CALENDAR FISCAL

LUNI 25 SEPTEMBRIE
Plata impozitului reținut la sursă în luna precedentă

Efectuarea plăților anticipate privind impozitul pe venit aferente trimestrului III 2017

Plata contribuției de asigurări sociale de sănătate, aferen ... [continuare]
VERIFICARE ASIGURAT CNAS
x O luna gratuita de evidenta contabila pentru societatile nou infiintate. Click pentru oferta de Tarife contabilitate
x