CALENDAR FISCAL

VINERI 25 AUGUST
Plata contribuției trimestriale pentru medicamente pentru trimestrul II 2017.

Plata impozitului reținut la sursă în luna precedentă

Depunerea Declarației privind obligațiile de plată la bugetul de stat - ... [continuare]
P.S.I.

DOSAR P.S.I.

• intocmirea dosarului in conformitate cu Legea nr. 307/2006 si cu Normele Generale de aparare impotriva incendiilor, precum si cu Legea nr. 481/2004, si cuprinde :
   - documentarul de instruire pentru toate fazele de instruire
   - tematica pentru toate fazele de instruire
   - fisele individuale de instructaj in domeniul situatiilor de urgenta
   - decizii de numire a factorilor responsabili
• efectuarea instructajului introductiv general
• elaborarea documentatiei in functie de legislatia in vigoare
• monitorizarea functionarii sistemelor si echipamentelor de stingere a incendiilor
• realizarea masurilor dispuse de catre inspectorii pentru prevenirea situatiilor de urgenta
• exercitii practice cu angajatii
• evaluarea riscurilor de incendiu


ALTE ACTIVITATI NECESARE/SPECIFICE P.S.I.

x O luna gratuita de evidenta contabila pentru societatile nou infiintate. Click pentru oferta de Tarife contabilitate
x