CALENDAR FISCAL

JOI 27 FEBRUARIE
Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică - Formularul 010

Depunerea Declarației privind obligațiile d ... [continuare]
MONITORUL OFICIAL

M. Of. nr. 0137 din 24 Februarie 2015

Sursa : Monitorul Oficial nr. 0137 din 2015


Monitorul Oficial nr. 0137 din 2015
Actul nr. 15 din 15 Ianuarie 2015
Emitent: Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 20 alin. (1) teza privitoare la antecontracte din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului


Monitorul Oficial nr. 0137 din 2015
Actul nr. 83 din 17 Februarie 2015
Emitent: Ministerul Tineretului și Sportului

Ordin privind aprobarea modelului Protocolului pentru formarea şi atestarea ca antrenor într-o ramură de sport


Monitorul Oficial nr. 0137 din 2015
Actul nr. 145 din 11 Februarie 2015
Emitent: Ministerul Sănătății

Ordin pentru aprobarea componenţei şi a atribuţiilor consiliului de etică ce funcţionează în cadrul spitalelor


Monitorul Oficial nr. 0137 din 2015
Actul nr. 7 din 08 Decembrie 2014
Emitent: Înalta Curte de Casație și Justiție

Decizie Dosar nr. 4/2014


Monitorul Oficial nr. 0137 din 2015
Actul nr. 243 din 17 Februarie 2015
Emitent: Autoritatea de Supraveghere Financiar?

Decizie privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii W BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L.


Monitorul Oficial nr. 0137 din 2015
Actul nr. - din 24 Februarie 2015
Emitent: -

Listă cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile cărora li s-au acordat subvenţii de la bugetul local al sectorului 6 pentru anul 2015, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială

x