CALENDAR FISCAL

JOI 27 FEBRUARIE
Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică - Formularul 010

Depunerea Declarației privind obligațiile d ... [continuare]
MONITORUL OFICIAL

M. Of. nr. 0146 din 27 Februarie 2015

Sursa : Monitorul Oficial nr. 0146 din 2015


Monitorul Oficial nr. 0146 din 2015
Actul nr. 82 din 27 Februarie 2015
Emitent: Primul-Ministru

Decizie privind numirea domnului Brezoi George Constantin în funcţia de vicepreşedinte al Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului


Monitorul Oficial nr. 0146 din 2015
Actul nr. 81 din 27 Februarie 2015
Emitent: Primul-Ministru

Decizie privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Ovidiu Gabriel Galeş a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Departamentului pentru ape, păduri şi piscicultură


Monitorul Oficial nr. 0146 din 2015
Actul nr. 101 din 02 Februarie 2015
Emitent: Ministerul Sănătății

Ordin pentru completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 1.141/1.386/2007 privind modul de efectuare a pregătirii prin rezidenţiat în specialităţile prevăzute de Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală


Monitorul Oficial nr. 0146 din 2015
Actul nr. 3180 din 06 Februarie 2015
Emitent: Ministerul Educaţiei şi Cercetării Știinţifice

Ordin pentru completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 1.141/1.386/2007 privind modul de efectuare a pregătirii prin rezidenţiat în specialităţile prevăzute de Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală


Monitorul Oficial nr. 0146 din 2015
Actul nr. 284 din 19 Februarie 2015
Emitent: Autoritatea de Supraveghere Financiar?

Decizie privind retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii „Insurance Reinsurance International Broker de Asigurare“ - S.A. din Registrul brokerilor de asigurare


Monitorul Oficial nr. 0146 din 2015
Actul nr. 285 din 19 Februarie 2015
Emitent: Autoritatea de Supraveghere Financiar?

Decizie privind retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii INTERBROK Broker de Asigurare - S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare


Monitorul Oficial nr. 0146 din 2015
Actul nr. 286 din 19 Februarie 2015
Emitent: Autoritatea de Supraveghere Financiar?

Decizie privind retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii LIDA Broker de Asigurare - S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare


Monitorul Oficial nr. 0146 din 2015
Actul nr. 158 din 23 Februarie 2015
Emitent: Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații

Decizie privind obligaţiile de informare a utilizatorilor finali


Monitorul Oficial nr. 0146 din 2015
Actul nr. - din 27 Februarie 2015
Emitent: -

Listă cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile române, cu personalitate juridică, din municipiul Mediaş cărora li s-au acordat subvenţii de la bugetul local în anul 2015, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială

x