CALENDAR FISCAL

JOI 27 FEBRUARIE
Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică - Formularul 010

Depunerea Declarației privind obligațiile d ... [continuare]
MONITORUL OFICIAL

M. Of. nr. 0130 din 20 Februarie 2015

Sursa : Monitorul Oficial nr. 0130 din 2015


Monitorul Oficial nr. 0130 din 2015
Actul nr. 106 din 18 Februarie 2015
Emitent: Guvernul României

Hotărâre privind alocarea temporară, pentru lunile februarie şi martie ale anului 2015, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de Autoritate de management şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 13/2015 privind alocarea temporară, pentru lunile ianuarie şi februarie ale anului 2015, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de Autoritate de management


Monitorul Oficial nr. 0130 din 2015
Actul nr. 107 din 18 Februarie 2015
Emitent: Guvernul României

Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat“, regie autonomă de interes naţional aflată sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului


Monitorul Oficial nr. 0130 din 2015
Actul nr. 161 din 17 Februarie 2015
Emitent: Ministerul Finanțelor Publice

Ordin pentru modificarea şi completarea Procedurii de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanţă între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi persoanele fizice, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.154/2014


Monitorul Oficial nr. 0130 din 2015
Actul nr. 168 din 17 Februarie 2015
Emitent: Ministerul Finanțelor Publice

Ordin privind abrogarea unor ordine ale ministrului finanţelor publice în domeniul administrării şi monitorizării contribuabililor mari şi mijlocii


Monitorul Oficial nr. 0130 din 2015
Actul nr. 162 din 17 Februarie 2015
Emitent: Ministerul Finanțelor Publice

Ordin privind abrogarea Ordinului ministrului finanţelor nr. 767/2000 pentru aprobarea Instrucţiunilor cuprinzând procedura de asistare a contribuabililor în domeniul fiscal


Monitorul Oficial nr. 0130 din 2015
Actul nr. 178 din 18 Februarie 2015
Emitent: Ministerul Finanțelor Publice

Ordin pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind operaţiunile cu titluri de stat emise în formă dematerializată, aprobat prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.509/2008


Monitorul Oficial nr. 0130 din 2015
Actul nr. 21 din 12 Februarie 2015
Emitent: Comitetul Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări

Hotărâre pentru aprobarea Normei „Asigurarea garanţiilor de export în numele şi în contul statului“ (NI-ASR-08-I/0)


Monitorul Oficial nr. 0130 din 2015
Actul nr. 24 din 12 Februarie 2015
Emitent: Comitetul Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări

Hotărâre pentru aprobarea Normei „Contragaranţii EximBank în numele şi în contul statului“ (NI-GAR-11-I/0)

x