CALENDAR FISCAL

MIERCURI 26 IUNIE
Plata impozitului pe reprezentanță, tranșa I

Plata taxei anuale pentru autorizația de exploatare a jocurilor de noroc, aferentă trimestrului următor

Plata impozitului reținut la sursă în luna precedentă
STANDARDE OCUPATIONALE
x 2 luni gratuite de evidenta contabila pentru societatile nou infiintate. Click pentru oferta de Tarife contabilitate
x