CALENDAR FISCAL

JOI 27 FEBRUARIE
Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică - Formularul 010

Depunerea Declarației privind obligațiile d ... [continuare]
MONITORUL OFICIAL

M. Of. nr. 0129 din 19 Februarie 2015

Sursa : Monitorul Oficial nr. 0129 din 2015


Monitorul Oficial nr. 0129 din 2015
Actul nr. 740 din 16 Decembrie 2014
Emitent: Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 159 alin. (3) din Codul penal


Monitorul Oficial nr. 0129 din 2015
Actul nr. 776 din 18 Decembrie 2014
Emitent: Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 344 alin. (2) şi (4) din Codul de procedură penală


Monitorul Oficial nr. 0129 din 2015
Actul nr. 777 din 18 Decembrie 2014
Emitent: Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 159 alin. (3) din Codul penal


Monitorul Oficial nr. 0129 din 2015
Actul nr. 781 din 18 Decembrie 2014
Emitent: Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 39 alin. (15) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal


Monitorul Oficial nr. 0129 din 2015
Actul nr. 1129 din 17 Decembrie 2014
Emitent: Guvernul României

Hotărâre pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.352/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Hunedoara, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Hunedoara


Monitorul Oficial nr. 0129 din 2015
Actul nr. 166 din 17 Februarie 2015
Emitent: Ministerul Finanțelor Publice

Ordin pentru aprobarea nivelului accizei specifice la ţigarete


Monitorul Oficial nr. 0129 din 2015
Actul nr. 3165 din 04 Februarie 2015
Emitent: Ministerul Educaţiei şi Cercetării Știinţifice

Ordin pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat pentru anul universitar 2015-2016

x