CALENDAR FISCAL

JOI 27 FEBRUARIE
Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică - Formularul 010

Depunerea Declarației privind obligațiile d ... [continuare]
MONITORUL OFICIAL

M. Of. nr. 0152 din 03 Martie 2015

Sursa : Monitorul Oficial nr. 0152 din 2015


Monitorul Oficial nr. 0152 din 2015
Actul nr. 727 din 16 Decembrie 2014
Emitent: Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1391-1398 din Codul civil din 1864


Monitorul Oficial nr. 0152 din 2015
Actul nr. 728 din 16 Decembrie 2014
Emitent: Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 51 din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari


Monitorul Oficial nr. 0152 din 2015
Actul nr. 6 din 15 Ianuarie 2015
Emitent: Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 62 alin. 1, 4 şi 5, precum şi a celor ale art. 63 din Legea nr. 58/1934 asupra cambiei şi biletului la ordin


Monitorul Oficial nr. 0152 din 2015
Actul nr. 12 din 15 Ianuarie 2015
Emitent: Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 teza a doua din Legea nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcţie de autostrăzi şi drumuri naţionale, în forma anterioară modificărilor aduse prin Legea nr. 184/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcţie de autostrăzi şi drumuri naţionale, raportate la sintagma „la data întocmirii raportului de expertiză“ cuprinsă în dispoziţiile art. 26 alin. (2) din Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică


Monitorul Oficial nr. 0152 din 2015
Actul nr. 287 din 19 Februarie 2015
Emitent: Autoritatea de Supraveghere Financiar?

Decizie privind retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii SIGMA Broker de Asigurare - S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare


Monitorul Oficial nr. 0152 din 2015
Actul nr. 288 din 19 Februarie 2015
Emitent: Autoritatea de Supraveghere Financiar?

Decizie privind retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii ONEST ASIG Broker de Asigurare - S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare


Monitorul Oficial nr. 0152 din 2015
Actul nr. 289 din 19 Februarie 2015
Emitent: Autoritatea de Supraveghere Financiar?

Decizie privind retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea societăţii PRIMA Broker de Asigurare-Reasigurare - S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare


Monitorul Oficial nr. 0152 din 2015
Actul nr. 3277 din 16 Mai 2012
Emitent: Curtea de Apel București

Sentinţă civilă Şedinţa publică din data de 16 mai 2012

x