CALENDAR FISCAL

DUMINICA 25 AUGUST
Plata contribuției trimestriale pentru medicamente pentru trimestrul II 2017.

Plata impozitului reținut la sursă în luna precedentă

Depunerea Declarației privind obligațiile de plată la bugetul de stat - ... [continuare]
RESURSE UMANE SI SALARIZARE


Firma noastra ofera servicii specializate in gestiunea resurselor umane si gestiunea procesului de salarizare din cadrul Societatii dumneavoastra.

RESURSE UMANE - servicii resurse umane, personal

• intocmirea dosarelor de personal
• intocmirea contractului individual de munca
• fisa postului
• inregistrarea contractelor in REVISAL
• completarea Registrului General de Evidenta a Salariatilor
• acte aditionale la contractele individuale de munca
• fise de evaluare
• completarea adeverintelor solicitate de salariati
• intocmire documente pentru cercetare disciplinara
• intocmire decizii de incetare contract individual de munca, de sanctionare, concediere etc.
• intocmire Regulament de Ordine Interioara
• orice alte documente sunt necesare in vederea desfasurarii activitatii


SALARIZARE - servicii salarizare a personalului

• calcularea salariilor
• intocmirea statelor de plata
• calculul concediilor de odihna si al concediilor medicale
• intocmirea si depunerea declaratiilor lunare
• intocmirea si depunerea fiselor fiscale
• calculul retinerilor si al popririlor salariale
• stabilirea obligatiilor de plata aferente salariilor
• intocmirea ordinelor de plata pentru contributiile si taxele datorate catre bugetul de stat
• orice alte documente sunt necesare in vederea desfasurarii activitatii

x 2 luni gratuite de evidenta contabila pentru societatile nou infiintate. Click pentru oferta de Tarife contabilitate
x