CALENDAR FISCAL

MIERCURI 25 SEPTEMBRIE
Plata impozitului reținut la sursă în luna precedentă

Efectuarea plăților anticipate privind impozitul pe venit aferente trimestrului III 2017

Plata contribuției de asigurări sociale de sănătate, aferen ... [continuare]
P.S.I.

DOSAR P.S.I.

• intocmirea dosarului in conformitate cu Legea nr. 307/2006 si cu Normele Generale de aparare impotriva incendiilor, precum si cu Legea nr. 481/2004, si cuprinde :
   - documentarul de instruire pentru toate fazele de instruire
   - tematica pentru toate fazele de instruire
   - fisele individuale de instructaj in domeniul situatiilor de urgenta
   - decizii de numire a factorilor responsabili
• efectuarea instructajului introductiv general
• elaborarea documentatiei in functie de legislatia in vigoare
• monitorizarea functionarii sistemelor si echipamentelor de stingere a incendiilor
• realizarea masurilor dispuse de catre inspectorii pentru prevenirea situatiilor de urgenta
• exercitii practice cu angajatii
• evaluarea riscurilor de incendiu


ALTE ACTIVITATI NECESARE/SPECIFICE P.S.I.

x 2 luni gratuite de evidenta contabila pentru societatile nou infiintate. Click pentru oferta de Tarife contabilitate
x