CALENDAR FISCAL
MONITORUL OFICIAL

M. Of. nr. 0145 din 26 Februarie 2015

Sursa : Monitorul Oficial nr. 0145 din 2015


Monitorul Oficial nr. 0145 din 2015
Actul nr. 725 din 16 Decembrie 2014
Emitent: Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 52^7 alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor


Monitorul Oficial nr. 0145 din 2015
Actul nr. 762 din 18 Decembrie 2014
Emitent: Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 200 alin. (3) din Codul de procedură civilă


Monitorul Oficial nr. 0145 din 2015
Actul nr. 767 din 18 Decembrie 2014
Emitent: Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 teza a doua raportate la cele ale art. 35 alin. (2) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, precum şi a dispoziţiilor art. 20 din capitolul VI al titlului VII din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente


Monitorul Oficial nr. 0145 din 2015
Actul nr. 117 din 25 Februarie 2015
Emitent: Guvernul României

Hotărâre pentru aprobarea modului de repartizare şi de utilizare a sumelor prevăzute la lit. a) şi b) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014


Monitorul Oficial nr. 0145 din 2015
Actul nr. 118 din 25 Februarie 2015
Emitent: Guvernul României

Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 37 la Hotărârea Guvernului nr. 905/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Bistriţa-Năsăud, precum şi al municipiului, oraşelor şi comunelor din judeţul Bistriţa-Năsăud


Monitorul Oficial nr. 0145 din 2015
Actul nr. 1 din 05 Ianuarie 2015
Emitent: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Ordin privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului afacerilor interne nr. 393/87/2013 pentru aprobarea activităţilor şi costurilor maxime generate de activităţile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. l) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare


Monitorul Oficial nr. 0145 din 2015
Actul nr. 16 din 18 Februarie 2015
Emitent: Ministerul Afacerilor Interne

Ordin privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului afacerilor interne nr. 393/87/2013 pentru aprobarea activităţilor şi costurilor maxime generate de activităţile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. l) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare


Monitorul Oficial nr. 0145 din 2015
Actul nr. 725 din 16 Decembrie 2014
Emitent: Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 52^7 alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor


Monitorul Oficial nr. 0145 din 2015
Actul nr. 762 din 18 Decembrie 2014
Emitent: Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 200 alin. (3) din Codul de procedură civilă

Monitorul Oficial nr. 0145 din 2015
Actul nr. 767 din 18 Decembrie 2014
Emitent: Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 teza a doua raportate la cele ale art. 35 alin. (2) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, precum şi a dispoziţiilor art. 20 din capitolul VI al titlului VII din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente

Monitorul Oficial nr. 0145 din 2015
Actul nr. 117 din 25 Februarie 2015
Emitent: Guvernul României
Hotărâre pentru aprobarea modului de repartizare şi de utilizare a sumelor prevăzute la lit. a) şi b) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014

Monitorul Oficial nr. 0145 din 2015
Actul nr. 118 din 25 Februarie 2015
Emitent: Guvernul României
Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 37 la Hotărârea Guvernului nr. 905/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Bistriţa-Năsăud, precum şi al municipiului, oraşelor şi comunelor din judeţul Bistriţa-Năsăud

Monitorul Oficial nr. 0145 din 2015
Actul nr. 1 din 05 Ianuarie 2015
Emitent: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Ordin privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului afacerilor interne nr. 393/87/2013 pentru aprobarea activităţilor şi costurilor maxime generate de activităţile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. l) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare

Monitorul Oficial nr. 0145 din 2015
Actul nr. 16 din 18 Februarie 2015
Emitent: Ministerul Afacerilor Interne
Ordin privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului afacerilor interne nr. 393/87/2013 pentru aprobarea activităţilor şi costurilor maxime generate de activităţile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. l) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare

x