CALENDAR FISCAL
MONITORUL OFICIAL

M. Of. nr. 0113 din 12 Februarie 2015

Sursa : Monitorul Oficial nr. 0113 din 2015


Monitorul Oficial nr. 0113 din 2015
Actul nr. 7 din 15 Ianuarie 2015
Emitent: Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru şi, în special, ale art. 16 lit. a) din aceeaşi ordonanţă de urgenţă


Monitorul Oficial nr. 0113 din 2015
Actul nr. 8 din 15 Ianuarie 2015
Emitent: Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 9 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru


Monitorul Oficial nr. 0113 din 2015
Actul nr. 58 din 04 Februarie 2015
Emitent: Guvernul României

Hotărâre privind modificarea anexei nr. 13 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a modificării valorilor de inventar ale unor bunuri


Monitorul Oficial nr. 0113 din 2015
Actul nr. 68 din 04 Februarie 2015
Emitent: Guvernul României

Hotărâre privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.084/2009 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii „Palatul de Justiţie Iaşi“ şi „Reabilitare, amenajare şi extindere sediul Tribunalului Sibiu“


Monitorul Oficial nr. 0113 din 2015
Actul nr. 69 din 04 Februarie 2015
Emitent: Guvernul României

Hotărâre privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Public - Parchetul de pe lângă Tribunalul Maramureş în domeniul public al oraşului Şomcuta Mare


Monitorul Oficial nr. 0113 din 2015
Actul nr. 138 din 09 Februarie 2015
Emitent: Ministerul Finanțelor Publice

Ordin pentru modificarea şi completarea Normelor privind aplicarea scutirii de taxă pe valoarea adăugată prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. j), j1), k), l) şi m) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi la art. X şi XI din Acordul dintre România şi Statele Unite ale Americii privind statutul forţelor Statelor Unite ale Americii în România, semnat la Washington la 30 octombrie 2001, ratificat prin Legea nr. 260/2002, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.389/2011

x