CALENDAR FISCAL

MIERCURI 25 OCTOMBRIE
Depunerea Decontului special de taxa pe valoarea adăugată pentru luna precedentă - Formularul 301

Plata impozitului reținut la sursă în luna precedentă

Efectuarea plății anticipate privind impozitul pe p ... [continuare]
STANDARDE OCUPATIONALE
x O luna gratuita de evidenta contabila pentru societatile nou infiintate. Click pentru oferta de Tarife contabilitate
x