CALENDAR FISCAL

JOI 27 FEBRUARIE
Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică - Formularul 010

Depunerea Declarației privind obligațiile d ... [continuare]
MONITORUL OFICIAL

M. Of. nr. 0014 din 08 Ianuarie 2015

Sursa : Monitorul Oficial nr. 0014 din 2015


Monitorul Oficial nr. 0014 din 2015
Actul nr. 11 din 05 Ianuarie 2015
Emitent: Președintele României

Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător


Monitorul Oficial nr. 0014 din 2015
Actul nr. 12 din 05 Ianuarie 2015
Emitent: Președintele României

Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător


Monitorul Oficial nr. 0014 din 2015
Actul nr. 14 din 05 Ianuarie 2015
Emitent: Președintele României

Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător


Monitorul Oficial nr. 0014 din 2015
Actul nr. 13 din 05 Ianuarie 2015
Emitent: Președintele României

Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător


Monitorul Oficial nr. 0014 din 2015
Actul nr. 16 din 05 Ianuarie 2015
Emitent: Președintele României

Decret privind eliberarea din funcţie a unui procuror


Monitorul Oficial nr. 0014 din 2015
Actul nr. 15 din 05 Ianuarie 2015
Emitent: Președintele României

Decret privind eliberarea din funcţie a unui procuror


Monitorul Oficial nr. 0014 din 2015
Actul nr. 17 din 05 Ianuarie 2015
Emitent: Președintele României

Decret privind eliberarea din funcţie a unui procuror


Monitorul Oficial nr. 0014 din 2015
Actul nr. 18 din 05 Ianuarie 2015
Emitent: Președintele României

Decret privind eliberarea din funcţie a unui procuror


Monitorul Oficial nr. 0014 din 2015
Actul nr. 608 din 04 Noiembrie 2014
Emitent: Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 17 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, precum şi ale art. 23 alin. (2) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului


Monitorul Oficial nr. 0014 din 2015
Actul nr. 19 din 05 Ianuarie 2015
Emitent: Președintele României

Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător


Monitorul Oficial nr. 0014 din 2015
Actul nr. 614 din 04 Noiembrie 2014
Emitent: Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 10 alin. (1^1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004


Monitorul Oficial nr. 0014 din 2015
Actul nr. 637 din 11 Noiembrie 2014
Emitent: Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (1) şi (2), art. 2 alin. (1) şi art. 6 din Legea nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ


Monitorul Oficial nr. 0014 din 2015
Actul nr. 5144 din 15 Decembrie 2014
Emitent: Ministerul Educației Naționale

Ordin privind organizarea şi desfăşurarea simulării evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a şi a simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat naţional, în anul şcolar 2014-2015


Monitorul Oficial nr. 0014 din 2015
Actul nr. 1 din 07 Ianuarie 2015
Emitent: Banca Națională a României

Circulară privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României

x