Situației eliberărilor pentru consum de tutun fin tăiat, destinat rulării în țigarete/alte tutunuri de fumat în luna ... anul ... - Anexa nr.4 din normele metodologice de aplicare a prevederilo ... [continuare]
INSOLVENTA

In colaborare cu colaboratorii nostri, practicieni in insolventa, va oferim urmatoarele servicii :


PREINSOLVENTA

• analiza situatiei societatii
• consultanta in domeniul insolventei
• asistenta la deschiderea procedurii
• redactarea cererii de deschidere a insolventei
• redactarea tuturor documentelor care insotesc cererea de insolventa


INSOLVENTA

1. REORGANIZARE

• administrarea judiciara a societatii
• intocmirea planului de reorganizare
• analiza solvabilitatii debitorilor
• recuperarea creantelor
• intocmirea rapoartelor de analiza a societatii necesare stabilirii cauzelor care au dus la starea de incetare de plati
• intocmirea tuturor rapoartelor cerute de legislatia insolventei
• orice alte documente necesare

2. FALIMENT

• intocmirea situatiilor financiare de lichidare
• intocmirea rapoartelor de analiza a societatii necesare stabilirii cauzelor care au dus la starea de incetare de plati
• intocmirea tuturor rapoartelor cerute de legislatia insolventei
• inventarierea si evaluarea bunurilor societatii aflate in faliment
• valorificarea activelor societatii aflate in faliment
• intocmirea rapoartelor de inchidere a procedurii insolventei in conditiile legii
• intocmirea planurilor de distribuire a sumelor obtinute din lichidarea bunurilor societatii
• orice alte documente necesare


LICHIDARE VOLUNTARA

• redactarea actelor
• constituirea dosarului in vederea depunerii la Registrul Comertului
• depunerea dosarului la Registrul Comertului
• repartizarea activelor societatii
• bilant de lichidare

x