CALENDAR FISCAL

JOI 27 FEBRUARIE
Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică - Formularul 010

Depunerea Declarației privind obligațiile d ... [continuare]
MONITORUL OFICIAL

M. Of. nr. 0001 din 05 Ianuarie 2015

Sursa : Monitorul Oficial nr. 0001 din 2015


Monitorul Oficial nr. 0001 din 2015
Actul nr. 172 din 16 Decembrie 2014
Emitent: Parlamentul României

Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind micul trafic de frontieră, semnat la Kiev la 2 octombrie 2014


Monitorul Oficial nr. 0001 din 2015
Actul nr. - din 02 Octombrie 2014
Emitent: -

Acord între Guvernul României şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind micul trafic de frontieră


Monitorul Oficial nr. 0001 din 2015
Actul nr. 902 din 16 Decembrie 2014
Emitent: Președintele României

Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind micul trafic de frontieră, semnat la Kiev la 2 octombrie 2014


Monitorul Oficial nr. 0001 din 2015
Actul nr. 509 din 07 Octombrie 2014
Emitent: Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă şi ale art. 27 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare


Monitorul Oficial nr. 0001 din 2015
Actul nr. 536 din 15 Octombrie 2014
Emitent: Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 15, pct. 16 şi pct. 17 şi ale art. II alin. (1) din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă


Monitorul Oficial nr. 0001 din 2015
Actul nr. 656 din 11 Noiembrie 2014
Emitent: Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 373^1 alin. 5 teza întâi din Codul de procedură civilă din 1865


Monitorul Oficial nr. 0001 din 2015
Actul nr. 1653 din 05 Decembrie 2014
Emitent: Ministerul Finanțelor Publice

Ordin privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2014 pentru Fondul Local de Garantare Focşani - S.A., filială a Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. - IFN, aflat sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice


Monitorul Oficial nr. 0001 din 2015
Actul nr. 2364 din 16 Decembrie 2014
Emitent: Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstni

Ordin privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2014 pentru Fondul Local de Garantare Focşani - S.A., filială a Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. - IFN, aflat sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice


Monitorul Oficial nr. 0001 din 2015
Actul nr. 1654 din 05 Decembrie 2014
Emitent: Ministerul Finanțelor Publice
Ordin privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2014 pentru Fondul Local de Garantare Sfântu Gheorghe - S.A., filială a Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. - IFN, aflat sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice


Monitorul Oficial nr. 0001 din 2015
Actul nr. 2363 din 16 Decembrie 2014
Emitent: Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstni

Ordin privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2014 pentru Fondul Local de Garantare Sfântu Gheorghe - S.A., filială a Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. - IFN, aflat sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice


Monitorul Oficial nr. 0001 din 2015
Actul nr. 1799 din 29 Decembrie 2014
Emitent: Ministerul Finanțelor Publice

Ordin privind modificarea anexei la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 86/2005 pentru reglementarea datei plăţii salariilor la instituţiile publice

x