CALENDAR FISCAL
MONITORUL OFICIAL

M. Of. nr. 0116 din 13 Februarie 2015

Sursa : Monitorul Oficial nr. 0116 din 2015


Monitorul Oficial nr. 0116 din 2015
Actul nr. 634 din 11 Noiembrie 2014
Emitent: Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 teza a doua raportate la cele ale art. 41 alin. (1) teza întâi şi alin. (2) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România


Monitorul Oficial nr. 0116 din 2015
Actul nr. 715 din 09 Decembrie 2014
Emitent: Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 teza întâi raportate la cele ale art. 21 alin. (6) şi art. 41 alin. (5) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România


Monitorul Oficial nr. 0116 din 2015
Actul nr. 67 din 21 Ianuarie 2015
Emitent: Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstni

Ordin privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi


Monitorul Oficial nr. 0116 din 2015
Actul nr. 10 din 10 Februarie 2015
Emitent: Camera Auditorilor Financiari din România

Hotărâre privind aprobarea Procedurilor de organizare a cursului pentru auditarea proiectelor finanţate din fonduri europene şi alte fonduri nerambursabile de la alţi donatori şi de înscriere în Lista auditorilor financiari, persoane fizice şi juridice, care pot audita proiecte finanţate din fonduri europene şi alte fonduri nerambursabile de la alţi donatori

x