CALENDAR FISCAL

VINERI 25 AUGUST
Plata contribuției trimestriale pentru medicamente pentru trimestrul II 2017.

Plata impozitului reținut la sursă în luna precedentă

Depunerea Declarației privind obligațiile de plată la bugetul de stat - ... [continuare]
INSOLVENTA

In colaborare cu colaboratorii nostri, practicieni in insolventa, va oferim urmatoarele servicii :


PREINSOLVENTA

• analiza situatiei societatii
• consultanta in domeniul insolventei
• asistenta la deschiderea procedurii
• redactarea cererii de deschidere a insolventei
• redactarea tuturor documentelor care insotesc cererea de insolventa


INSOLVENTA

1. REORGANIZARE

• administrarea judiciara a societatii
• intocmirea planului de reorganizare
• analiza solvabilitatii debitorilor
• recuperarea creantelor
• intocmirea rapoartelor de analiza a societatii necesare stabilirii cauzelor care au dus la starea de incetare de plati
• intocmirea tuturor rapoartelor cerute de legislatia insolventei
• orice alte documente necesare

2. FALIMENT

• intocmirea situatiilor financiare de lichidare
• intocmirea rapoartelor de analiza a societatii necesare stabilirii cauzelor care au dus la starea de incetare de plati
• intocmirea tuturor rapoartelor cerute de legislatia insolventei
• inventarierea si evaluarea bunurilor societatii aflate in faliment
• valorificarea activelor societatii aflate in faliment
• intocmirea rapoartelor de inchidere a procedurii insolventei in conditiile legii
• intocmirea planurilor de distribuire a sumelor obtinute din lichidarea bunurilor societatii
• orice alte documente necesare


LICHIDARE VOLUNTARA

• redactarea actelor
• constituirea dosarului in vederea depunerii la Registrul Comertului
• depunerea dosarului la Registrul Comertului
• repartizarea activelor societatii
• bilant de lichidare

x O luna gratuita de evidenta contabila pentru societatile nou infiintate. Click pentru oferta de Tarife contabilitate
x