CALENDAR FISCAL
MONITORUL OFICIAL

M. Of. nr. 0126 din 18 Februarie 2015

Sursa : Monitorul Oficial nr. 0126 din 2015


Monitorul Oficial nr. 0126 din 2015
Actul nr. 7 din 17 Februarie 2015
Emitent: Senatul României

Hotărâre privind convocarea Consiliului Naţional de Integritate


Monitorul Oficial nr. 0126 din 2015
Actul nr. 8 din 17 Februarie 2015
Emitent: Senatul României

Hotărâre privind modificarea Regulamentului Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005


Monitorul Oficial nr. 0126 din 2015
Actul nr. 4 din 18 Februarie 2015
Emitent: Camera Deputaților

Decizie privind delegarea atribuţiilor preşedintelui Camerei Deputaţilor


Monitorul Oficial nr. 0126 din 2015
Actul nr. 9 din 17 Februarie 2015
Emitent: Senatul României

Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului


Monitorul Oficial nr. 0126 din 2015
Actul nr. 10 din 18 Februarie 2015
Emitent: Senatul României

Hotărâre pentru numirea unui judecător la Curtea Constituţională


Monitorul Oficial nr. 0126 din 2015
Actul nr. 85 din 10 Februarie 2015
Emitent: Guvernul României

Hotărâre privind modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură Mureş, trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor bunuri în vederea scoaterii din funcţiune şi casării, în condiţiile legii, şi modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului


Monitorul Oficial nr. 0126 din 2015
Actul nr. 86 din 10 Februarie 2015
Emitent: Guvernul României

Hotărâre privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului pentru Societatea Informaţională


Monitorul Oficial nr. 0126 din 2015
Actul nr. 88 din 10 Februarie 2015
Emitent: Guvernul României

Hotărâre privind aprobarea normativelor de cheltuieli pentru acţiunea de protocol cu caracter deosebit „Reuniunea Comitetului Executiv al Asociaţiei Mondiale a Organismelor Electorale (A-WEB) şi Conferinţa Internaţională Integritate Electorală şi Cooperare Regională“, organizată de Autoritatea Electorală Permanentă în perioada 25-26 martie 2015


Monitorul Oficial nr. 0126 din 2015
Actul nr. 100 din 10 Februarie 2015
Emitent: Guvernul României

Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice


Monitorul Oficial nr. 0126 din 2015
Actul nr. 169 din 17 Februarie 2015
Emitent: Ministerul Finanțelor Publice

Ordin privind prospectul de emisiune a titlurilor de stat emise în vederea despăgubirii persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme


Monitorul Oficial nr. 0126 din 2015
Actul nr. 100 din 10 Februarie 2015
Emitent: Guvernul României

Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice


Monitorul Oficial nr. 0126 din 2015
Actul nr. 169 din 17 Februarie 2015
Emitent: Ministerul Finanțelor Publice

Ordin privind prospectul de emisiune a titlurilor de stat emise în vederea despăgubirii persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme


Monitorul Oficial nr. 0126 din 2015
Actul nr. 3191 din 09 Februarie 2015
Emitent: Ministerul Educaţiei şi Cercetării Știinţifice

Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind recunoaşterea automată a calităţii de conducător de doctorat, în România, pentru persoanele care au obţinut această calitate în una dintre ţările Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European şi în Confederaţia Elveţiană şi în universităţi de prestigiu ale lumii

x