CALENDAR FISCAL

MIERCURI 25 SEPTEMBRIE
Plata impozitului reținut la sursă în luna precedentă

Efectuarea plăților anticipate privind impozitul pe venit aferente trimestrului III 2017

Plata contribuției de asigurări sociale de sănătate, aferen ... [continuare]
LEGISLATIE

ORDIN

pentru modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare
Fiscala 3.582/2013 privind organizarea activitatii de administrare a
contribuabililor mijlocii


Publicat in Monitorul Oficial nr. 733 din 07 octombrie 2014, Partea I

Avand in vedere prevederile art. 33 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
In temeiul prevederilor art. 11 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile ulterioare,

presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala emite urmatorul ordin:

Art. I. - Alineatul (2) al articolului 2 din Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 3.582/2013 privind organizarea activitatii de administrare a contribuabililor mijlocii, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 728 din 26 noiembrie 2013, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
" (2) Sediile secundare ale contribuabililor mijlocii sunt administrate de administratiile judetene ale finantelor publice si de Directia generala regionala a finantelor publice Bucuresti, prin Administratia fiscala pentru contribuabilii mijlocii, dupa caz, in a caror raza teritoariala isi are domiciliul fiscal contribuabilul care l-a infiintat"
Art. II. - Directia generala de reglementare a colectarii crentelor bugetare, Directia generala proceduri pentru administrarea veniturilor, Directia generala de planificare, monitorizare si sinteza, Directia generala de administrare a marilor contribuabili, Directia generala de tehnologia informatiei, Directia generala regionala a finantelor publice Bucuresti, administratiile judetene ale finantelor publice, precum si administratiile finantelor publice implicate vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. III. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala,
Gelu Stefan Diaconu

Bucuresti, 1 octombrie 2014
Nr. 3.001.

x 2 luni gratuite de evidenta contabila pentru societatile nou infiintate. Click pentru oferta de Tarife contabilitate
x